Microsoft Dynamics CRM 4.0 zbiorczy 13

Dotyczy: Dynamics CRM 4.0

WPROWADZENIE


Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 13 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest dostępna dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Więcej informacji


Tworzenie nazw numer i plików dla tego pakietu zbiorczego aktualizacji

Numer kompilacji pakietów zbiorczych aktualizacji dla serwera Microsoft Dynamics CRM 4.0, dla klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Microsoft Office Outlook i dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router jest 4.0.7333.3018.

Nazwy plików dla 32-bitowych wersji pakietów zbiorczych aktualizacji są następujące:
 • CRMv4.0-KB2267499-i386-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2267499-i386-Client-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2267499-i386-Router-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2267499-i386-DMClient-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2267499-i386-SRS-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2267499-i386-MUI-LangID.exe
Nazwy plików dla 64-bitowych wersji pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 server i Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 są w następujący sposób:
 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-Router-LangID .exe
 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-SRS-LangID.exe
 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-MUI-LangID.exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
Download Pobierz teraz pakiet 2267499. Data wydania: 23 września 2010 r.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Informacje dotyczące instalacji

Zainstalować tego pakietu zbiorczego aktualizacji na komputerach, które są uruchomione składniki serwera programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 lub Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook składników. Jeśli nie jest zainstalowany Instalator systemu Microsoft Windows (MSI) 4.5, zainstalować 13 pakiet zbiorczy aktualizacji w programie Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook, ponieważ należy pobrać MSI 4.5 jest wymagane połączenie internetowe. Należy ponownie uruchomić komputery systemem Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook po zainstalowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.

Uwagi
 • Pakiet zbiorczy aktualizacji 13 zainstaluje pakiet Microsoft raport Viewer 2008 redystrybucyjny.
 • Pakiet zbiorczy aktualizacji 13 zainstaluje pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ 2008.
Pakiet językowy programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 należy zainstalować przed zainstalowaniem 13 pakiet zbiorczy aktualizacji dla dodatku Multilingual User Interface (MUI). Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:
 2. W polu listy rozwijanej Zmień język , wybierz odpowiedni język.
 3. Kliknij przycisk Zmień , aby pobrać pakiet językowy.
Uwaga: Po zainstalowaniu tego pakietu języka wcześniej, użytkownik musi zastrzeżenia pakiet językowy i ponownego zastrzegania pakietu językowego po zainstalowaniu 13 pakiet zbiorczy aktualizacji dla pakietu MUI. Gdy użytkownik Odbezpiecza pakiet językowy, wszyscy użytkownicy programu Microsoft Dynamics CRM przy użyciu tego języka będzie swoje ustawienia języka powróciły do języka podstawowego. Wyzeruj language Pack nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Należy zresetować ustawienia językowe w opcjach osobistych.

Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji, należy usunąć pliki tymczasowe w programie Internet Explorer. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Dla wersji programu Internet Explorer, którego używasz, użyj jednej z następujących metod:
  • W programie Windows Internet Explorer 7 kliknij polecenie Usuń w obszarze Historia przeglądania , kliknij przycisk Usuń pliki w obszarze Tymczasowe pliki internetowe , a następnie kliknij Tak.
  • W programie Microsoft Internet Explorer 6, kliknij przycisk Usuń pliki w obszarze Tymczasowe pliki internetowe , a następnie kliknij przycisk OK.
Miejsce instalacji niektórych aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook plików została zmieniona z profilu mobilnego na profil lokalny.

Aby zmniejszyć rozmiar profilu mobilnego lub jeśli występują długie czasy logowania, usunąć pozostałe pliki. Aby to zrobić, wykonaj kroki opisane w następującym artykule bazy wiedzy Knowledge Base (KB):

Wymagania wstępne

Musi mieć w celu zastosowania tego pakietu zbiorczego aktualizacji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0. Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 jest warunkiem wstępnym dla programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook i Menedżera migracji danych do programu Microsoft Dynamics CRM.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 7 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

971782 pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 jest dostępnaPakiet zbiorczy aktualizacji 1, pakiet zbiorczy aktualizacji 2, pakiet zbiorczy aktualizacji 3, pakiet zbiorczy aktualizacji 4, pakiet zbiorczy aktualizacji 5, pakiet zbiorczy aktualizacji 6, pakiet zbiorczy aktualizacji 7, 8 pakiet zbiorczy aktualizacji, 9 pakietu zbiorczego aktualizacji, 10 pakiet zbiorczy aktualizacji, 11 pakietu zbiorczego aktualizacji i 12 pakietu zbiorczego aktualizacji nie są wymagania wstępne dotyczące sekcji serwer programu Microsoft Dynamics CRM.

Dodatkowo musi mieć dodatek Service Pack 1 zainstalowany, aby zastosować 13 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft.NET Framework 3.5. Aby uzyskać program Microsoft.NET Framework 3.5, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli zostanie wyświetlony monit, należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Microsoft Business Solutions CRM poprawek i aktualizacji terminologii pakiet oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

887283 Standardy nazewnictwa pakietów aktualizacji i poprawek dla oprogramowania Microsoft Business Solutions CRM

Informacje dotyczące usuwania

Można odinstalować 13 pakietu zbiorczego aktualizacji na serwerze Microsoft Dynamics CRM. Jednakże należy kopii zapasowej bazy danych przed odinstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 13.

Najnowsze aktualizacje Pomocy programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

Oprócz ulepszeń funkcjonalności i poprawek w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji osobna aktualizacja Pomocy programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 jest również dostępna we wszystkich językach. Zachęcamy do zainstalowania najnowszych aktualizacji Pomocy programu Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Uwagi dotyczące sposobu eksportowania i importowania dostosowań

Dostosowania można eksportować z serwera z systemem Microsoft Dynamics CRM 4.0 i że jest pakiet zbiorczy aktualizacji 2, pakiet zbiorczy aktualizacji 3, pakiet zbiorczy aktualizacji 4, pakiet zbiorczy aktualizacji 5, pakiet zbiorczy aktualizacji 6, pakiet zbiorczy aktualizacji 7, 8 pakiet zbiorczy aktualizacji, 9 pakietu zbiorczego aktualizacji, pakiet zbiorczy aktualizacji 10, 11 pakietu zbiorczego aktualizacji lub 12 pakietu zbiorczego aktualizacji zainstalowany, a następnie zaimportować te dostosowania do serwera, który ma zainstalowany pakiet zbiorczy aktualizacji 13. Dostosowania można także eksportować w serwerze, na którym jest uruchomiony program Microsoft Dynamics CRM 4.0 i że jest 13 pakietu zbiorczego aktualizacji zainstalowany, a następnie zaimportować te dostosowania do serwera, który ma pakietu zbiorczego aktualizacji 2, pakiet zbiorczy aktualizacji 3, pakiet zbiorczy aktualizacji 5, 9 pakietu zbiorczego aktualizacji, pakietu zbiorczego aktualizacji 6, 8 pakiet zbiorczy aktualizacji, pakiet zbiorczy aktualizacji 4, pakiet zbiorczy aktualizacji 7, 10 pakiet zbiorczy aktualizacji , Zaktualizuj pakiet zbiorczy 11 lub 12 pakietu zbiorczego aktualizacji zainstalowanych.

Podczas eksportowania dostosowań z serwera, na którym działa serwer Microsoft Dynamics CRM 4.0, nie zaimportować dostosowań na serwerze Microsoft Dynamics CRM 4.0 w następujących scenariuszach:
 • Serwer Microsoft Dynamics CRM 4.0, który służy do eksportowania dostosowań ma zainstalowane nie aktualizacje lub ma tylko pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0. Serwer, który umożliwia importowanie dostosowań ma jednak tylko 13 pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • Serwer Microsoft Dynamics CRM 4.0, który służy do eksportowania dostosowań ma tylko 13 pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0. Serwer, który umożliwia importowanie dostosowań ma zainstalowane nie aktualizacje lub tylko pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 został zainstalowany.

Problemy rozwiązane w 13 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

Pakiet zbiorczy aktualizacji 13 jest pakiet zbiorczy aktualizacji zawiera poprawki dotyczące problemów, które są udokumentowane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1, w pakiecie zbiorczym aktualizacji 2, pakiet zbiorczy aktualizacji 3, w pakiet zbiorczy aktualizacji 4, pakiet zbiorczy aktualizacji 5, w pakiet zbiorczy aktualizacji 6, w pakiet zbiorczy aktualizacji 7, w 8 pakietu zbiorczego aktualizacji, w 9 pakietu zbiorczego aktualizacji, w 10 pakiet zbiorczy aktualizacji, w 11 pakietu zbiorczego aktualizacji i w 12 pakiet zbiorczy aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 1 i problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
952858 Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 jest dostępna dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 2 i problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
959419 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 3 i problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
961768 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0


Aby uzyskać więcej informacji o pakiet zbiorczy aktualizacji 4 i o problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
968176 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 5 i problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
970141 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 6 i problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
970148 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 7 oraz o problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
971782 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0


Aby uzyskać więcej informacji o 8 pakiet zbiorczy aktualizacji i o problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

975995 8 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 jest dostępnaAby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji nr 9 i o problemach, które rozwiązuje kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

977650 9 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 jest dostępnaAby uzyskać więcej informacji o 10 pakiet zbiorczy aktualizacji i o problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

979347 10 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 jest dostępna


Aby uzyskać więcej informacji o 11 pakietu zbiorczego aktualizacji oraz o problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

981328 11 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 jest dostępna


Aby uzyskać więcej informacji o 12 pakietu zbiorczego aktualizacji oraz o problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2028381 12 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 jest dostępna

Poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować

Aktualizacja 13 pakiet zbiorczy dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie. Można włączyć lub skonfigurować te poprawki i aktualizacje na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 4.0, postępując zgodnie z instrukcjami w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB).
 • Gdy Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 uruchamia kwerendy w programie Microsoft SQL Server występują błędy przekroczenia limitu czasu 2403296
 • 2403311 rekordy kontaktów osobistych i wykonanie usługi, rekordy są niewyświetlane unexpectedy po kliknięciu Dodaj istniejącego działania z listy działalności podmiotu Automatyzacja sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2306918 wydajność jest niska podczas przenoszenia do widoków, które zawierają atrybuty niestandardowe w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2385412 , zostanie wyświetlony monit o zalogowanie nieoczekiwanie podczas próby utworzenia nowego rekordu z formularza wyszukiwania w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0
Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są uwzględnione w 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.

Uwaga: Jeśli uprzednio zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 12 i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.
 • Domyślnie w systemie Dynamics CRM 4.0 jest zaznaczone pole wyboru "Zapisz odpowiedź na zamkniętą kampanię" 2277590

 • 2249156 Wiele przetwarzania zadania asynchronicznej (masowa Poczta E-mail) wysyłania duplikatów wiadomości e-mail z RCSI włączone.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 11 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie zawiera aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są uwzględnione w 10 pakiet zbiorczy aktualizacji.

Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 10 i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.
 • 981053 przepływ pracy, który zawiera krok, aby wysłać wiadomość e-mail może spowodować zakleszczenie podczas wykonywania wielu wystąpień przepływu pracy w tym samym czasie w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981882 niepoprawnie pojawić komunikat o błędzie podczas tworzenia kontaktu osobistego dla kontaktu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981837 wyszukiwanie, które pola nie są aktualizowane, po uruchomieniu programu Microsoft Dynamics CRM SDK zaimportować proces aktualizacji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981883 nie można dodać istniejących umów lub ofert istniejących, które znajdują się w stanie "Aktywne" do niestandardowej jednostki w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981840 numer artykułu bazy wiedzy knowledge base używa niepoprawny format podczas tworzenia tego artykułu bazy wiedzy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są uwzględnione w 9 pakietu zbiorczego aktualizacji.

Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano 9 pakietu zbiorczego aktualizacji i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.
 • 948155 A datę lub czas, nie mogą być konwertowane na czas UTC w bazie danych dla niektórych stref czasowych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950476 A daty lub godziny nie jest konwertowany na czas UTC w bazie danych dla niektórych stref czasowych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958562 domyślna dokładność pole środków pieniężnych jest ustawiona na dwa korzystając z koreańskiej wersji językowej lub w języku japońskim w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są uwzględnione w 8 pakiet zbiorczy aktualizacji.

Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano 8 pakietu zbiorczego aktualizacji i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.
 • 974529 niektóre rekordy podrzędne i rekordy pokrewne są nieoczekiwanie widoczne dla poprzedniego właściciela rekordu po ponownym przypisaniu rekordów do innego właściciela rekordu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 977867 Kreatora importu organizacji zajmuje dużo czasu do importowania organizacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 978006 widok wyszukiwania pokazuje tylko cudzysłowu lub umów, które są w stanie "Wersja robocza", gdy użytkownik próbuje powiązać obiekt niestandardowy do oferty lub zamówienia w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 978103 nie można usunąć niestandardowego relacji wiele do wielu po uruchomieniu narzędzia Microsoft.Crm.SE.FixMissingBulkDeleteFailureRelationship.exe w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są uwzględnione w pakiet zbiorczy aktualizacji 7.Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 7 i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.
 • 975770 kod HTML, który znajduje się w polu, który jest używany w szablonie wiadomości e-mail jest wyświetlany jako tekst zwykły w wiadomości e-mail

 • 976188 nie można przypisać role do użytkownika, nawet jeśli masz uprawnienie do przypisywania ról w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 976978 komunikat o błędzie podczas próby zaimportowania dostosowań w programie Microsoft Dynamics CRM Online w organizacji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "nie można przekazać pliku albo nie jest to prawidłowy plik dostosowania

 • 979052 komunikat o błędzie podczas uruchamiania raportu, który zawiera kilka parametrów w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Operacja ma limit czasu"

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i zostały dołączone do pakietu zbiorczego aktualizacji 6.Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 6 i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.
 • 974584 programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie można wdrożyć przy użyciu konta, które ma uprawnienia administratora lokalnego na Microsoft SQL Server

 • 974597 załączniki Htm i html, które mogą zawierać złośliwe skrypty mogą być otwarte w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 974896 tabele Asyncoperation powiększać bardzo duże w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera kroki, które można wykonać przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 5, jeśli chcesz zachować funkcjonalność wersji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • 948155 A datę lub czas, nie mogą być konwertowane na czas UTC w bazie danych dla niektórych stref czasowych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950476 A daty lub godziny nie jest konwertowany na czas UTC w bazie danych dla niektórych stref czasowych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są uwzględnione w pakiet zbiorczy aktualizacji 4.Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 4 i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.
 • 959758 nie można skonfigurować adresów URL programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 i schematu domeny usługi Active Directory niezależnie dla użytkowników usługi Active Directory zewnętrznych i wewnętrznych użytkowników usługi Active Directory

