MS10-060: Luki w zabezpieczeniach aparatu plików wykonywalnych języka wspólnego programu Microsoft.NET i programu Microsoft Silverlight umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-060. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
978464 MS10-060: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Silverlight: 10 sierpnia 2010

983582 MS10-060: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP: 10 sierpnia 2010

983583 MS10-060: Opis aktualizacji zabezpieczeń programów .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP: 10 sierpnia 2010

983587 MS10-060: Opis aktualizacji zabezpieczeń programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1 i 3.5 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008: 10 sierpnia 2010

983588 MS10-060: Opis aktualizacji zabezpieczeń programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 i 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008: 10 sierpnia 2010

983589 MS10-060: Opis aktualizacji zabezpieczeń programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 i 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: 10 sierpnia 2010

983590 MS10-060: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2: 10 sierpnia 2010
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2265906 — ostatni przegląd: 17.08.2010 — zmiana: 1

Opinia