Komputer z systemem Windows Server 2008 R2 lub Windows 7 przestaje odpowiadać w przypadkowy sposób

Symptomy

Komputer z systemem Windows Server 2008 R2 lub Windows 7 przestaje odpowiadać w przypadkowy sposób. Aplikacje lub usługi uruchomione na komputerze przestają działać poprawnie. Ponadto nie można zalogować się do komputera za pomocą narzędzia do podłączania pulpitu zdalnego.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest zakleszczenie procesu Lsass.exe, sterownika podsystemu buforowania przekierowanego dysku (Rdbss.sys) i jądra Winsock.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być uruchomiony system Windows Server 2008 R2 lub Windows 7.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak poprawki na stronie Żądanie dotyczące poprawki są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
  • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Lmhosts.samNot applicable3,68310-Jun-200921:39Not applicable
Lmhsvc.dll6.1.7600.1638518,43214-Jul-200901:15x86
Nrpsrv.dll6.1.7600.2074811,77603-Jul-201005:08x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Lmhosts.samNot applicable3,68310-Jun-200921:00Not applicable
Lmhsvc.dll6.1.7600.1638523,55214-Jul-200901:41x64
Nrpsrv.dll6.1.7600.2074815,36003-Jul-201005:55x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Lmhosts.samNot applicable3,68310-Jun-200921:06Not applicable
Lmhsvc.dll6.1.7600.1638543,52014-Jul-200901:46IA-64
Nrpsrv.dll6.1.7600.2074834,30403-Jul-201004:34IA-64

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,880
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameX86_8e0945d1041d91a780611fd12f8806df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_b79eb8924df5835e.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-lmhsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_534f21956aa443d4.manifest
File versionNot applicable
File size7,593
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)09:45
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_030c31c7402e12c4f48f3f2568f0d929_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_6b7a2fbf2ff52fa3.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_608f0d8a15555490f7803a4f91f638d1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_1bb4ccec805eb082.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c1c964241a072c8bc04635ef7d21593f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_fc8edc91eb855ab9.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-lmhsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_af6dbd192301b50a.manifest
File versionNot applicable
File size7,597
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)09:48
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,536
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-lmhsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_b9c2676b57627705.manifest
File versionNot applicable
File size1,784
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)05:33
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_030c31c7402e12c4f48f3f2568f0d929_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_0f5d38317795c769.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameIa64_5de35c1079d2ec1aae187d60eb9583df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_22847f557b3c89f6.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-lmhsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_5350c58b6aa24cd0.manifest
File versionNot applicable
File size7,595
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,690
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-lmhsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20748_none_b9c2676b57627705.manifest
File versionNot applicable
File size1,784
Date (UTC)03-Jul-2010
Time (UTC)05:33
PlatformNot applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2265716 — ostatni przegląd: 13.05.2011 — zmiana: 1

Opinia