 • 963054 programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 generuje działania dla nieaktywnych członków listy marketingowej podczas tworzenia działań w ramach kampanii, szybkiej kampanii działań i działania dotyczące korespondencji seryjnej z listy marketingowej

 • 969946 to narzędzie jest dostępne dla wyodrębnić token śledzenia z tematu wiadomości e-mail i zaktualizować kolumny token śledzenia tabeli wiadomości e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958084 poprawka jest dostępna do wyłączenia funkcji inteligentnego dopasowywania w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955138 występują przekroczenia limitu czasu lub niska wydajność podczas próby dostępu do niektórych widoków w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 951909 komunikat o błędzie podczas próby zaimportowania dostosowań do innego serwera Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Nieprawidłowy prefiks nazwy"

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są uwzględnione w pakiet zbiorczy aktualizacji 3.Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 3 i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.
 • 958562 Domyślna dokładność pole środków pieniężnych jest ustawiona na dwa, gdy używasz języka koreańskiego lub języka japońskiego w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 956330 Niska wydajność i wysokie użycie Procesora wystąpić podczas importowania dostosowań w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 968515 Istniejące role zabezpieczeń niestandardowych nie są przyznawane uprawnienia ukryte po zastosowaniu poprawki 950886 w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958601 W programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 notatki zostaną utracone po wykryciu zduplikowanego rekordu podczas próby zapisania rekordu
 • 968672 Adresat nie widzi ikonę śledzonych wiadomości e-mail programu Microsoft Dynamics CRM, kiedy użytkownik programu Microsoft Dynamics CRM wysyła innego użytkownika programu Microsoft Dynamics CRM śledzone wiadomości programu Microsoft Dynamics CRM
 • 968755 Bardzo dużych tabel AsyncOperationBase i WorkflowLogBase i występują problemy z wydajnością podczas korzystania z wielu przepływów pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 968793 nie można opublikować przepływy pracy po zainstalowaniu lub usunąć poprawkę programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 lub pakiet zbiorczy aktualizacji

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są zawarte w pakiecie zbiorczym aktualizacji 2.Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 2 i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.
 • 954322 Komunikat o błędzie podczas importowania dostosowań do uaktualnienia wersji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Nie można przekazać pliku lub importowanie nie powiodło się"
 • 954940 Komunikat o błędzie podczas próby usunięcia rekordu encji niestandardowej w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Wystąpił błąd, skontaktuj się z administratorem"
 • 955452 Znaki wysuwu wiersza nie są używane podczas wysyłania wiadomości e-mail, która używa szablonu wiadomości e-mail do renderowania danych, który ma wiersz źródła danych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955745 Komunikat o błędzie podczas próby skonfigurowania klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook: "Ta implementacja nie jest częścią systemu Windows Platform FIPS sprawdzone algorytmy kryptograficzne"
 • 956527 Trzy razy więcej pamięci w wersji 4.0, jak w wersji 3.0 korzysta z klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook
 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 spowalnia na przyjmowanie niedopuszczalnych poziomów, podczas przetwarzania wiadomości e-mail przy użyciu Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM
 • 957871 Rekordy zadania rozszerzania przepływu pracy powodują tabeli AsyncOperationBase w bazie danych MSCRM zbyt duży w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 959549 Administratorzy mogą przeglądać nieoczekiwanie użytkowników usługi Active Directory, którzy nie należą do jednostki organizacyjnej administratora w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0
Z następującymi artykułami bazy KB zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są zawarte w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1.Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 1 i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.
 • 948843 użytkownik może wystąpić niska wydajność podczas uruchamiania lub edytowania przepływów pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950175 Nie można używać programu Outlook, zgodnie z oczekiwaniami, aż wszystkie dodatki programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 są ładowane.
 • 950542 Synchroniczne dodatki typu plug-in nie reagują na zdarzenia, które są wywoływane w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 953340 Wiadomości e-mail od użytkownika CRM do kolejki nie są dostarczane w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager zajmuje dużo czasu do otwarcia na serwerze Microsoft Dynamics CRM 4.0

Poprawki i aktualizacje, które były wydawane jako indywidualne poprawki

Aktualizacja 13 pakiet zbiorczy dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które były wydawane jako indywidualne poprawki:
 • 2306930 "System.Data.SqlClient.SqlException: Podkwerenda zwrócił wartość więcej niż 1" komunikat o błędzie podczas próby użycia opcji Zaawansowane wyszukiwanie do dodawania członków do listy marketingowej w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2387536 występują wysokie użycie Procesora i wysokie użycie pamięci podczas wiele powiadomień są generowane w krótkim czasie na serwerze Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2346217 outlook przestaje działać po zakończeniu procesu korespondencji seryjnej za pomocą opcji Edytuj poszczególne dokumenty w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook
 • 2406746 wiadomość chronioną usługą IRM e-mail jest podnoszony do działania e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 nieoczekiwanie
 • 2308072 Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie można wznowić do przetwarzania wiadomości e-mail po Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 napotka problem

Problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w żadnym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base

13 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w żadnym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base:
 • Otrzymujesz komunikat o błędzie, gdy zostanie ustawiona wartość w polu długość rekordu w arabska wersja systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • Klient Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Microsoft Office Outlook pobiera zdarzeń powiadamiania dla wszystkich organizacji, zamiast powiadomienia pobrać tylko dla skonfigurowane organizacji. Dlatego wystąpić wysokie użycie pamięci i obciążenia Procesora.
 • Podczas próby ponownego otwarcia podmiot szansy sprzedaży, nie masz praw do ukończenia procesu nieoczekiwanie. Dodatkowo wartość w polu ActualRevenue i wartość w polu ActualCloseDate są resetowane do wartości null nawet, jeśli nie jest ponownie szansę sprzedaży.
 • Po włączeniu funkcji wykrywania duplikatów dla jednostek, które przy próbie zaimportowania do programu Microsoft Dynamics CRM nie można użyć funkcji importu danych do zaimportowania jednostki. Ten problem występuje, jeżeli podmioty zawierają atrybuty wyszukiwania.
 • Usługa usuwania nie można usunąć rekordów pomyślnie z powodu nieefektywne kwerend w ramach procedury przechowywane CleanupInactiveWorkflowAssemblies.
 • Po uruchomieniu zadanie wykrywania duplikatów, siatka potencjalne duplikaty rekordu wyświetlane niepoprawne dane.
 • Rozważ następujący scenariusz:
  • Otrzymujesz wiadomości e-mail z routera, który korzysta z konta e-mail POP3.
  • Wiadomość e-mail zawiera załącznik, który używa kodowania UTF-8.
  W tym scenariuszu załącznik zawiera nieprawidłowe znaki.
 • Podczas importowania organizacji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0, ulega awarii programu Deployment Manager. Ten problem występuje na komputerach z systemem 64-bitowej wersji systemu Windows Server 2008 lub który prowadził 64-bitowej wersji systemu Windows Server 2008 R2.
 • Data w polu Ostatniej modyfikacji na nie jest aktualizowany po zmianie uprawnień na rola zabezpieczeń.
 • Nie można uruchomić Kreatora konfiguracji w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla Microsoft Office Outlook z dostępem w trybie Offline, jeśli konto użytkownika zawiera apostrof (').
 • Gdy Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM przetwarza wiadomości e-mail ze skrzynek pocztowych programu Microsoft Exchange Server 2010, bieżąca data zakończenia jest niepoprawna.
 • Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM nie śledzi wiadomości e-mail poza biurem (OOF).
 • E-mail'E token śledzenia duplikatów podczas tworzenia wiadomości e-mail z przepływu pracy.
 • Załóżmy, że uruchomienie wersji Beta programu Internet Explorer 9. Podczas tworzenia konta, pojawi się błąd skryptu.
 • Załóżmy, że uruchomienie wersji Beta programu Internet Explorer 9. Po uruchomieniu funkcji Podgląd wydruku , nie można wybrać opcję wszystkie rekordy na wszystkich stronach w oknie dialogowym Drukuj listę .

Uwagi specjalne

64-bitowe wersje pakietu Office 2010 nie będą obsługiwane w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Dzięki zainstalowane 8 pakiet zbiorczy aktualizacji Usługa routera poczty E-mail programu Microsoft CRM obsługuje Microsoft Exchange 2010. Z 12 pakietu zbiorczego aktualizacji zainstalowanych Rule Deployment Wizard obsługuje Microsoft Exchange 2010.

Microsoft Dynamics CRM dla Microsoft Office Outlook automatycznej aktualizacji identyfikatorów i identyfikatory łączy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z funkcji automatycznej aktualizacji, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Arabski
199444&clcid=0x401
8979C030-64FC-4344-84FA-55389A8CB6A4
Chiński (uproszczony)
199444&clcid=0x804
8F28C25B-4F91-41B3-B566-54063F96FE20
Chiński (Hong Kong)
199444&clcid=0xc04
BD32F059-937F-42E4-B029-51ED71791E00
Chiński (tradycyjny)
199444&clcid=0x404
CC67A248-ABDD-49EE-B53E-2A4B1E253E36
Czeski
199444&clcid=0x405
1C5CD2F2-1517-4CF4-98A1-F2CAB61A6BAB
Duński
199444&clcid=0x406
FDACBBC3-ECAE-4869-BF58-12249A566D3D
Holenderski
199444&clcid=0x413
C8095523-F075-4BFB-B24D-1AF9257232EE
Angielski
199444&clcid=0x409
414017EA-201F-401D-BD4D-FDB8C2FD5AC8
Zakończ
199444&clcid=0x40b
B53EB88A-FD96-481C-A189-E5307C989C32
Francuski
199444&clcid=0x40c
2CE987D4-86AC-45FD-8FF0-CB0D180A9101
Niemiecki
199444&clcid=0x407
0F6E2FB0-AF4F-4E58-9D68-4B5C1709EBC3
Grecki
199444&clcid=0x408
018F7BF9-D4C6-433C-91C1-CDCC3847E232
Hebrajski
199444&clcid=0x40d
CDF41998-06F4-4A7B-996F-8EA535129F1D
Węgierski
199444&clcid=0x40e
5547F330-E92B-4099-9490-0597B47FB061
Włoski
199444&clcid=0x410
E22BB1B2-4D46-4C38-9737-103D5EBF5DCB
Japoński
199444&clcid=0x411
D4AF0196-1CB3-46F1-A33D-2B811101DC61
Koreański
199444&clcid=0x412
64164091-4D85-4076-A3F1-478404729BB2
Norweski
199444&clcid=0x414
A5274B62-9291-4173-826C-403F92253562
Polski
199444&clcid=0x415
FCC9BF44-056D-4F85-9900-B471C2348A93
Portugalski (Brazylia)
199444&clcid=0x416
29FF80CA-EBB7-4089-B34E-E326BD176753
Portugalski (Portugalia)
199444&clcid=0x816
19B092CB-3BEC-4282-9EE9-5FA4A0AA923A
Rosyjski
199444&clcid=0x419
14CA26F8-BE65-428F-B98B-AFBEFDA22DE9
Hiszpański
199444&clcid=0x40a
01ED4223-FF9F-4B45-9D89-A4A402555239
Szwedzki
199444&clcid=0x41d
E934D2C4-9D01-410D-A7F0-21C02E8B3F10
Turecki
199444&clcid=0x41f
DC6051CF-2E5A-4637-8AB4-FFD997CC705D

Informacje o plikach

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje o pliku


Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.


Serwer Microsoft Dynamics CRM
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Account_Distribution.rdlNie dotyczy6541319-Sep-201005:41
x86
Account_Distribution_Detail.rdlNie dotyczy11433519-Sep-201005:41
x86
Account_Overview.rdlNie dotyczy1238819-Sep-201005:41
x86
Account_Overview_SubReport.rdlNie dotyczy17527719-Sep-201005:41
x86
Account_Summary.rdlNie dotyczy4071819-Sep-201005:41
x86
Account_Summary_Subreport.rdlNie dotyczy8999819-Sep-201005:41
x86
action.jsNie dotyczy4466019-Sep-201005:41
x86
Activities.rdlNie dotyczy6024819-Sep-201005:41
x86
activitiesdetail.aspxNie dotyczy489119-Sep-201005:41
x86
ActivitiesDetail.rdlNie dotyczy16244719-Sep-201005:41
x86
ActivitiesWebService.asmxNie dotyczy17519-Sep-201005:41
x86
Activity.jsNie dotyczy1640119-Sep-201005:41
x86
addfields.aspxNie dotyczy1079819-Sep-201005:41
x86
AddUsers.css.aspxNie dotyczy362219-Sep-201005:41
x86
adpick.dll4.0.7333.301819184819-Sep-201005:41
x86
AdvancedFind.asmxNie dotyczy16919-Sep-201005:41
x86
advancedfind.htcNie dotyczy2819219-Sep-201005:41
x86
advfind.css.aspxNie dotyczy918619-Sep-201005:41
x86
af_cnd_common.jsNie dotyczy205519-Sep-201005:41
x86
Annotation.asmx1Nie dotyczy17119-Sep-201005:41
x86
AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056819-Sep-201005:41
x86
AppGrid.htcNie dotyczy1264819-Sep-201005:41
x86
AppGridFilterContainer.htcNie dotyczy139319-Sep-201005:41
x86
AppGridFilterSelector.htcNie dotyczy134319-Sep-201005:41
x86
AppGridWebService.asmxNie dotyczy16619-Sep-201005:41
x86
AppGrid_DefaultData.htcNie dotyczy1909519-Sep-201005:41
x86
AppGrid_JumpBar.htcNie dotyczy179019-Sep-201005:41
x86
AssociateRecords.asmxNie dotyczy16519-Sep-201005:41
x86
attach.htcNie dotyczy47119-Sep-201005:41
x86
attachment_edit.aspxNie dotyczy379519-Sep-201005:41
x86
attributeList.aspxNie dotyczy186119-Sep-201005:41
x86
attributelist.htcNie dotyczy549319-Sep-201005:41
x86
attributemappings.aspxNie dotyczy3692319-Sep-201005:41
x86
autoshow.htcNie dotyczy1102819-Sep-201005:41
x86
autotooltip.htcNie dotyczy32719-Sep-201005:41
x86
bar_Find.aspxNie dotyczy216519-Sep-201005:41
x86
bar_Top.aspxNie dotyczy308419-Sep-201005:41
x86
bar_Top.aspx1Nie dotyczy163319-Sep-201005:41
x86
BulkDelete.asmxNie dotyczy17119-Sep-201005:41
x86
calendar.css.aspxNie dotyczy164019-Sep-201005:41
x86
Campaign_Activity_Status.rdlNie dotyczy1285219-Sep-201005:41
x86
Campaign_Activity_Status_Detail.rdlNie dotyczy2539819-Sep-201005:41
x86
Campaign_Activity_Status_SubReport.rdlNie dotyczy5693519-Sep-201005:41
x86
Campaign_Comparison.rdlNie dotyczy8131019-Sep-201005:41
x86
Campaign_Est_Revenue_Detail.rdlNie dotyczy2145519-Sep-201005:41
x86
Campaign_Performance.rdlNie dotyczy1288119-Sep-201005:41
x86
Campaign_Performance_Detail_Report.rdlNie dotyczy1148719-Sep-201005:41
x86
Campaign_Performance_SubReport.rdlNie dotyczy14630919-Sep-201005:41
x86
Campaign_Placed_Order_Detail.rdlNie dotyczy1882319-Sep-201005:41
x86
Campaign_Real_Revenue_Detail.rdlNie dotyczy2058519-Sep-201005:41
x86
Campaign_Response_Detail.rdlNie dotyczy2422719-Sep-201005:41
x86
Campaign_Task_Detail.rdlNie dotyczy2526119-Sep-201005:41
x86
Case_Summary_Table.rdlNie dotyczy9373719-Sep-201005:41
x86
Case_Summary_Table_Detail.rdlNie dotyczy5977219-Sep-201005:41
x86
Category.htcNie dotyczy1952 r.19-Sep-201005:41
x86
CategoryHeading.htcNie dotyczy83219-Sep-201005:41
x86
Category_FollowUp.htcNie dotyczy703119-Sep-201005:41
x86
Category_Lookup.htcNie dotyczy255719-Sep-201005:41
x86
Category_Resources.htcNie dotyczy221419-Sep-201005:41
x86
Category_Subject.htcNie dotyczy78619-Sep-201005:41
x86
CheckBoxList.htcNie dotyczy117019-Sep-201005:41
x86
clientcontrol.htcNie dotyczy572519-Sep-201005:41
x86
ClientInstaller.exe6.1.22.455229619-Sep-201005:41
x86
ColumnResize.htcNie dotyczy86819-Sep-201005:41
x86
Competitor_Win_Loss.rdlNie dotyczy4816919-Sep-201005:41
x86
Competitor_Win_Loss_Details.rdlNie dotyczy7815219-Sep-201005:41
x86
condition.htcNie dotyczy667919-Sep-201005:41
x86
conditioncontrol.htcNie dotyczy484419-Sep-201005:41
x86
conditionfield.htcNie dotyczy1222119-Sep-201005:41
x86
conditiongroup.htcNie dotyczy1120419-Sep-201005:41
x86
config.xmlNie dotyczy50719-Sep-201005:44
x86
ContextHelper.htcNie dotyczy157819-Sep-201005:41
x86
contractCal.css.aspxNie dotyczy151819-Sep-201005:41
x86
contractCal.htcNie dotyczy222719-Sep-201005:41
x86
controls.css.aspxNie dotyczy1061519-Sep-201005:41
x86
controls.css1Nie dotyczy1061519-Sep-201005:41
x86
convert_activity.aspxNie dotyczy680419-Sep-201005:41
x86
conv_response.aspxNie dotyczy1047019-Sep-201005:41
x86
Copyright.htmNie dotyczy286019-Sep-201005:41
x86
CrmAsyncService.exe4.0.7333.301815754419-Sep-201005:41
x86
CRMCore.dll4.0.7333.30186999219-Sep-201005:41
x86
CRMErrors.dll4.0.7333.30187511219-Sep-201005:41
x86
crmme_bkgnd.gifNie dotyczy15319-Sep-201005:41
x86
CrmOfflineSync.dll4.0.7333.30181674419-Sep-201005:41
x86
CRMTemplate.dotNie dotyczy5978219-Sep-201005:41
x86
CRMTemplate.dotmNie dotyczy2997119-Sep-201005:41
x86
crmToday.htcNie dotyczy51419-Sep-201005:41
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:37
x86
crmupdatewrapper.exe.configNie dotyczy14817-Sep-201009:58
x86
CrmVerServer.dll4.0.7333.30182237619-Sep-201005:41
x86
CrmVerServer.dll14.0.7333.30182237619-Sep-201005:41
x86
CRMWatson.dll4.0.7333.30183108019-Sep-201005:41
x86
CRM_Logo.gif2Nie dotyczy230219-Sep-201005:41
x86
CRM_OnlineLogo.gif2Nie dotyczy234119-Sep-201005:41
x86
customactivityform.aspxNie dotyczy368319-Sep-201005:41
x86
CustomerService.asmxNie dotyczy16419-Sep-201005:41
x86
customizations.xsdNie dotyczy8456419-Sep-201005:41
x86
dataslug.htcNie dotyczy306319-Sep-201005:41
x86
date.jsNie dotyczy2903519-Sep-201005:41
x86
datenavigationbar.htcNie dotyczy269019-Sep-201005:41
x86
default.aspxNie dotyczy385419-Sep-201005:41
x86
default1.aspxNie dotyczy70019-Sep-201005:41
x86
DefaultAddonFilter.dll4.0.7333.30182852019-Sep-201005:41
x86
Details.jsNie dotyczy441119-Sep-201005:41
x86
DialogList.asmxNie dotyczy16919-Sep-201005:41
x86
dialogs.htcNie dotyczy126719-Sep-201005:41
x86
dlg_assignqueue.aspxNie dotyczy520219-Sep-201005:41
x86
dlg_bulkemail.aspxNie dotyczy1118719-Sep-201005:41
x86
dlg_convertlead.aspxNie dotyczy268119-Sep-201005:41
x86
dlg_merge.aspxNie dotyczy1330119-Sep-201005:41
x86
dlg_runreport.aspxNie dotyczy396519-Sep-201005:41
x86
DMSnapin.chmNie dotyczy3781819-Sep-201005:41
x86
DuplicateDetection.asmxNie dotyczy17919-Sep-201005:41
x86
DuplicatesList.aspxNie dotyczy349919-Sep-201005:41
x86
duration.htc1Nie dotyczy1040119-Sep-201005:41
x86
Ed.aspxNie dotyczy86719-Sep-201005:41
x86
edit.aspx1Nie dotyczy257519-Sep-201005:41
x86
edit.aspx18Nie dotyczy732819-Sep-201005:41
x86
edit.aspx21Nie dotyczy733319-Sep-201005:41
x86
edit.aspx53Nie dotyczy234719-Sep-201005:41
x86
edit.aspx6Nie dotyczy242519-Sep-201005:41
x86
edit.aspx9Nie dotyczy10501819-Sep-201005:41
x86
edit.aspx99Nie dotyczy4415019-Sep-201005:41
x86
EDWNative.dll4.0.7333.30181879219-Sep-201005:41
x86
Ef.aspxNie dotyczy62319-Sep-201005:41
x86
Eh.aspxNie dotyczy56419-Sep-201005:41
x86
EmailTemplateService.asmxNie dotyczy16919-Sep-201005:41
x86
encodedecode.jsNie dotyczy1009119-Sep-201005:41
x86
encodedecode.js1Nie dotyczy1009119-Sep-201005:41
x86
encodedecode.js2Nie dotyczy176219-Sep-201005:41
x86
EntityConfig.aspxNie dotyczy361219-Sep-201005:41
x86
entityconfig.jsNie dotyczy1257019-Sep-201005:41
x86
entityform.aspxNie dotyczy847019-Sep-201005:41
x86
entityform.css.aspxNie dotyczy304519-Sep-201005:41
x86
entityform.jsNie dotyczy422019-Sep-201005:41
x86
entityhome.css.aspxNie dotyczy170019-Sep-201005:41
x86
entitylist.htcNie dotyczy241719-Sep-201005:41
x86
entitylist.htc1Nie dotyczy493219-Sep-201005:41
x86
EntitySelect.htcNie dotyczy269119-Sep-201005:41
x86
err.aspxNie dotyczy174319-Sep-201005:41
x86
err.cssNie dotyczy47919-Sep-201005:41
x86
eula.rtfNie dotyczy3707117-Sep-201010:00
x86
event.aspxNie dotyczy386019-Sep-201005:41
x86
export_dlg.aspxNie dotyczy1025919-Sep-201005:41
x86
FetchBuilder.jsNie dotyczy1092119-Sep-201005:41
x86
fieldlist.htcNie dotyczy348819-Sep-201005:41
x86
fieldprops.aspxNie dotyczy1049819-Sep-201005:41
x86
fields.jsNie dotyczy2776219-Sep-201005:41
x86
filtercontrol.htcNie dotyczy871519-Sep-201005:41
x86
filtereditor.htcNie dotyczy563019-Sep-201005:41
x86
filterentity.htcNie dotyczy1857319-Sep-201005:41
x86
filterfield.htcNie dotyczy2432219-Sep-201005:41
x86
filterfieldgroup.htcNie dotyczy1143919-Sep-201005:41
x86
fiscalsettings.aspxNie dotyczy825819-Sep-201005:41
x86
form.crm.htcNie dotyczy1588819-Sep-201005:41
x86
Form.css.aspx1Nie dotyczy307619-Sep-201005:41
x86
FormAction.jsNie dotyczy867119-Sep-201005:41
x86
formProperties.aspxNie dotyczy548219-Sep-201005:41
x86
freeform.htcNie dotyczy324419-Sep-201005:41
x86
FrequencyControl.htcNie dotyczy1490419-Sep-201005:41
x86
fulltree.htcNie dotyczy2695019-Sep-201005:41
x86
gantt.jsNie dotyczy2554619-Sep-201005:41
x86
GanttControlWebService.asmxNie dotyczy17319-Sep-201005:41
x86
global.cssNie dotyczy74719-Sep-201005:41
x86
global.css.aspxNie dotyczy603119-Sep-201005:41
x86
global.css1Nie dotyczy99819-Sep-201005:41
x86
Global.jsNie dotyczy5234819-Sep-201005:41
x86
global.js1Nie dotyczy5234819-Sep-201005:41
x86
global1.aspxNie dotyczy603119-Sep-201005:41
x86
global2.aspxNie dotyczy1324019-Sep-201005:41
x86
global3.aspxNie dotyczy7499019-Sep-201005:41
x86
global4.aspxNie dotyczy482419-Sep-201005:41
x86
global_dynamic_styles.cssNie dotyczy1324019-Sep-201005:41
x86
global_styles.cssNie dotyczy7499019-Sep-201005:41
x86
glowingImg.htcNie dotyczy68019-Sep-201005:41
x86
grid.htcNie dotyczy2009419-Sep-201005:41
x86
Help.AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056819-Sep-201005:41
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll4.0.7333.301881700019-Sep-201005:41
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll4.0.7333.301823536819-Sep-201005:41
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll4.0.7333.301862039219-Sep-201005:41
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll4.0.7333.30189610419-Sep-201005:41
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll4.0.7333.3018110372019-Sep-201005:41
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll4.0.7333.301826404019-Sep-201005:41
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll4.0.7333.30187972019-Sep-201005:41
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Pages.dll4.0.7333.3018135357619-Sep-201005:41
x86
Help.Bin.Microsoft.Crm.SafeHtml.dll4.0.7333.30183876019-Sep-201005:41
x86
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll4.0.7333.30186743219-Sep-201005:41
x86
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll4.0.7333.30184695219-Sep-201005:41
x86
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll4.0.7333.301810839219-Sep-201005:41
x86
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SysCust.dll4.0.7333.30185104819-Sep-201005:41
x86
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll4.0.7333.30186333619-Sep-201005:41
x86
help_toc.xml.opNie dotyczy7372619-Sep-201005:41
x86
hidden.htcNie dotyczy193719-Sep-201005:41
x86
hintText.htcNie dotyczy134119-Sep-201005:41
x86
homePage.jsNie dotyczy1062519-Sep-201005:41
x86
htmlbar.htcNie dotyczy769319-Sep-201005:41
x86
ico_mobileEntityManagement.pngNie dotyczy792119-Sep-201005:41
x86
IFRAME.htcNie dotyczy189519-Sep-201005:41
x86
IMG.dtm.htcNie dotyczy117819-Sep-201005:41
x86
IMG.lu.htcNie dotyczy4566919-Sep-201005:41
x86
IMG.lu.party.htcNie dotyczy200819-Sep-201005:41
x86
img.lu.presence.htcNie dotyczy494319-Sep-201005:41
x86
IMG.lu.transcur.htcNie dotyczy350619-Sep-201005:41
x86
ImportJob.asmxNie dotyczy17019-Sep-201005:41
x86
ImportWebService.asmxNie dotyczy16719-Sep-201005:41
x86
INPUT.chk.htcNie dotyczy170419-Sep-201005:41
x86
INPUT.dtm.htcNie dotyczy493819-Sep-201005:41
x86
INPUT.hid.htcNie dotyczy138719-Sep-201005:41
x86
input.localradio.htcNie dotyczy53619-Sep-201005:41
x86
INPUT.mny.htcNie dotyczy354719-Sep-201005:41
x86
INPUT.num.htcNie dotyczy644119-Sep-201005:41
x86
INPUT.radio.htcNie dotyczy472719-Sep-201005:41
x86
input.relchk.htcNie dotyczy166819-Sep-201005:41
x86
INPUT.text.eml.htcNie dotyczy296319-Sep-201005:41
x86
INPUT.text.htcNie dotyczy293219-Sep-201005:41
x86
INPUT.text.ticker.htcNie dotyczyustawy nr 266919-Sep-201005:41
x86
INPUT.text.url.htcNie dotyczy463819-Sep-201005:41
x86
Invoice.rdlNie dotyczy1100619-Sep-201005:41
x86
Invoice_Status.rdlNie dotyczy3062319-Sep-201005:41
x86
Invoice_Status_Detail.rdlNie dotyczy7285319-Sep-201005:41
x86
Invoice_SubReport.rdlNie dotyczy10151019-Sep-201005:41
x86
LangTranslationsImport.aspxNie dotyczy572419-Sep-201005:41
x86
Lead_Source_Effectiveness.rdlNie dotyczy11211019-Sep-201005:41
x86
left.aspx.mainNie dotyczy546519-Sep-201005:41
x86
left.css.aspxNie dotyczy134619-Sep-201005:41
x86
list.htcNie dotyczy434719-Sep-201005:41
x86
listEdit.htcNie dotyczy1928919-Sep-201005:41
x86
Lookup.jsNie dotyczy799519-Sep-201005:41
x86
LookupDialogsAppGrid.jsNie dotyczy527419-Sep-201005:41
x86
MailMerge.asmxNie dotyczy17019-Sep-201005:41
x86
mailmergetemplatepersonal.xmlNie dotyczy85719-Sep-201005:41
x86
manageRelationship.jsNie dotyczy1643119-Sep-201005:41
x86
map_xml.aspx2Nie dotyczy532119-Sep-201005:41
x86
MarketingAutomation.asmxNie dotyczy18019-Sep-201005:41
x86
menu.css.aspxNie dotyczy1010119-Sep-201005:41
x86
menu.htcNie dotyczy2648219-Sep-201005:41
x86
MENU1.ASPXNie dotyczy1010119-Sep-201005:41
x86
MergeRecords.asmxNie dotyczy16319-Sep-201005:41
x86
MessageBody.htcNie dotyczy1225819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll4.0.7333.301813706419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll14.0.7333.301813706419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll24.0.7333.301813706419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll4.0.7333.301881700019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll4.0.7333.301823536819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll4.0.7333.301862039219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll4.0.7333.30189610419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll4.0.7333.3018110372019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll4.0.7333.301826404019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll4.0.7333.30186743219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll4.0.7333.30184695219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll4.0.7333.301810839219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll4.0.7333.30185104819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll4.0.7333.30186333619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll4.0.7333.30187972019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll4.0.7333.3018135357619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll4.0.7333.30185514419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Asynchronous.Campaigns.dll4.0.7333.30181674419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll4.0.7333.301824356019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll4.0.7333.301810429619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll4.0.7333.301814116019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll4.0.7333.3018115696819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.DeploymentService.dll4.0.7333.30184695219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.DiscoveryService.dll4.0.7333.30184285619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.dll14.0.7333.301894807219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll4.0.7333.30185514419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Entities.dll4.0.7333.30186333619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Entities.dll14.0.7333.30186333619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Faxes.FxsComWrapper.dll4.0.7333.301811248819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll4.0.7333.301815344819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll14.0.7333.301815344819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.MetadataService.dll.24.0.7333.301828452019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.MetadataService.dll.34.0.7333.301828452019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.MetadataService.dll.44.0.7333.301828452019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.dll4.0.7333.301815754419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.Strings.dll4.0.7333.30181674419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Mobile.Application.Pages.dll4.0.7333.30186743219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.dll4.0.7333.30182186419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.dll4.0.7333.30182237619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Report.dll4.0.7333.30181776819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.APIServer.dll4.0.7333.30181674419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Async.dll4.0.7333.30181264819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Common.dll4.0.7333.30181572019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.DiscoveryServer.dll4.0.7333.30181111219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.HelpContent.dll4.0.7333.30181316019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.WebApp.dll4.0.7333.30181264819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll4.0.7333.3018146416819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll14.0.7333.3018146416819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Platform.Callout.Base.dll3.0.5300.11316019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Platform.Passport.dll4.0.7333.30182288819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll4.0.7333.301862448819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll14.0.7333.301862448819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll4.0.7333.301846064819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll14.0.7333.301846064819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Reporting.dll4.0.7333.30188791219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Reporting.dll14.0.7333.30188791219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll4.0.7333.301835415219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll14.0.7333.301835415219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.SafeHtml.dll4.0.7333.30183876019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Scheduling.dll4.0.7333.301830909619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Sdk.dll4.0.7333.301816983219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3018104637619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3018319677619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll4.0.7333.301895216819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3018317220019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.SE.GenerateCascadingDBFunction.dll4.0.7333.30184285619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.SE.GenerateCascadingDBFunction.dll24.0.7333.30184285619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll14.0.7333.301857533619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll4.0.7333.301827991219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll14.0.7333.301827991219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll4.0.7333.30181879219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll14.0.7333.30181879219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll34.0.7333.30181879219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll4.0.7333.30187562419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll14.0.7333.30187562419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.30187152819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll14.0.7333.30187152819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll4.0.7333.30187972019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll14.0.7333.30187972019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll34.0.7333.30187972019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.ConfigureOrg.exe4.0.7333.30181776819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe4.0.7333.3018105047219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe14.0.7333.3018105047219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll4.0.7333.301818621619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll14.0.7333.301818621619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll4.0.7333.30181367219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll14.0.7333.30181367219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll4.0.7333.30188381619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Test.Pages.dll4.0.7333.30181111219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll4.0.7333.301811658419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll.24.0.7333.301811658419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapin.dll4.0.7333.301852208819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll4.0.7333.301816164019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinRes.dll4.0.7333.30182135219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.ADSIWrapper.dll4.0.7333.30181469619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.ClientPatchConfigurator.exe4.0.7333.30181776819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.ComAdminWrapper.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll4.0.7333.30185514419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.301816573619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.EncryptPwd.exe4.0.7333.30181469619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.24.0.7333.301830090419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.34.0.7333.301830090419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll4.0.7333.30181725619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.Registration.Service.dll4.0.7333.30183876019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.Registration.Wizard.exe4.0.7333.301871050419-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Tools.WRPCKeyRenewal.exe4.0.7333.30181572019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll4.0.7333.301811248819-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.WebServices.dll4.0.7333.301828452019-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.WebStore.dll4.0.7333.30181879219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.Crm.WebStore.dll14.0.7333.30181879219-Sep-201005:41
