Jak uniemożliwić witrynom sieci Web dostęp do zawartości schowka systemu Windows

Streszczenie

Program Internet Explorer udostępnia dostosowywane ustawienia zabezpieczeń, uniemożliwiające administratorom szkodliwych witryn sieci Web, które zawierają składnik Microsoft Dynamic HTML (DHTML) Editing, dostęp do danych zapisanych w schowku systemu Windows. Wysoki poziom zabezpieczeń ustawiony domyślnie w programie Internet Explorer 5 i nowszych wersjach tego programu zapewnia taką ochronę. W programie Internet Explorer 6 i w niektórych wersjach programu Internet Explorer 5 dla strefy Witryny z ograniczeniami domyślnie jest ustawiony wysoki poziom zabezpieczeń. System Windows Server 2003 domyślnie używa wysokiego poziomu zabezpieczeń zarówno dla strefy Internet, jak i Witryny z ograniczeniami. W tym artykule opisano, jak uniemożliwić witrynom sieci Web uzyskanie dostępu do danych schowka systemu Windows za pośrednictwem stref Internet, Lokalny intranet oraz Zaufane witryny przez obsługę skryptów składnika DHTML Editing.

Więcej informacji

Program Internet Explorer 5 zawiera składnik Microsoft DHTML Editing. W programie Internet Explorer 4 składnik ten jest dostępny jako formant ActiveX dostępny do pobrania. Twórcy zawartości sieci Web oraz programiści mogą używać tego składnika celem dodawania możliwości edytowania kodu HTML do witryn sieci Web i programów. Składnik edytowania używa technologii Component Object Model (COM) firmy Microsoft celem udostępniania usług edytowania, takich jak podstawowe formatowanie HTML, tabele, polecenia Cofnij i Wykonaj ponownie, znajdowanie i pozycjonowanie bezwzględne.

Aby uniemożliwić witrynom sieci Web w strefach Internet, Lokalny intranet i Zaufane witryny uzyskiwanie dostępu do danych schowka systemu Windows za pomocą obsługi skryptu składnika DHTML Editing w programie Internet Explorer 5 lub 6, należy zmienić poziom zabezpieczeń odpowiedniej strefy na Wysoki lub Poziom niestandardowy. Aby zastosować Poziom niestandardowy, należy użyć metody odpowiedniej w przypadku danej wersji programu Internet Explorer.

Internet Explorer 5 i 6

 1. W Panelu sterowania kliknij aplet Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. W obszarze Wybierz strefę zawartości sieci Web, aby określić jej ustawienia zabezpieczeń kliknij strefę, w której chcesz uniemożliwić witrynom sieci Web uzyskiwanie dostępu do schowka systemu Windows.
 4. Kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
 5. W sekcji Obsługa skryptów, w obszarze Zezwalaj na operacje wklejania przez skrypt kliknij opcję Monituj lub Wyłącz.
 6. Kliknij przycisk OK.
Uwaga Po włączeniu funkcji zezwalania na operacje wklejania przez skrypt przy każdej próbie uzyskania przez witrynę sieci Web dostępu do schowka systemu Windows za pomocą składnika DHTML Editing będzie wyświetlany następujący alert zabezpieczeń:

Program Internet Explorer
Czy chcesz zezwolić, aby na stronie wklejano informacje ze schowka?
Administratorzy mogą dostosować ustawienie domyślne tej funkcji za pomocą zasad grupy lub zestawu Internet Explorer Administration Kit (IEAK).

Program Internet Explorer 4

Po zainstalowaniu składnika DHTML Editing dla programu Internet Explorer 4 można uniemożliwić witrynom sieci Web dostęp do danych schowka przez zaznaczenie opcji Monituj lub Wyłącz funkcji Wykonywanie skryptów formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne w ustawieniach zabezpieczeń dla odpowiedniej strefy. Jednak po wyłączeniu tej funkcji witryny internetowe lub intranetowe używające formantów ActiveX mogą działać niezgodnie z oczekiwaniami. Witrynom sieci Web w strefach Internet, Lokalny intranet i Zaufane witryny można uniemożliwić uzyskiwanie dostępu do danych schowka systemu Windows za pomocą obsługi skryptu składnika DHTML Editing w programie Internet Explorer 4. Aby to zrobić, należy użyć niestandardowego poziomu zabezpieczeń:
 1. W Panelu sterowania kliknij aplet Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. W obszarze Wybierz strefę zawartości sieci Web, aby określić jej ustawienia zabezpieczeń kliknij strefę, w której chcesz uniemożliwić witrynom sieci Web uzyskiwanie dostępu do schowka systemu Windows.
 4. Kliknij przycisk Niestandardowy, a następnie wybierz polecenie Ustawienia.
 5. W obszarze funkcji Wykonywanie skryptów formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne zaznacz opcję Monituj lub Wyłącz, a następnie kliknij przycisk OK.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat składnika DHTML Editing, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 224993 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia