Komunikat o błędzie: Wystąpił błąd systemowy 1240. Konto nie ma uprawnień do logowania z tej stacji

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy utworzyć jego kopię zapasową i zapoznać się z metodami przywracania rejestru w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Podczas próby nawiązania połączenia z serwerem SMB oferowanym przez innego producenta, takiego jak DEC Pathworks lub Samba, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił błąd systemowy 1240.

Konto nie ma uprawnień do logowania z tej stacji.

Przyczyna

Ten problem może występować, jeżeli serwer SMB, oferowany przez producenta innego niż firma Microsoft, obsługuje podczas uwierzytelniania tylko nieszyfrowane hasła (zwykły tekst).

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy skontaktować się z producentem serwera SMB.


Aby obejść ten problem, należy użyć programu Regedit do włączenia obsługi nieszyfrowanych haseł (zwykły tekst) dla klienta SMB.

OSTRZEŻENIE: Włączenie obsługi nieszyfrowanych haseł umożliwia przesyłanie nieszyfrowanych haseł (zwykły tekst) poprzez sieć podczas uwierzytelniania użytkownika przez serwer SMB żądający tej opcji. Każdy użytkownik korzystający z narzędzia do monitorowania pakietów w sieci, takiego jak Monitor sieciowy, może odczytać hasło, śledząc ruch sieciowy.

Niepoprawne korzystanie z Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym korzystaniem z Edytora rejestru będzie możliwe. Użytkownik może korzystać z Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.


Aby włączyć obsługę nieszyfrowanych haseł, należy dodać następującą wartość i wartość danych do następującego klucza rejestru:

Nazwa wartości: EnablePlainTextPassword
Typ danych: REG_DWORD
Dane: 1

Klucz rejestru

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkStation\Parameters
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu w kontekście systemu Microsoft Windows NT 4.0 z dodatkiem SP3 lub nowszej wersji tego systemu, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

166730 With Unencrypted Password SP3 Fails to Connect to SMB Server

Więcej informacji

Począwszy od systemu Microsoft Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 3, readresator SMB nie wysyła podczas uwierzytelniania nieszyfrowanego hasła do serwera SMB, jeżeli nie zostanie dodany wpis rejestru opisany w tym artykule.

W starszych wersjach systemu Windows NT 4.0 klient automatycznie negocjuje uwierzytelnianie w wykorzystaniem nieszyfrowanego (zwykły tekst) hasła na żądanie serwera.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 224287 — ostatni przegląd: 03.09.2003 — zmiana: 1

Opinia