x86
microsoft.managementconsole.dll6.0.6000.1638425175219-Sep-201005:41
x86
Microsoft.VC80.CRT.manifestNie dotyczy185719-Sep-201005:41
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.301811658419-Sep-201002:37
x86
MiniCampaign.aspxNie dotyczy3072819-Sep-201005:41
x86
MMCFxCommon.dll6.0.6000.1638411658419-Sep-201005:41
x86
MonAntiXssLibrary.dll1.5.0.03056819-Sep-201005:41
x86
MonMicrosoft.Crm.DiscoveryService.dll4.0.7333.30184285619-Sep-201005:41
x86
MonMicrosoft.Crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201005:41
x86
MonMicrosoft.Crm.Passport.IdCrl.dll4.0.7333.30183056819-Sep-201005:41
x86
MonMicrosoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3018104637619-Sep-201005:41
x86
MonMicrosoft.Crm.WebStore.dll4.0.7333.30181879219-Sep-201005:41
x86
MonMSCRMEventMessages4.0.7333.30188125619-Sep-201005:41
x86
Monmsidcrl40.dll5.0.737.6108580019-Sep-201005:41
x86
monthcalendar.htcNie dotyczy534819-Sep-201005:41
x86
mouseover.htcNie dotyczy32819-Sep-201005:41
x86
MSCRMEventMessages4.0.7333.30188125619-Sep-201005:41
x86
MSCRMMonitoringService.exe4.0.7333.30181828019-Sep-201005:41
x86
msignin.aspxNie dotyczy246719-Sep-201005:41
x86
msvcm80.dll9.0.30729.122528019-Sep-201005:41
x86
msvcp80.dll9.0.30729.157292819-Sep-201005:41
x86
msvcr80.dll9.0.30729.165587219-Sep-201005:41
x86
multipicklist.htcNie dotyczy451719-Sep-201005:41
x86
nav.htcNie dotyczy893119-Sep-201005:41
x86
Neglected_Accounts.rdlNie dotyczy3523719-Sep-201005:41
x86
Neglected_Accounts_Detail.rdlNie dotyczy9133519-Sep-201005:41
x86
Neglected_Cases.rdlNie dotyczy9249019-Sep-201005:41
x86
Neglected_Cases_Detail.rdlNie dotyczy10536419-Sep-201005:41
x86
Neglected_Leads.rdlNie dotyczy4303719-Sep-201005:41
x86
Neglected_Leads_Detail.rdlNie dotyczy6875419-Sep-201005:41
x86
newimport.xmlNie dotyczy395712719-Sep-201005:41
x86
nextbutton.htcNie dotyczy98819-Sep-201005:41
x86
notectrl.htcNie dotyczy339919-Sep-201005:41
x86
notes.htcNie dotyczy1906919-Sep-201005:41
x86
NotificationList.htcNie dotyczy659619-Sep-201005:41
x86
offlinedata.aspxNie dotyczy328819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremglo_Glossary.htmNie dotyczy17115919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_act_CreateActivity.htmNie dotyczy6774419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_dd_findandmerge.htmNie dotyczy1593019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremHow_dmw_install.htmNie dotyczy927819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_mobile_install.htmNie dotyczy468119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_mobile_use.htmNie dotyczy549519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_oi_im.htmNie dotyczy1076219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_change_org.htmNie dotyczy535919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_createinoutlook.htmNie dotyczy5923919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_CreateRecord.htmNie dotyczy4421019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_install.htmNie dotyczy3106319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_saveasactivity.htmNie dotyczy4508319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_synchronize.htmNie dotyczy5135019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_ol_update_client_install.htmNie dotyczy623919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_persopt_ViewProfile.htmNie dotyczy1079919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_add_related.htmNie dotyczy1071319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_apply_wrkflow.htmNie dotyczy842619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_commontasks.htmNie dotyczy508219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Delete.htmNie dotyczy3132919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_edit_multiple.htmNie dotyczy1811519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_email.htmNie dotyczy889219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_email_link.htmNie dotyczy1775119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Export.htmNie dotyczy4039819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Find.htmNie dotyczy7344719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_KeyboardShortcuts.htmNie dotyczy1307319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_mailmerge.htmNie dotyczy5629519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_merge.htmNie dotyczy635719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Notes.htmNie dotyczy1987019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Print.htmNie dotyczy4834319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_properties.htmNie dotyczy1514619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rec_Share.htmNie dotyczy6644019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rpt_Create_Local_advanced.htmNie dotyczy6683819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_rpt_Generate.htmNie dotyczy3123519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_commontasks.htmNie dotyczy4569819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_config.htmNie dotyczy4229819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_cust.htmNie dotyczy6170819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_email.htmNie dotyczy2621819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_mkt.htmNie dotyczy2837519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_rpt.htmNie dotyczy4901519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_sales.htmNie dotyczy3277319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_ss.htmNie dotyczy2373019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_sec_svc.htmNie dotyczy2715119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_set_bulkmailstart.htmNie dotyczy91019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_set_org_mkt_options.htmNie dotyczy653419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremhow_sj_cancel_sysjob.htmNie dotyczy644419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremImggreen_presence_icon.gifNie dotyczy57819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_admin_UserSummary.htmNie dotyczy722519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_cs_CaseSummary.htmNie dotyczy673019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_cs_NeglectedCases.htmNie dotyczy686219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_cs_TopKBArticles.htmNie dotyczy669319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignActivityStatus.htmNie dotyczy678119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignComparison.htmNie dotyczy664519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignPerformance.htmNie dotyczy690519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountDistribution.htmNie dotyczy688919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountOverview.htmNie dotyczy714819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountProductView.htmNie dotyczy686819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountSummary.htmNie dotyczy778719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Activities.htmNie dotyczy700319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_CompetitorWinLoss.htmNie dotyczy693919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_ContactProductView.htmNie dotyczy681019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Invoices.htmNie dotyczy708919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_InvoiceStatus.htmNie dotyczy650819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_LeadSourceEffectiveness.htmNie dotyczy664119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_NeglectedAccounts.htmNie dotyczy715319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_NeglectedLeads.htmNie dotyczy669119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Orders.htmNie dotyczy650319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Pipeline.htmNie dotyczy660019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_Quotes.htmNie dotyczy706919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_sf_SalesHistory.htmNie dotyczy649819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremrpt_ss_ServiceActivityVolume.htmNie dotyczy670219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_access.htmNie dotyczy2827919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_conf.htmNie dotyczy1023919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_cust.htmNie dotyczy390119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_cust_activities.htmNie dotyczy1808919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_cust_general.htmNie dotyczy3179819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_cust_impexp.htmNie dotyczy2014719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_cust_other.htmNie dotyczy1713019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_cust_workarounds.htmNie dotyczy1273719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_dm.htmNie dotyczy1003519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_email.htmNie dotyczy2053119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_enterdata.htmNie dotyczy2969319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_find.htmNie dotyczy2229319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_import.htmNie dotyczy3576419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_misc.htmNie dotyczy646819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_outlook.htmNie dotyczy229119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_Outlook_Client.htmNie dotyczy3594319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_Outlook_Client_General.htmNie dotyczy3641519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_resources.htmNie dotyczy212819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt.htmNie dotyczy240419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt_exporttoexcel.htmNie dotyczy952719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt_generate.htmNie dotyczy1801619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt_manage.htmNie dotyczy1531019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt_more_info.htmNie dotyczy90319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_rpt_print.htmNie dotyczy887319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_sj_systemjobs.htmNie dotyczy90519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_wrk.htmNie dotyczy204019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremts_wrk_workflows.htmNie dotyczy1149019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_AdminGuide_overview.htmNie dotyczy1987119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_com_config.htmNie dotyczy90419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_com_Email.htmNie dotyczy1081119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_com_Overview.htmNie dotyczy451319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_contracts.htmNie dotyczy1057619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_con_CreateContractsTemplates.htmNie dotyczy719919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_kba_Overview.htmNie dotyczy787119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_kba_viewing.htmNie dotyczy773419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_Overview.htmNie dotyczy1038219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_que_Create.htmNie dotyczy692719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_cs_que_manage.htmNie dotyczy631719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_CustCapabilities.htmNie dotyczy2817419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_Entities.htmNie dotyczy2076519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_entity_mapping.htmNie dotyczy1006219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_entity_Relationships.htmNie dotyczy1163919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_entity_translation.htmNie dotyczy664019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_events_overview.htmNie dotyczy777219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_HierarchicalRelationships.htmNie dotyczy2428719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_cust_Overview.htmNie dotyczy1797219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_dd_findandmerge.htmNie dotyczy696919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_imp_importenrich.htmNie dotyczy1503619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_ma_camp_activities.htmNie dotyczy747019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_ma_camp_responses.htmNie dotyczy723019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_ma_quick_campaign.htmNie dotyczy1089819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_mkt_camp_Plan.htmNie dotyczy1170919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_mkt_list_Overview.htmNie dotyczy846319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_mobile_cust.htmNie dotyczy471419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_mobile_use.htmNie dotyczy345519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_ol_Offline.htmNie dotyczy1018919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_ol_Overview.htmNie dotyczy1190819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_ol_RecordsActivities.htmNie dotyczy1580419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_ol_SendReceiveEmail.htmNie dotyczy1402519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_ol_Sync.htmNie dotyczy1092819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_org_ManagingUsers.htmNie dotyczy1439519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_persopt.htmNie dotyczy767119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_rec_requestchanges.htmNie dotyczy632619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_rel_RelationshipRoles.htmNie dotyczy944219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Customize.htmNie dotyczy1498019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Admin.htmNie dotyczy535419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_default_all.htmNie dotyczy1189919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Marketing.htmNie dotyczy556319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Sales.htmNie dotyczy933419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Service.htmNie dotyczy657719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_rpt_Overview.htmNie dotyczy841119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_set_org_config_mkt.htmNie dotyczy598919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_set_org_regional_language_options.htmNie dotyczy771419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_set_SecurityAccessRights.htmNie dotyczy2408719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_Accounts.htmNie dotyczy1289219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_Competition.htmNie dotyczy546919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_DiscountList.htmNie dotyczy652619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_Leads.htmNie dotyczy916319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_Opportunities.htmNie dotyczy1515119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_PriceList.htmNie dotyczy770719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_Product.htmNie dotyczy1035819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_ProductCatalog.htmNie dotyczy407419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_QOI.htmNie dotyczy779719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_sf_UnitGroup.htmNie dotyczy752319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_sj_monitor_systemjobs.htmNie dotyczy869119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_ss_DefineServices.htmNie dotyczy1403519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_ss_ManageWorkforce.htmNie dotyczy741919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_ss_navigating_Service_Calendar.htmNie dotyczy1446719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_ss_OverviewAB.htmNie dotyczy962519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_ss_ServiceManagement.htmNie dotyczy663419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_troubleshoot_overview.htmNie dotyczy415519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_wel_Accessibility.htmNie dotyczy353719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_wel_DocOverview.htmNie dotyczy635319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_wel_ProductOverview.htmNie dotyczy2600919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_wel_ResourceCenter.htmNie dotyczy388619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_wrk_creating_using_workflows.htmNie dotyczy1123519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_wrk_monitor_manage.htmNie