Komunikat o błędzie "Niewystarczająca dostępna pamięć do spełnienia oczekiwanych wymagań operacji w tym momencie, prawdopodobnie z powodu wirtualny adres obszaru fragmentacji" w Visual Studio 2010

Dotyczy: Visual Studio 2010

Objawy


Podczas próby użycia polecenia Wytnij lub Kopiuj małe lub umiarkowane ilości tekstu w programie Microsoft Visual Studio 2010, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Niewystarczająca dostępna pamięć do spełnienia oczekiwanych wymagań operacji w tym momencie, prawdopodobnie z powodu fragmentacji wirtualnej przestrzeni adresowej. Spróbuj ponownie później.
Jednak system operacyjny ma za mało dostępnej pamięci do ukończenia tej operacji.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę. Aby pobrać tę poprawkę z galerii kodów MSDN, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft: Uwaga Galerii kodów MSDN zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli na liście język nie jest widoczny, to dlatego stronie resource galerię kodu nie jest dostępna dla danego języka. Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft: Należy zauważyć, że można również pobrać tę poprawkę z następującej witryny firmy Microsoft:

Wymagania wstępne

Musi mieć Microsoft Visual Studio 2010 zainstalować tę poprawkę.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki, jeśli jest używane żadne wystąpienie programu Visual Studio.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.visualstudio.platform.vseditor.dll10.0.30319.3281,716,11221-Jun-201009:12x86

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Nawet, jeśli jest zainstalowana poprawka, może nadal otrzymywać podobny komunikat o błędzie, korzystając z polecenia Wytnij lub Kopiuj na dużą ilość tekstu, jeśli jest za mało dostępnej pamięci. Jednak poprawka gwarantuje, że programu Visual Studio 2010 sprawdza ilość dostępnej pamięci, zanim zasygnalizuje błąd. Po zainstalowaniu poprawek pod znacznie zmniejsza częstotliwość, w którym zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.