Błąd wyjątku po zainstalowaniu aktualizacji 982167 lub 982168: Nie można załadować typu „System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy”

Symptomy

Po zainstalowaniu aktualizacji 982167 lub 982168 w wyniku uruchamiania aplikacji bazujących na programie Windows Communication Foundation może być zwracany komunikat o błędzie wyjątku podobny do następującego:

Nie można załadować typu „System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy”

Przyczyna

Aktualizacje 982167 i 982168 wprowadzają zmiany w warstwie funkcji programu .NET Framework 2.0 w programie .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w celu dodania nowego typu „System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy”. Ten nowy typ jest używany przez odpowiadającą mu nową funkcję w programie Windows Communication Foundation.

Przyczyną omawianego błędu jest to, że wraz ze zaktualizowaniem warstwy funkcji programu Windows Communication Foundation na potrzeby korzystania z tego nowego typu nie zostaje zaktualizowana źródłowa warstwa funkcji biblioteki klienta sieciowego programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2. Źródłowa warstwa funkcji biblioteki klienta sieciowego programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 nie obsługuje tego nowego typu, więc jest zgłaszany ten błąd.


Przyczyn wystąpienia tej sytuacji może być kilka. Mogą to być na przykład problemy z niektórymi błędami instalacji powiązane z osobną obsługą dwóch składników. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
960043 Funkcja osobnej obsługi dwóch składników w programach .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 oraz .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu wykonaj następujące czynności:
 1. Zainstaluj poprawkę 975954. Aby pobrać aktualizacje MSI, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web:
 2. Uruchom naprawę produktu. Naprawa produktu może zostać wykonana automatycznie, a można też przeprowadzić ją samodzielnie.

  Automatyczne rozwiązywanie problemu

  Aby automatycznie naprawić produkt, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.

  Uwaga Ten kreator jest tymczasowo dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.


  Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.


  Samodzielne rozwiązywanie problemu

  Aby samodzielnie naprawić produkt, należy wpisać następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  W wyniku tej operacji zostanie ponownie oceniony stan instalacji wszystkich funkcji produktu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2.
  Rozwiązuje to omawiany problem i umożliwia zastosowanie zawartości aktualizacji 982167 lub 982168.
Uwaga Jeśli kroki 1 i 2 nie zadziałają, należy spróbować odinstalować aktualizację zainstalowaną przed wystąpieniem błędu, a następnie zainstalować ją ponownie.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o uruchamianiu polecenia z podniesionymi uprawnieniami, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji o przełącznikach wiersza polecenia obsługiwanych przez Instalatora Windows, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2262911 — ostatni przegląd: 29.11.2013 — zmiana: 1

Opinia