dotyczy743519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_wrk_workflow_lifecycle.htmNie dotyczy1047519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremug_wrk_workflow_structure.htmNie dotyczy1893819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Account_list.htmNie dotyczy10248619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Activities_list.htmNie dotyczy5386019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Appointment_form.htmNie dotyczy4832919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Email_form.htmNie dotyczy7432719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Fax_form.htmNie dotyczy4862919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Letter_form.htmNie dotyczy4893619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Notes_form.htmNie dotyczy2003219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Phone_form.htmNie dotyczy4887219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_act_Task_form.htmNie dotyczy3532819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_bd_job_list.htmNie dotyczy1188219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_Case_list.htmNie dotyczy4952119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_ContractLines_form.htmNie dotyczy1736319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_Contract_list.htmNie dotyczy5890019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_KBTemplate_list.htmNie dotyczy2036819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_KB_list.htmNie dotyczy5568819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_KB_search.htmNie dotyczy2937919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cs_resolved_case_activity.htmNie dotyczy807319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_1N_Relationship.htmNie dotyczy3355019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Attribute.htmNie dotyczy2621219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_CustomForm.htmNie dotyczy422519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Customization.htmNie dotyczy7115419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_CustomizeEntities.htmNie dotyczy4460519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_CustomList.htmNie dotyczy421619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_DisplayStrings.htmNie dotyczy741519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_downloadWSDL.htmNie dotyczy502319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Entity.htmNie dotyczy19975819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_entity_preview_editor.htmNie dotyczy1085419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_EventDetails.htmNie dotyczy2651919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Export.htmNie dotyczy1145019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_ExportTranslation.htmNie dotyczy644719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Form.htmNie dotyczy8058019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_FormPreview.htmNie dotyczy775019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Import.htmNie dotyczy1168919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_ImportTranslation.htmNie dotyczy568319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_Mapping.htmNie dotyczy1027219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_N1_Relationship.htmNie dotyczy3348419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_NN_Relationship.htmNie dotyczy2260319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_SelectIcons.htmNie dotyczy981219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_cust_View.htmNie dotyczy4816219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_dd_duprules_list.htmNie dotyczy2221919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_dd_global.htmNie dotyczy880419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_dd_systemwide.htmNie dotyczy2540919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_dd_viewduplicates_form.htmNie dotyczy769319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_dm_area.htmNie dotyczy12080019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_find_AdvancedFind_form.htmNie dotyczy4458819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_AssignRecord_dlg.htmNie dotyczy89719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_Attach_dlg.htmNie dotyczy89719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_PrintGrid.htmNie dotyczy1388119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_Properties_dlg.htmNie dotyczy562819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_ReadOnly.htmNie dotyczy3720919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_gen_Sharing_dlg.htmNie dotyczy89719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_imp_imports_list.htmNie dotyczy6755519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_imp_maps.htmNie dotyczy2814219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_CampActivity_form.htmNie dotyczy3375019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_Campaigns.htmNie dotyczy5242419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_CampResponse_form.htmNie dotyczy4201519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_Lists.htmNie dotyczy8036519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_Qualification_form.htmNie dotyczy3802319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_mkt_quick_campaign_list.htmNie dotyczy1971919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_mobile_cust.htmNie dotyczy728819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_ol_offlineconfiguration_form.htmNie dotyczy1319219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_ol_sitemap.htmNie dotyczy417819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_org_User_form.htmNie dotyczy9971119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_persopt_Customize_Regional_Options_dlg.htmNie dotyczy653019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_persopt_dlg.htmNie dotyczy8401019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_rec_Assign.htmNie dotyczy922319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_rec_merge.htmNie dotyczy651119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_rpt_ReportViewer.htmNie dotyczy89719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_rpt_Report_list.htmNie dotyczy16634619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_rpt_wizard.htmNie dotyczy3972619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_AnnctMgr.htmNie dotyczy1622719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Autonumbering_dlg.htmNie dotyczy667219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_BusinessUnits.htmNie dotyczy3214619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_BusinessUnitSettings.htmNie dotyczy7938619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_ContractTemplates_list.htmNie dotyczy1578219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Currencies_list.htmNie dotyczy1799819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Customize_Regional_Options_dlg.htmNie dotyczy639119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_DiscountLists.htmNie dotyczy2391119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_EMailTemplates.htmNie dotyczy2792819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_FacilitiesEquipment.htmNie dotyczy4540619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_FiscalSettings_dlg.htmNie dotyczy782819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Home.htmNie dotyczy8128819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Language_Settings_dlg.htmNie dotyczy603319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_multiple_users.htmNie dotyczy971519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_PriceLists.htmNie dotyczy3333419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_privacy.htmNie dotyczy658119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_ProdCat.htmNie dotyczy3840419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Queues.htmNie dotyczy1428419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_RelationshipRoles_list.htmNie dotyczy3444719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_ResourceGroup_list.htmNie dotyczy1457219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SalesTerrMgr.htmNie dotyczy2011219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SecurityRoles_list.htmNie dotyczy2596719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Services_list.htmNie dotyczy2247919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Sites_list.htmNie dotyczy2028119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SPwQ.htmNie dotyczy6779119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SubjMgr.htmNie dotyczy1297219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg.htmNie dotyczy4282719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_customization.htmNie dotyczy1097819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_email.htmNie dotyczy631519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_marketing.htmNie dotyczy696919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Outlook.htmNie dotyczy627019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Regional.htmNie dotyczy630219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Report.htmNie dotyczy605619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Teams_list.htmNie dotyczy2203419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_templates_mailmerge_list.htmNie dotyczy1471119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_TemplMgr.htmNie dotyczy3990319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_UnitGroups_list.htmNie dotyczy1920419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_Users_list.htmNie dotyczy7289419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_set_WeeklySchedule.htmNie dotyczy3480519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Address_form.htmNie dotyczy530519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_CloseOrder_form.htmNie dotyczy661619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Comp_list.htmNie dotyczy4558719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Contact_list.htmNie dotyczy9910619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_ConvertLead_dlg.htmNie dotyczy2201319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_CustomerRelationship_dlg.htmNie dotyczy1238219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_InvoiceProduct_form.htmNie dotyczy1187119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Invoice_list.htmNie dotyczy5948819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Lead_list.htmNie dotyczy9903619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_OpportunityProduct_form.htmNie dotyczy939419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_OppRelationship_dlg.htmNie dotyczy1223719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Oppt_list.htmNie dotyczy8368719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_OrderProduct_form.htmNie dotyczy751819-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Order_list.htmNie dotyczy7911919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Product_list.htmNie dotyczy6493419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_QuoteProduct_form.htmNie dotyczy752319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Quote_list.htmNie dotyczy10055319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_RelationshipRole_dlg.htmNie dotyczy682419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_SaleslitAttach_form.htmNie dotyczy1730519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sf_Saleslit_list.htmNie dotyczy3573719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_sj_systemjobs_list.htmNie dotyczy1948219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_Appointment_form.htmNie dotyczy3348619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_AptBook.htmNie dotyczy9540719-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_Calendar.htmNie dotyczy8873119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_closures_list.htmNie dotyczy1340019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_edit_weekly_schedule_dlg.htmNie dotyczy11135519-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_ScheduleSvcAppt_form.htmNie dotyczy6523219-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_ScheduleTimeOff_dlg.htmNie dotyczy840419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_SelectionRule_form.htmNie dotyczy7365619-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_ServiceAppt_form.htmNie dotyczy5787019-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_ServiceRestriction_dlg.htmNie dotyczy1026319-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_ss_WorkingHours_dlg.htmNie dotyczy3236119-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_wrk_entity_props_form.htmNie dotyczy2005 r.419-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_wrk_specify_wrkflow_cond_form.htmNie dotyczy2096919-Sep-201005:41
x86
OnlineHelpOnPremui_wrk_workflows_list.htmNie dotyczy5718019-Sep-201005:41
x86
operatorlist.htcNie dotyczy267119-Sep-201005:41
x86
operatorlist.htc1Nie dotyczy484119-Sep-201005:41
x86
Order.rdlNie dotyczy1101319-Sep-201005:41
x86
Order_SubReport.rdlNie dotyczy10438719-Sep-201005:41
x86
osafehtm.dll4.0.7333.30189968819-Sep-201005:41
x86
Paging.htcNie dotyczy321019-Sep-201005:41
x86
ParameterControl.htcNie dotyczy352819-Sep-201005:41
x86
PCW_CAB_Serv1033.cabNie dotyczy1444549710-Nov-201108:09
x86
personalsettings.aspxNie dotyczy6797219-Sep-201005:41
x86
picklistmappings.aspxNie dotyczy28155 jednostek19-Sep-201005:41
x86
predefinedlist.htcNie dotyczy256319-Sep-201005:41
x86
presence.htcNie dotyczy647119-Sep-201005:41
x86
PresenceService.asmxNie dotyczy16419-Sep-201005:41
x86
print_dlg.aspxNie dotyczy298719-Sep-201005:41
x86
Products_By_Account.rdlNie dotyczy5387219-Sep-201005:41
x86
Products_By_Account_Detail.rdlNie dotyczy24150219-Sep-201005:41
x86
Products_By_Contact.rdlNie dotyczy5405919-Sep-201005:41
x86
Products_By_Contact_Detail.rdlNie dotyczy23904819-Sep-201005:41
x86
progressbar.htcNie dotyczy171319-Sep-201005:41
x86
properties.aspxNie dotyczy609619-Sep-201005:41
x86
PropertyPageDialog.aspxNie dotyczy829919-Sep-201005:41
x86
PublishReports.exe4.0.7333.30181316019-Sep-201005:41
x86
querylist.htcNie dotyczy345319-Sep-201005:41
x86
quickFindControl.htcNie dotyczy256919-Sep-201005:41
x86
Quote.rdlNie dotyczy1098719-Sep-201005:41
x86
Quote_SubReport.rdlNie dotyczy10808219-Sep-201005:41
x86
Re.aspxNie dotyczy56719-Sep-201005:41
x86
RegionalOptions.asmxNie dotyczy16419-Sep-201005:41
x86
RelatedInformation.asmxNie dotyczy16719-Sep-201005:41
x86
RelatedInformation.htcNie dotyczy1212319-Sep-201005:41
x86
RelationshipRolePicklist.asmxNie dotyczy17319-Sep-201005:41
x86
reportproperty.aspxNie dotyczy1751419-Sep-201005:41
x86
reports.asmxNie dotyczy15619-Sep-201005:41
x86
reportviewer.exe9.0.30729.1299418417-Sep-201009:48
x86
ResourceGroupUI.asmxNie dotyczy17219-Sep-201005:41
x86
ResourceSpecTree.asmxNie dotyczy17319-Sep-201005:41
x86
roleitem.htcNie dotyczy256519-Sep-201005:41
x86
RowsBeforeScrolling.htcNie dotyczy66219-Sep-201005:41
x86
RowsBeforeScrolling.htc1Nie dotyczy70819-Sep-201005:41
x86
Sales_History.rdlNie dotyczy3092819-Sep-201005:41
x86
Sales_History_Detail.rdlNie dotyczy11774419-Sep-201005:41
x86
Sales_Pipeline.rdlNie dotyczy10836819-Sep-201005:41
x86
Sales_Pipeline_Detail.rdlNie dotyczy12767019-Sep-201005:41
x86
SchedulePlanning.asmxNie dotyczy17319-Sep-201005:41
x86
ScheduleService.asmxNie dotyczy17019-Sep-201005:41
x86
SchedulingDialog.aspxNie dotyczy971419-Sep-201005:41
x86
ScriptError.asmxNie dotyczy17019-Sep-201005:41
x86
scroll.htcNie dotyczy1927 r19-Sep-201005:41
x86
select.css.aspxNie dotyczy175719-Sep-201005:41
x86
select.htcNie dotyczy1665619-Sep-201005:41
x86
SELECT.picklist.htcNie dotyczy719919-Sep-201005:41
x86
SELECT.relationshiprole.htcNie dotyczy231019-Sep-201005:41
x86
selectBox.htcNie dotyczy170219-Sep-201005:41
x86
sendemailstep.jsNie dotyczy275219-Sep-201005:41
x86
ServerSetup.dll4.0.7333.301835108019-Sep-201005:41
x86
server_i386_kb2267499_1033.mspNie dotyczy1475020819-Sep-201007:01
x86
Service.asmx1Nie dotyczy16819-Sep-201005:41
x86
Service_Activity_Volume.rdlNie dotyczy6397119-Sep-201005:41
x86
Service_Activity_Volume_Detail.rdlNie dotyczy10082919-Sep-201005:41
x86
SetOptionsSelect.htcNie dotyczy72719-Sep-201005:41
x86
Setup.AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056819-Sep-201005:41
x86
setup.Microsoft.Crm.SdkProxy30.dll4.0.7333.301886615219-Sep-201005:41
x86
Setup.Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll4.0.7333.301818621619-Sep-201005:41
x86
Setup.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll4.0.7333.301811658419-Sep-201005:41
x86
Setup.Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.34.0.7333.301830090419-Sep-201005:41
x86
Setup.Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201005:41
x86
Setup.Microsoft.Crm.WebServices.dll4.0.7333.301828452019-Sep-201005:41
x86
signin.cssNie dotyczy51819-Sep-201005:41
x86
slugsupport.htcNie dotyczy1553119-Sep-201005:41
x86
slugsupport.jsNie dotyczy5714619-Sep-201005:41
x86
SmokeTests.exe4.0.7333.30181674419-Sep-201005:41
x86
sqmapi.dll6.0.6000.1638614013619-Sep-201005:41
x86
StringResourceMetadata.xmlNie dotyczy20484719-Sep-201005:41
x86
SubjectManager.asmxNie dotyczy17519-Sep-201005:41
x86
sysCustUtil.jsNie dotyczy720219-Sep-201005:41
x86
SystemCustomization.asmxNie dotyczy20519-Sep-201005:41
x86
systemsettings.aspxNie dotyczy3844319-Sep-201005:41
x86
TABLE.dtm.htcNie dotyczy1853819-Sep-201005:41
x86
TABLE.lu.htcNie dotyczy125119-Sep-201005:41
x86
TABLE.mny.htcNie dotyczy133119-Sep-201005:41
x86
TableLayout.jsNie dotyczy2475119-Sep-201005:41
x86
tabs.htcNie dotyczy367219-Sep-201005:41
x86
taskbox.htcNie dotyczy106319-Sep-201005:41
x86
TEXTAREA.htcNie dotyczy241619-Sep-201005:41
x86
time.htcNie dotyczy535419-Sep-201005:41
x86
timeedit.htcNie dotyczy374319-Sep-201005:41
x86
timesheet.jsNie dotyczy3531619-Sep-201005:41
x86
Tool.Microsoft.Crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201005:41
x86
Tool.Microsoft.Crm.WebStore.dll4.0.7333.30181879219-Sep-201005:41
x86
Tools.AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056819-Sep-201005:41
x86
Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll4.0.7333.30185514419-Sep-201005:41
x86
Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.301816573619-Sep-201005:41
x86
Top_Knowledge_Base_Articles.rdlNie dotyczy5867519-Sep-201005:41
x86
Top_Knowledge_Base_Articles_Detail.rdlNie dotyczy8784019-Sep-201005:41
x86
TransactionCurrencyWebService.asmxNie dotyczy17819-Sep-201005:41
x86
tree.htcNie dotyczy724219-Sep-201005:41
x86
treelist.htcNie dotyczy204619-Sep-201005:41
x86
treeSubject.xslNie dotyczy128519-Sep-201005:41
x86
UserManager.asmxNie dotyczy18419-Sep-201005:41
x86
UserQuery.asmxNie dotyczy17019-Sep-201005:41
x86
User_Summary.rdlNie dotyczy2899519-Sep-201005:41
x86
util.jsNie dotyczy2190819-Sep-201005:41
x86
util.js1Nie dotyczy806519-Sep-201005:41
x86
util.js2Nie dotyczy827919-Sep-201005:41
x86
util.js7Nie dotyczy827919-Sep-201005:41
x86
value.htcNie dotyczy1174619-Sep-201005:41
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Sep-201009:49
x86
View.asmxNie dotyczy16719-Sep-201005:41
x86
ViewDuplicates.aspxNie dotyczy1352319-Sep-201005:41
x86
web.configNie dotyczy2041119-Sep-201005:41
x86
Workflow.asmxNie dotyczy17119-Sep-201005:41
x86
workflowstep.aspNie dotyczy354719-Sep-201005:41
x86
workflowstep.jsNie dotyczy2778419-Sep-201005:41
x86
workflowTemplatePage.aspxNie dotyczy1007119-Sep-201005:41
