Podstawowa informacja o usłudze zegara systemu Windows

Streszczenie

W systemie Windows 2000 jest używana nowa usługa synchronizacji czasu służąca do synchronizacji daty i godziny na komputerach pracujących w sieci opartej na systemie Windows 2000. Synchronizacja czasu jest bardzo istotna w systemie Windows 2000, gdyż domyślny protokół uwierzytelniania (MIT Kerberos 5) wykorzystuje czas stacji roboczej w ramach generowania biletu uwierzytelniania.

Informacje w tym artykule dotyczą klientów systemu Windows 2000 należących do domeny usługi Active Directory systemu Windows 2000. Jeśli klienci systemu Windows 2000 należą do grupy roboczej, należy ręcznie skonfigurować ustawienia synchronizacji czasu.

Więcej informacji

Usługa synchronizacji czasu systemu Windows (W32Time) jest implementacją w pełni zgodną z protokołem SNTP (Simple Network Time Protocol) opisanym w dokumencie IETF RFC 1769.


Zasady działania

 1. Rozruch klienta Brak informacji związanych z rozruchem klienta.

 2. Pętla sondowania
  1. Klient kontaktuje się z uwierzytelniającym kontrolerem domeny.
   • Następuje wymiana pakietów w celu określenia czasu oczekiwania w komunikacji między oboma komputerami.
   • Usługa W32Time określa czas, który powinien zostać ustawiony lokalnie (czas „docelowy”).
  2. Klient reguluje czas lokalny.
   • Jeśli czas docelowy jest późniejszy od czasu lokalnego, czas lokalny jest natychmiast ustawiany na czas docelowy.
   • Jeśli czas docelowy jest wcześniejszy od czasu lokalnego, zegar lokalny jest spowalniany (przesuwany), aż oba czasy się wyrównają, chyba że ta różnica wynosi więcej niż 3 minuty; w takim wypadku czas lokalny jest od razu ustawiany.
  3. Klient serwera czasu okresowo sprawdza czas.
   • Klient łączy się z uwierzytelniającym kontrolerem domeny w każdym „okresie”.
   • Początkowy okres domyślny to 45 minut.
  4. Jeśli próba synchronizacji czasu uda się trzy razy pod rząd, wówczas interwał okresu sprawdzania jest zwiększany do 8 godzin. Jeśli trzy kolejne razy nie są udane, jest on resetowany na 45 minut.
 3. Hierarchia zbieżności czasu
  1. Wszystkie klienckie komputery stacjonarne wybierają uwierzytelniającego kontrolera domeny (kontrolera domeny zwracanego przez funkcję DSGetDCName()) jako źródło czasu. Jeśli ten kontroler domeny stanie się niedostępny, klient ponownie wysyła żądanie podania kontrolera domeny.
  2. Wszystkie serwery członkowskie działają na tej samej zasadzie.
  3. Wszystkie kontrolery domeny wykonują 3 kwerendy dotyczące kontrolera domeny:
   • usługi rzeczywistego czasu (preferowanej) w domenie nadrzędnej,
   • usługi rzeczywistego czasu (wymaganej) w domenie aktualnej,
   • podstawowego kontrolera aktualnej domeny. Spowoduje to wybranie jednego z tych kontrolerów domeny jako źródła czasu.

  4. FSMO PDC w domenie głównej lasu jest autorytatywny i może być ręcznie ustawiony w celu synchronizacji z zewnętrznym źródłem czasu (na przykład obserwatorium astronomicznym).
Aby uzyskać dodatkowe informacje o konfigurowaniu usługi zegara systemu Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
216734 Jak skonfigurować autorytatywny serwer czasu systemu Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 224799 — ostatni przegląd: 26.10.2007 — zmiana: 1

Opinia