Połączenie sieciowe uruchomionej maszyny wirtualnej funkcji Hyper-V może zostać przerwane przy dużym natężeniu wychodzącego ruchu sieciowego na komputerze z systemem Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Symptomy

Przykładowy scenariusz:
 • Użytkownik instaluje rolę Hyper-V na komputerze z systemem Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).
 • Użytkownik uruchamia na komputerze maszynę wirtualną.
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do sieci za pomocą karty sieciowej maszyny wirtualnej.
 • Użytkownik nawiązuje wiele jednoczesnych połączeń sieciowych lub występuje duże natężenie wychodzącego ruchu sieciowego.
W tym scenariuszu połączenie sieciowe maszyny wirtualnej może zostać utracone. Może także zostać wyłączona karta sieciowa.

Uwagi
 • Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie uruchomić maszynę wirtualną.
 • Ten problem może występować również w wersjach systemu Windows Server 2008 R2 bez zainstalowanego dodatku SP1. Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować poprawkę opisaną w jednym z następujących artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  974909 Połączenie sieciowe uruchomionej maszyny wirtualnej funkcji Hyper-V zostaje przerwane przy dużym natężeniu wychodzącego ruchu sieciowego na komputerze z systemem Windows Server 2008 R2

  2264080 Pakiet zbiorczy aktualizacji dla roli Hyper-V w systemie Windows Server 2008 R2: 24 sierpnia 2010

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Aby dowiedzieć się więcej o sposobach pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi działać system Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 oraz musi być zainstalowana rola Hyper-V.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

976932 Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

W poniższych tabelach przedstawiono atrybuty plików instalowanych przez tę poprawkę w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008 R2
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktPoziom SRSkładnik usługi
  6.1.760 1.17xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i bardzo ważne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7601.17579614,40015-Mar-201102:35x64
Hvboot.sys6.1.7601.17579118,14415-Mar-201105:34x64
Hvix64.exe6.1.7601.17579652,28815-Mar-201102:35x64
Hvax64.exe6.1.7601.21683614,40015-Mar-201102:28x64
Hvboot.sys6.1.7601.21683118,14415-Mar-201105:19x64
Hvix64.exe6.1.7601.21683652,28815-Mar-201102:28x64

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_40382355b5f3a572fc0403869e69124c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17579_none_72342a76e87e6455.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)16-Mar-2011
Time (UTC)02:28
PlatformNot applicable
File nameAmd64_50af227f4655d69403c72117a3b37d76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21683_none_a0d84a7142d73a87.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)16-Mar-2011
Time (UTC)02:28
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17579_none_8e3b7aba7c50f851.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)15-Mar-2011
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21683_none_8eb445dd957c1c02.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)15-Mar-2011
Time (UTC)05:46
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,440
Date (UTC)16-Mar-2011
Time (UTC)02:28
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,462
Date (UTC)16-Mar-2011
Time (UTC)02:28
PlatformNot applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2263829 — ostatni przegląd: 24.08.2011 — zmiana: 1

Opinia