x86
wwwroot.bin_Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201005:41
x86
wwwroot.bin_Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll4.0.7333.301816164019-Sep-201005:41
x86
wwwroot.bin_Setup.Common.dll14.0.7333.301857533619-Sep-201005:41
x86
wwwroot.bin_Setup.Common.Interop.dll14.0.7333.301827991219-Sep-201005:41
x86
wwwroot.bin_Setup.Database.Common.dll4.0.7333.30187562419-Sep-201005:41
x86
wwwroot.bin_Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.30187152819-Sep-201005:41
x86
wwwroot.bin_Setup.Server.exe4.0.7333.3018105047219-Sep-201005:41
x86
wwwroot.bin_Setup.Server.Utility.dll4.0.7333.301818621619-Sep-201005:41
x86
x16_Outlook.pngNie dotyczy78219-Sep-201005:41
x86
zoom.htcNie dotyczy523019-Sep-201005:41
x86
dbhotfix_install.xmlNie dotyczy369319-Sep-201012:49
x86
dbhotfix_install.xmlNie dotyczy369319-Sep-201012:49
x86
crmse12057script.sqlNie dotyczy350217-Sep-201009:57
x86
crmse12057script.sqlNie dotyczy350217-Sep-201009:57
x86
crmse9914script.sqlNie dotyczy178317-Sep-201009:57
x86
crmse9914script.sqlNie dotyczy178317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_14305_1.sqlNie dotyczy714017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_14305_2.sqlNie dotyczy343817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy116217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
timezonedisplaynames_14294.sqlNie dotyczy5486017-Sep-201009:57
x86
timezonerules_14294.sqlNie dotyczy1770217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_14305_1.sqlNie dotyczy714017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_14305_2.sqlNie dotyczy343817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy116217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
timezonedisplaynames_14294.sqlNie dotyczy5486017-Sep-201009:57
x86
timezonerules_14294.sqlNie dotyczy1770217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_14230.sqlNie dotyczy108617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_14787.sqlNie dotyczy330017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_14906.sqlNie dotyczy428717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy81417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_14230.sqlNie dotyczy108617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_14787.sqlNie dotyczy330017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_14906.sqlNie dotyczy428717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy81417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_14230.sqlNie dotyczy107117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_14787.sqlNie dotyczy304417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_14906.sqlNie dotyczy411417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy84217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_14230.sqlNie dotyczy107117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_14787.sqlNie dotyczy304417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_14906.sqlNie dotyczy411417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy84217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_11104.sqlNie dotyczy4389117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy45117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_11104.sqlNie dotyczy4389117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy45117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_11104.sqlNie dotyczy4368717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy46217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_11104.sqlNie dotyczy4368717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy46217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_14780.sqlNie dotyczy292717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy45117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_14780.sqlNie dotyczy292717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy45117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_14780.sqlNie dotyczy304517-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy46617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_14780.sqlNie dotyczy304517-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy46617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_14650.sqlNie dotyczy153017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy42717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_14650.sqlNie dotyczy153017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy42717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8119-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy238217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy46817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy238217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy46817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy26217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy7219-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy26217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy7219-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy56817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy49417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy56817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy49417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy26017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy26017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy336817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy43217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy336817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy43217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy25317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy25317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy52717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy45217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy52717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy45217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy52717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy47217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy52717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy47217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy59217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy49017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy59217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy49017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy59217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy48917-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy59217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy48917-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy435017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy48717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy435017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy48717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy26017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy26017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy114417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy44617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy114417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy44617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24517-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24517-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy65117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
hotfixtimezonedisplaynames.sqlNie dotyczy16437617-Sep-201009:57
x86
hotfixtimezonerules.sqlNie dotyczy1502217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy65117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
hotfixtimezonedisplaynames.sqlNie dotyczy16437617-Sep-201009:57
x86
hotfixtimezonerules.sqlNie dotyczy1502217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy26217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy26217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy270 stopni17-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy48917-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy270 stopni17-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy48917-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy26917-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy48817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy26917-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy48817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy41017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy50617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy41017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy50617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy40617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy50317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy40617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy50317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy413817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy45417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy413817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy45417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy99717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy49017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy99717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy49017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy2544217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy53617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy2544217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy53617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy2410017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy51617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy2410017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy51617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy69417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy40517-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy69417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy40517-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy69417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy43317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy69417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy43317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy24001417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy44717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy24001417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy44717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy23834017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy44317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy23834017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy44317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_4961.sqlNie dotyczy25517-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5352.sqlNie dotyczy3482817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5382.sqlNie dotyczy236317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5800.sqlNie dotyczy4861617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_6089.sqlNie dotyczy175017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_6201.sqlNie dotyczy1832617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy153817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_4961.sqlNie dotyczy25517-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5352.sqlNie dotyczy3482817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5382.sqlNie dotyczy236317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5800.sqlNie dotyczy4861617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_6089.sqlNie dotyczy175017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_6201.sqlNie dotyczy1832617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy153817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_4961.sqlNie dotyczy25517-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5352.sqlNie dotyczy3379217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5382.sqlNie dotyczy210817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5800.sqlNie dotyczy4512817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy106917-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_4961.sqlNie dotyczy25517-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5352.sqlNie dotyczy3379217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5382.sqlNie dotyczy210817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5800.sqlNie dotyczy4512817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy106917-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy61217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy41217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix.sqlNie dotyczy61217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy41217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_5647.sqlNie dotyczy1074217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5791.sqlNie dotyczy227617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy148117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlNie dotyczy751417-Sep-201009:57
x86
p_publishmetadata.sqlNie dotyczy2828017-Sep-201009:57
x86
timezonedisplaynames_6749.sqlNie dotyczy2742817-Sep-201009:57
x86
timezonerules_6749.sqlNie dotyczy485617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5647.sqlNie dotyczy1074217-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5791.sqlNie dotyczy227617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy148117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlNie dotyczy751417-Sep-201009:57
x86
p_publishmetadata.sqlNie dotyczy2828017-Sep-201009:57
x86
timezonedisplaynames_6749.sqlNie dotyczy2742817-Sep-201009:57
x86
timezonerules_6749.sqlNie dotyczy485617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5791.sqlNie dotyczy39717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy83517-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlNie dotyczy315017-Sep-201009:57
x86
p_publishmetadata.sqlNie dotyczy1653617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5791.sqlNie dotyczy39717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy83517-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlNie dotyczy315017-Sep-201009:57
x86
p_publishmetadata.sqlNie dotyczy1653617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_4572.sqlNie dotyczy64017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_4736.sqlNie dotyczy830417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy64517-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_4572.sqlNie dotyczy64017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_4736.sqlNie dotyczy830417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy64517-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_4572.sqlNie dotyczy63417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_4736.sqlNie dotyczy820017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy63817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_4572.sqlNie dotyczy63417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_4736.sqlNie dotyczy820017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy63817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
addindextolocalizedlabel.sqlNie dotyczy72817-Sep-201009:57
x86
alterexchangeentryid.sqlNie dotyczy29817-Sep-201009:57
x86
db7346_install.sqlNie dotyczy329217-Sep-201009:57
x86
db8084_install.sqlNie dotyczy107017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy122817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
fn_getmaxprivilegedepthmask.sqlNie dotyczy175517-Sep-201009:57
x86
addindextolocalizedlabel.sqlNie dotyczy72817-Sep-201009:57
x86
alterexchangeentryid.sqlNie dotyczy29817-Sep-201009:57
x86
db7346_install.sqlNie dotyczy329217-Sep-201009:57
x86
db8084_install.sqlNie dotyczy107017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy122817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
fn_getmaxprivilegedepthmask.sqlNie dotyczy175517-Sep-201009:57
x86
db7346_uninstall.sqlNie dotyczy328817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy87917-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dropindexfromlocalizedlabel.sqlNie dotyczy57717-Sep-201009:57
x86
fn_getmaxprivilegedepthmask.sqlNie dotyczy118617-Sep-201009:57
x86
db7346_uninstall.sqlNie dotyczy328817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy87917-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dropindexfromlocalizedlabel.sqlNie dotyczy57717-Sep-201009:57
x86
fn_getmaxprivilegedepthmask.sqlNie dotyczy118617-Sep-201009:57
x86
addblockedattachmentsfordownloadtoconfigdbschema.sqlNie dotyczy130717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy89117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
timezonedisplaynames_8302.sqlNie dotyczy14000017-Sep-201009:57
x86
timezonerules_8302.sqlNie dotyczy4699417-Sep-201009:57
x86
addblockedattachmentsfordownloadtoconfigdbschema.sqlNie dotyczy130717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy89117-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
timezonedisplaynames_8302.sqlNie dotyczy14000017-Sep-201009:57
x86
timezonerules_8302.sqlNie dotyczy4699417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy50617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
deleteblockedattachmentsfordownloadfromconfigdbschema.sqlNie dotyczy102617-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy50617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
deleteblockedattachmentsfordownloadfromconfigdbschema.sqlNie dotyczy102617-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_6007.sqlNie dotyczy165717-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy193517-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
p_publishmetadata.sqlNie dotyczy1397417-Sep-201009:58
x86
subscmanuallytrackedobjectindexes.sqlNie dotyczy813617-Sep-201009:58
x86
timezonerules_9591.sqlNie dotyczy708217-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_6007.sqlNie dotyczy165717-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy193517-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
p_publishmetadata.sqlNie dotyczy1397417-Sep-201009:58
x86
subscmanuallytrackedobjectindexes.sqlNie dotyczy813617-Sep-201009:58
x86
timezonerules_9591.sqlNie dotyczy708217-Sep-201009:58
x86
contact.xmlNie dotyczy190517-Sep-201009:58
x86
subscription.xmlNie dotyczy74817-Sep-201009:58
x86
subscriptionmanuallytrackedobject.xmlNie dotyczy475817-Sep-201009:58
x86
task.xmlNie dotyczy157117-Sep-201009:58
x86
contact.xmlNie dotyczy190517-Sep-201009:58
x86
subscription.xmlNie dotyczy74817-Sep-201009:58
x86
subscriptionmanuallytrackedobject.xmlNie dotyczy475817-Sep-201009:58
x86
task.xmlNie dotyczy157117-Sep-201009:58
x86
relationships.xmlNie dotyczy937217-Sep-201009:58
x86
relationships.xmlNie dotyczy937217-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_6007.sqlNie dotyczy82017-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy41617-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_6007.sqlNie dotyczy82017-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy41617-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_7808.sqlNie dotyczy322617-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_8150.sqlNie dotyczy56517-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_8583.sqlNie dotyczy99217-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_8773.sqlNie dotyczy24517417-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_8931.sqlNie dotyczy21617-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_9007.sqlNie dotyczy176117-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_9294.sqlNie dotyczy714017-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_9415.sqlNie dotyczy343817-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy273817-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
timezonedisplaynames_10223.sqlNie dotyczy6926417-Sep-201009:58
x86
timezonerules_10223.sqlNie dotyczy4307417-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_7808.sqlNie dotyczy322617-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_8150.sqlNie dotyczy56517-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_8583.sqlNie dotyczy99217-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_8773.sqlNie dotyczy24517417-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_8931.sqlNie dotyczy21617-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_9007.sqlNie dotyczy176117-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_9294.sqlNie dotyczy714017-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_9415.sqlNie dotyczy343817-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy273817-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
timezonedisplaynames_10223.sqlNie dotyczy6926417-Sep-201009:58
x86
timezonerules_10223.sqlNie dotyczy4307417-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_7808.sqlNie dotyczy76617-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_8150.sqlNie dotyczy56417-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_8583.sqlNie dotyczy87817-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_8773.sqlNie dotyczy24312817-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_8931.sqlNie dotyczy22317-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy168517-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_7808.sqlNie dotyczy76617-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_8150.sqlNie dotyczy56417-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_8583.sqlNie dotyczy87817-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_8773.sqlNie dotyczy24312817-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_8931.sqlNie dotyczy22317-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy168517-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_9446.sqlNie dotyczy358717-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy42417-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_9446.sqlNie dotyczy358717-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy42417-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_9446.sqlNie dotyczy431117-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy44917-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_9446.sqlNie dotyczy431117-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy44917-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_12336.sqlNie dotyczy305217-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy42517-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_12336.sqlNie dotyczy305217-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy42517-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_12336.sqlNie dotyczy329317-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy45017-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_12336.sqlNie dotyczy329317-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy45017-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_12054.sqlNie dotyczy151117-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_12683.sqlNie dotyczy340317-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy105317-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
timezonedisplaynames_12681.sqlNie dotyczy20519017-Sep-201009:58
x86
timezonerules_12681.sqlNie dotyczy1876017-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_12054.sqlNie dotyczy151117-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_12683.sqlNie dotyczy340317-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy105317-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
timezonedisplaynames_12681.sqlNie dotyczy20519017-Sep-201009:58
x86
timezonerules_12681.sqlNie dotyczy1876017-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_12054.sqlNie dotyczy153017-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_12683.sqlNie dotyczy38417-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy65717-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
dbhotfix_12054.sqlNie dotyczy153017-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_12683.sqlNie dotyczy38417-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy65717-Sep-201009:58
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8019-Sep-201005:43
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.30181572019-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.30181572019-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlNie dotyczy20117-Sep-201010:13
x86
config_online_onpremise.xmlNie dotyczy80017-Sep-201010:13
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:37
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.30181469619-Sep-201002:37
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlNie dotyczy20117-Sep-201010:13
x86
config_online_onpremise.xmlNie dotyczy80017-Sep-201010:13
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:37
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.30181469619-Sep-201002:37
x86
customizations.xsdNie dotyczy8455517-Sep-201010:13
x86
isv.config.xsdNie dotyczy1179017-Sep-201010:13
x86
sitemap.xsdNie dotyczy40717-Sep-201010:13
x86
sitemaptype.xsdNie dotyczy638817-Sep-201010:13
x86
customizations.xsdNie dotyczy8455517-Sep-201010:13
x86
isv.config.xsdNie dotyczy1179017-Sep-201010:13
x86
sitemap.xsdNie dotyczy40717-Sep-201010:13
x86
sitemaptype.xsdNie dotyczy638817-Sep-201010:13
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.30186333619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.30186333619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.30181623219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.30181623219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.30181418419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.30181418419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.30181828019-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.30181828019-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.30183876019-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.301811248819-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.30183876019-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.301811248819-Sep-201002:38
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201002:17
x86
web.config_4-0-7333-3018Nie dotyczy153819-Sep-201005:14
x86
webconfigmanagerpatches.xmlNie dotyczy98819-Sep-201005:43
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201002:17
x86
web.config_4-0-7333-3018Nie dotyczy153819-Sep-201005:14
x86
webconfigmanagerpatches.xmlNie dotyczy98819-Sep-201005:43
x86
Microsoft Dynamics CRM dla Microsoft Office Outlook
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
activitiesdetail.aspxNie dotyczy489119-Sep-201006:02
x86
advfind.css.aspxNie dotyczy918619-Sep-201006:02
x86
AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056819-Sep-201006:02
x86
AsyncOperation.xmlNie dotyczy5889419-Sep-201006:02
x86
catalog.xml.2Nie dotyczy6130819-Sep-201006:02
x86
Client.msiNie dotyczy570828819-Sep-201006:02
x86
ClientSetup.dll4.0.7333.301839101619-Sep-201006:02
x86
client_i386_kb2267499_1033.mspNie dotyczy2530918419-Sep-201007:01
x86
config.xmlNie dotyczy51519-Sep-201006:03
x86
convert_activity.aspxNie dotyczy680419-Sep-201006:02
x86
CRMABP32.dll4.0.7333.301826967219-Sep-201006:02
x86
crmaddin.dll4.0.7333.3018144932019-Sep-201006:02
x86
CRMCore.dll4.0.7333.30186999219-Sep-201006:02
x86
CRMErrors.dll4.0.7333.30187511219-Sep-201006:02
x86
crmexceladdin.dll4.0.7333.301810736819-Sep-201006:02
x86
CrmForOutlookInstaller.exe4.0.7333.30185821619-Sep-201006:02
x86
CrmInteropBootstrap.dll4.0.7333.30186794419-Sep-201006:02
x86
CRMMSG32.dll4.0.7333.301810532019-Sep-201006:02
x86
CRMPRV32.2.dll4.0.7333.30182084019-Sep-201006:02
x86
CRMPRV32.3.dll4.0.7333.30182084019-Sep-201006:02
x86
CRMPRV32.dll4.0.7333.30182084019-Sep-201006:02
x86
CrmSqlStartupSvc.exe4.0.7333.30182391219-Sep-201006:02
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:37
x86
crmupdatewrapper.exe.configNie dotyczy14817-Sep-201009:58
x86
CrmVerClient.dll4.0.7333.30182237619-Sep-201006:02
x86
CRMWatson.dll4.0.7333.30183108019-Sep-201006:02
x86
dlg_runreport.aspxNie dotyczy396519-Sep-201006:02
x86
DuplicatesList.aspxNie dotyczy349919-Sep-201006:02
x86
duration.htc1Nie dotyczy1040119-Sep-201006:02
x86
edit.aspx54Nie dotyczy234719-Sep-201006:02
x86
EmailHash.xmlNie dotyczy736219-Sep-201006:02
x86
eula.rtfNie dotyczy3707117-Sep-201010:00
x86
export_dlg.aspxNie dotyczy1025919-Sep-201006:02
x86
filtereditor.htcNie dotyczy563019-Sep-201006:02
x86
fn_CollectForCascadeAssign.sql4Nie dotyczy103819-Sep-201006:02
x86
form.crm.htcNie dotyczy1588819-Sep-201006:02
x86
Global.jsNie dotyczy5213519-Sep-201006:02
x86
global.js1Nie dotyczy5213519-Sep-201006:02
x86
grid.htcNie dotyczy2009419-Sep-201006:02
x86
IMG.lu.htcNie dotyczy4566919-Sep-201006:02
x86
INPUT.radio.htcNie dotyczy472719-Sep-201006:02
x86
install.xmlNie dotyczy49919-Sep-201006:02
x86
LookupDialogsAppGrid.jsNie dotyczy527419-Sep-201006:02
x86
menu.css.aspxNie dotyczy1010119-Sep-201006:02
x86
menu.htcNie dotyczy2648219-Sep-201006:02
x86
MENU1.ASPXNie dotyczy1010119-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll24.0.7333.301813706419-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll4.0.7333.301881700019-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll4.0.7333.301823536819-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll4.0.7333.301862039219-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll4.0.7333.30189610419-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll4.0.7333.3018110372019-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll4.0.7333.301826404019-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll4.0.7333.30186743219-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll4.0.7333.30184695219-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll4.0.7333.301810839219-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll4.0.7333.30185104819-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll4.0.7333.30186333619-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe4.0.7333.30185514419-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.Data.dll4.0.7333.30181162419-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll4.0.7333.301819031219-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll.24.0.7333.301819031219-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll4.0.7333.30187972019-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll.24.0.7333.30187972019-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.301834186419-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.XmlSerializers.dll.24.0.7333.301834186419-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll4.0.7333.301835415219-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll4.0.7333.301814935219-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll4.0.7333.301895626419-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll4.0.7333.30185514419-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Client.AutoUpdate.exe4.0.7333.213828861619-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Client.Config.exe4.0.7333.301816573619-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Config.Common.dll4.0.7333.301821898419-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll4.0.7333.3018115696819-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Entities.dll4.0.7333.30186333619-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll4.0.7333.301815344819-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.MetadataService.dll4.0.7333.301828452019-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll4.0.7333.3018146416819-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.exe4.0.7333.301878013619-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Outlook.Sdk.dll4.0.7333.30181674419-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll4.0.7333.30183056819-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll.24.0.7333.30183056819-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll4.0.7333.301862448819-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll4.0.7333.301846064819-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Plugins.dll4.0.7333.30181469619-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Reporting.dll4.0.7333.30188791219-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll4.0.7333.301835415219-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll4.0.7333.30181111219-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.SafeHtml.dll4.0.7333.30183876019-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Sdk.dll4.0.7333.301816983219-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3018104637619-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3018319677619-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll4.0.7333.301895216819-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3018317220019-Sep-201006:02
x86
microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll4.0.7333.30184285619-Sep-201002:37
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll4.0.7333.301827991219-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll4.0.7333.30187562419-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll24.0.7333.30187562419-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.30187152819-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll24.0.7333.30187152819-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll4.0.7333.30187972019-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll24.0.7333.30187972019-Sep-201006:02
x86
microsoft.crm.setup.server.utility.dll4.0.7333.301818621619-Sep-201002:37
x86
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll4.0.7333.30188381619-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll4.0.7333.301811658419-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.301816573619-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.24.0.7333.301830090419-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll4.0.7333.30181725619-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201006:02
x86
Microsoft.Crm.WebServices.dll4.0.7333.301828452019-Sep-201006:02
x86
Microsoft.VC80.CRT.manifestNie dotyczy185719-Sep-201006:02
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.301811658419-Sep-201002:37
x86
MiniCampaign.aspxNie dotyczy3072819-Sep-201006:02
x86
MSCRMEventMessages4.0.7333.30188125619-Sep-201006:02
x86
MSCRMRes.dll14.0.7333.30187306419-Sep-201006:02
x86
MSDE_MSCRM.mdf.2Nie dotyczy3617587219-Sep-201006:02
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580019-Sep-201006:02
x86
msidcrl40.dll.25.0.737.6108580019-Sep-201006:02
x86
msvcm80.dll9.0.30729.122528019-Sep-201006:02
x86
msvcp80.dll9.0.30729.157292819-Sep-201006:02
x86
msvcr80.dll9.0.30729.165587219-Sep-201006:02
x86
osafehtm.dll4.0.7333.30189968819-Sep-201006:02
x86
OutlookPstInstaller.dll4.0.7333.301815600819-Sep-201006:02
x86
PCW_CAB_Clie1033.cabNie dotyczy2020963210-Nov-201108:08
x86
print_dlg.aspxNie dotyczy298719-Sep-201006:02
x86
p_CascadePrivilegeChanges.sql4Nie dotyczy373719-Sep-201006:02
x86
p_genSpecificViewAndTriggers.sql4Nie dotyczy4389219-Sep-201006:02
x86
p_GetNextEmailTrackingNumber.sql4Nie dotyczy449619-Sep-201006:02
x86
Relationships.xmlNie dotyczy328058919-Sep-201006:02
x86
reportproperty.aspxNie dotyczy1751419-Sep-201006:02
x86
reportviewer.exe9.0.30729.1299418417-Sep-201009:48
x86
SetupClient.exe4.0.7333.301831780019-Sep-201006:02
x86
sqmapi.dll6.0.6000.1638614013619-Sep-201006:02
x86
TABLE.dtm.htcNie dotyczy1853819-Sep-201006:02
x86
util.jsNie dotyczy806519-Sep-201006:02
x86
util.js1Nie dotyczy827919-Sep-201006:02
x86
util.js7Nie dotyczy827919-Sep-201006:02
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Sep-201009:49
x86
VersionStamp.sql.2Nie dotyczy166419-Sep-201006:02
x86
ViewDuplicates.aspxNie dotyczy1352319-Sep-201006:02
x86
web.configNie dotyczy357719-Sep-201006:02
x86
dbhotfix_client_install.xmlNie dotyczy35319-Sep-201012:49
x86
dbhotfix_client_install.xmlNie dotyczy35319-Sep-201012:49
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy93917-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:03
x86
drop_p_cleanupofflinedb.sqlNie dotyczy23517-Sep-201009:57
x86
offlineschemaadd.sqlNie dotyczy128417-Sep-201009:57
x86
p_cleanupmsde.sqlNie dotyczy147417-Sep-201009:57
x86
p_collectforcleanup.sqlNie dotyczy398817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy93917-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:03
x86
drop_p_cleanupofflinedb.sqlNie dotyczy23517-Sep-201009:57
x86
offlineschemaadd.sqlNie dotyczy128417-Sep-201009:57
x86
p_cleanupmsde.sqlNie dotyczy147417-Sep-201009:57
x86
p_collectforcleanup.sqlNie dotyczy398817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8419-Sep-201006:03
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8419-Sep-201006:03
x86
dbhotfix_5352.sqlNie dotyczy3482817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_7808.sqlNie dotyczy322617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy161417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:03
x86
drop_p_cleanupofflinedb5841.sqlNie dotyczy31317-Sep-201009:57
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlNie dotyczy751417-Sep-201009:57
x86
p_publishmetadata.sqlNie dotyczy2828017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5352.sqlNie dotyczy3482817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_7808.sqlNie dotyczy322617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy161417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:03
x86
drop_p_cleanupofflinedb5841.sqlNie dotyczy31317-Sep-201009:57
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlNie dotyczy751417-Sep-201009:57
x86
p_publishmetadata.sqlNie dotyczy2828017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:03
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:03
x86
dbhotfix_12070.sqlNie dotyczy130017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy42717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:03
x86
dbhotfix_12070.sqlNie dotyczy130017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy42717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:03
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:03
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:03
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.30181572019-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.30181572019-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlNie dotyczy20117-Sep-201010:13
x86
config_online_onpremise.xmlNie dotyczy80017-Sep-201010:13
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:37
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.30181469619-Sep-201002:37
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlNie dotyczy20117-Sep-201010:13
x86
config_online_onpremise.xmlNie dotyczy80017-Sep-201010:13
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:37
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.30181469619-Sep-201002:37
x86
customizations.xsdNie dotyczy8455517-Sep-201010:13
x86
isv.config.xsdNie dotyczy1179017-Sep-201010:13
x86
sitemap.xsdNie dotyczy40717-Sep-201010:13
x86
sitemaptype.xsdNie dotyczy638817-Sep-201010:13
x86
customizations.xsdNie dotyczy8455517-Sep-201010:13
x86
isv.config.xsdNie dotyczy1179017-Sep-201010:13
x86
sitemap.xsdNie dotyczy40717-Sep-201010:13
x86
sitemaptype.xsdNie dotyczy638817-Sep-201010:13
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.30186333619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.30186333619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.30181623219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.30181623219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.30181418419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.30181418419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.30181828019-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.30181828019-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.30183876019-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.301811248819-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.30183876019-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.301811248819-Sep-201002:38
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201002:17
x86
web.config_4-0-7333-3018Nie dotyczy153819-Sep-201005:14
x86
webconfigmanagerpatches.xmlNie dotyczy98819-Sep-201006:03
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201002:17
x86
web.config_4-0-7333-3018Nie dotyczy153819-Sep-201005:14
x86
webconfigmanagerpatches.xmlNie dotyczy98819-Sep-201006:03
x86
Menedżer migracji danych programu Microsoft Dynamics CRM
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056819-Sep-201006:13
x86
AsyncOperation.xmlNie dotyczy5889419-Sep-201006:13
x86
catalog.xml.2Nie dotyczy6130819-Sep-201006:13
x86
config.xmlNie dotyczy52119-Sep-201006:14
x86
CRMABP32.dll4.0.7333.301826967219-Sep-201006:13
x86
CrmAsyncService.exe4.0.7333.301815754419-Sep-201006:13
x86
CRMCore.dll4.0.7333.30186999219-Sep-201006:13
x86
CRMErrors.dll4.0.7333.30187511219-Sep-201006:13
x86
CRMMSG32.dll4.0.7333.301810532019-Sep-201006:13
x86
CRMPRV32.dll4.0.7333.30182084019-Sep-201006:13
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:37
x86
crmupdatewrapper.exe.configNie dotyczy14817-Sep-201009:58
x86
CrmVerClient.dll4.0.7333.30182237619-Sep-201006:13
x86
CRMWatson.dll4.0.7333.30183108019-Sep-201006:13
x86
dmclient_i386_kb2267499_1033.mspNie dotyczy2128998419-Sep-201007:01
x86
DMTool4.0.7333.3018227927219-Sep-201006:13
x86
EmailHash.xmlNie dotyczy736219-Sep-201006:13
x86
eula.rtfNie dotyczy3707117-Sep-201010:00
x86
fn_CollectForCascadeAssign.sql4Nie dotyczy103819-Sep-201006:13
x86
install.xmlNie dotyczy49919-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll24.0.7333.301813706419-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll4.0.7333.301881700019-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll4.0.7333.301823536819-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll.24.0.7333.301823536819-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll4.0.7333.301862039219-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform1.dll4.0.7333.301862039219-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll4.0.7333.30189610419-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll4.0.7333.3018110372019-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings1.dll4.0.7333.3018110372019-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll4.0.7333.301826404019-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll4.0.7333.30186743219-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll4.0.7333.30184695219-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll4.0.7333.301810839219-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll4.0.7333.30185104819-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll4.0.7333.30186333619-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe4.0.7333.30185514419-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.Data.dll4.0.7333.30181162419-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll4.0.7333.301819031219-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll.24.0.7333.301819031219-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll4.0.7333.30187972019-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll.24.0.7333.30187972019-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll4.0.7333.301835415219-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll4.0.7333.301814935219-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll4.0.7333.301895626419-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll4.0.7333.301824356019-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Client.AutoUpdate.exe4.0.7333.213828861619-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Config.Common.dll4.0.7333.301821898419-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.DMClient.Config.exe4.0.7333.301818212019-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Entities.dll4.0.7333.30186333619-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll4.0.7333.301815344819-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.MetadataService.dll4.0.7333.301828452019-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll4.0.7333.3018146416819-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll4.0.7333.30183056819-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll.24.0.7333.30183056819-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll4.0.7333.301862448819-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll4.0.7333.301846064819-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Plugins.dll4.0.7333.30181469619-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Reporting.dll4.0.7333.30188791219-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll4.0.7333.301835415219-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.SafeHtml.dll4.0.7333.30183876019-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Sdk.dll4.0.7333.301816983219-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3018104637619-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3018319677619-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll4.0.7333.301895216819-Sep-201006:13
x86
microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll4.0.7333.30184285619-Sep-201002:37
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll4.0.7333.301827991219-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll4.0.7333.30187562419-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll24.0.7333.30187562419-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.30187152819-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll24.0.7333.30187152819-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll4.0.7333.30187972019-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll24.0.7333.30187972019-Sep-201006:13
x86
microsoft.crm.setup.server.utility.dll4.0.7333.301818621619-Sep-201002:37
x86
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll4.0.7333.30188381619-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll4.0.7333.301811658419-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.301816573619-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.24.0.7333.301830090419-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll4.0.7333.30181725619-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Transformations.dll4.0.7333.30186743219-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Transformations.Helper.dll4.0.7333.30181418419-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.Transformations.Strings.dll4.0.7333.30185104819-Sep-201006:13
x86
Microsoft.Crm.WebServices.dll4.0.7333.301828452019-Sep-201006:13
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.301811658419-Sep-201002:37
x86
MSCRMEventMessages4.0.7333.30188125619-Sep-201006:13
x86
MSCRMRes.dll4.0.7333.30187306419-Sep-201006:13
x86
MSCRMRes.dll14.0.7333.30187306419-Sep-201006:13
x86
MSDE_MSCRM.mdf.2Nie dotyczy3617587219-Sep-201006:13
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580019-Sep-201006:13
x86
msidcrl40.dll.25.0.737.6108580019-Sep-201006:13
x86
msidcrl40.dll15.0.737.6108580019-Sep-201006:13
x86
osafehtm.dll4.0.7333.30189968819-Sep-201006:13
x86
OutlookPstInstaller.dll4.0.7333.301815600819-Sep-201006:13
x86
PCW_CAB_DMWi1033.cabNie dotyczy1615092310-Nov-201108:08
x86
p_CascadePrivilegeChanges.sql4Nie dotyczy373719-Sep-201006:13
x86
p_genSpecificViewAndTriggers.sql4Nie dotyczy4389219-Sep-201006:13
x86
p_GetNextEmailTrackingNumber.sql4Nie dotyczy449619-Sep-201006:13
x86
Relationships.xmlNie dotyczy328058919-Sep-201006:13
x86
sqmapi.dll6.0.6000.1638614013619-Sep-201006:13
x86
sqmapi.dll.26.0.6000.1638614013619-Sep-201006:13
x86
V3Relationships.xmlNie dotyczy328058919-Sep-201006:13
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Sep-201009:49
x86
VersionStamp.sql.2Nie dotyczy166419-Sep-201006:13
x86
dbhotfix_client_install.xmlNie dotyczy35319-Sep-201012:49
x86
dbhotfix_client_install.xmlNie dotyczy35319-Sep-201012:49
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy93917-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:14
x86
drop_p_cleanupofflinedb.sqlNie dotyczy23517-Sep-201009:57
x86
offlineschemaadd.sqlNie dotyczy128417-Sep-201009:57
x86
p_cleanupmsde.sqlNie dotyczy147417-Sep-201009:57
x86
p_collectforcleanup.sqlNie dotyczy398817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy93917-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:14
x86
drop_p_cleanupofflinedb.sqlNie dotyczy23517-Sep-201009:57
x86
offlineschemaadd.sqlNie dotyczy128417-Sep-201009:57
x86
p_cleanupmsde.sqlNie dotyczy147417-Sep-201009:57
x86
p_collectforcleanup.sqlNie dotyczy398817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8419-Sep-201006:14
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy8419-Sep-201006:14
x86
dbhotfix_5352.sqlNie dotyczy3482817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_7808.sqlNie dotyczy322617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy161417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:14
x86
drop_p_cleanupofflinedb5841.sqlNie dotyczy31317-Sep-201009:57
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlNie dotyczy751417-Sep-201009:57
x86
p_publishmetadata.sqlNie dotyczy2828017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_5352.sqlNie dotyczy3482817-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_7808.sqlNie dotyczy322617-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy161417-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:14
x86
drop_p_cleanupofflinedb5841.sqlNie dotyczy31317-Sep-201009:57
x86
p_publishlabelsbyobjectid.sqlNie dotyczy751417-Sep-201009:57
x86
p_publishmetadata.sqlNie dotyczy2828017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:14
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:14
x86
dbhotfix_12070.sqlNie dotyczy130017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy42717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:14
x86
dbhotfix_12070.sqlNie dotyczy130017-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy42717-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:14
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:14
x86
dbhotfix_release.xmlNie dotyczy24317-Sep-201009:57
x86
dbhotfix_versionstamp.sqlNie dotyczy9519-Sep-201006:14
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.30181572019-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.30181572019-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlNie dotyczy20117-Sep-201010:13
x86
config_online_onpremise.xmlNie dotyczy80017-Sep-201010:13
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:37
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.30181469619-Sep-201002:37
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlNie dotyczy20117-Sep-201010:13
x86
config_online_onpremise.xmlNie dotyczy80017-Sep-201010:13
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:37
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.30181469619-Sep-201002:37
x86
customizations.xsdNie dotyczy8455517-Sep-201010:13
x86
isv.config.xsdNie dotyczy1179017-Sep-201010:13
x86
sitemap.xsdNie dotyczy40717-Sep-201010:13
x86
sitemaptype.xsdNie dotyczy638817-Sep-201010:13
x86
customizations.xsdNie dotyczy8455517-Sep-201010:13
x86
isv.config.xsdNie dotyczy1179017-Sep-201010:13
x86
sitemap.xsdNie dotyczy40717-Sep-201010:13
x86
sitemaptype.xsdNie dotyczy638817-Sep-201010:13
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.30186333619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.30186333619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.30181623219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.30181623219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.30181418419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.30181418419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.30181828019-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.30181828019-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.30183876019-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.301811248819-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.30183876019-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.301811248819-Sep-201002:38
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201002:17
x86
web.config_4-0-7333-3018Nie dotyczy153819-Sep-201005:14
x86
webconfigmanagerpatches.xmlNie dotyczy90419-Sep-201006:14
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201002:17
x86
web.config_4-0-7333-3018Nie dotyczy153819-Sep-201005:14
x86
webconfigmanagerpatches.xmlNie dotyczy90419-Sep-201006:14
x86
Pakietów wielojęzycznych Microsoft Dynamics CRM
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
antixsslibrary.dll1.5.0.03056819-Sep-201002:37
x86
Client.help.Copyright.htmNie dotyczy286019-Sep-201006:22
x86
Client.help_toc.xml.opNie dotyczy7372619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.glo_Glossary.htmNie dotyczy17115919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_act_CreateActivity.htmNie dotyczy6774419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_dd_findandmerge.htmNie dotyczy1593019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.How_dmw_install.htmNie dotyczy927819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_mobile_install.htmNie dotyczy468119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_mobile_use.htmNie dotyczy549519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_oi_im.htmNie dotyczy1076219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_change_org.htmNie dotyczy535919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_createinoutlook.htmNie dotyczy5923919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_CreateRecord.htmNie dotyczy4421019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_install.htmNie dotyczy3106319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_saveasactivity.htmNie dotyczy4508319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_synchronize.htmNie dotyczy5135019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_ol_update_client_install.htmNie dotyczy623919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_persopt_ViewProfile.htmNie dotyczy1079919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_add_related.htmNie dotyczy1071319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_apply_wrkflow.htmNie dotyczy842619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_commontasks.htmNie dotyczy508219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Delete.htmNie dotyczy3132919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_edit_multiple.htmNie dotyczy1811519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_email.htmNie dotyczy889219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_email_link.htmNie dotyczy1775119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Export.htmNie dotyczy4039819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Find.htmNie dotyczy7344719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_KeyboardShortcuts.htmNie dotyczy1307319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_mailmerge.htmNie dotyczy5629519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_merge.htmNie dotyczy635719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Notes.htmNie dotyczy1987019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Print.htmNie dotyczy4834319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_properties.htmNie dotyczy1514619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rec_Share.htmNie dotyczy6644019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rpt_Create_Local_advanced.htmNie dotyczy6683819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_rpt_Generate.htmNie dotyczy3123519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_commontasks.htmNie dotyczy4569819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_config.htmNie dotyczy4229819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_cust.htmNie dotyczy6170819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_email.htmNie dotyczy2621819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_mkt.htmNie dotyczy2837519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_rpt.htmNie dotyczy4901519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_sales.htmNie dotyczy3277319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_ss.htmNie dotyczy2373019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sec_svc.htmNie dotyczy2715119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_set_bulkmailstart.htmNie dotyczy91019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_set_org_mkt_options.htmNie dotyczy653419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.how_sj_cancel_sysjob.htmNie dotyczy644419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_admin_UserSummary.htmNie dotyczy722519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_cs_CaseSummary.htmNie dotyczy673019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_cs_NeglectedCases.htmNie dotyczy686219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_cs_TopKBArticles.htmNie dotyczy669319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_mkt_CampaignActivityStatus.htmNie dotyczy678119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_mkt_CampaignComparison.htmNie dotyczy664519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_mkt_CampaignPerformance.htmNie dotyczy690519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_AccountDistribution.htmNie dotyczy688919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_AccountOverview.htmNie dotyczy714819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_AccountProductView.htmNie dotyczy686819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_AccountSummary.htmNie dotyczy778719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Activities.htmNie dotyczy700319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_CompetitorWinLoss.htmNie dotyczy693919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_ContactProductView.htmNie dotyczy681019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Invoices.htmNie dotyczy708919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_InvoiceStatus.htmNie dotyczy650819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_LeadSourceEffectiveness.htmNie dotyczy664119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_NeglectedAccounts.htmNie dotyczy715319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_NeglectedLeads.htmNie dotyczy669119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Orders.htmNie dotyczy650319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Pipeline.htmNie dotyczy660019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_Quotes.htmNie dotyczy706919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_sf_SalesHistory.htmNie dotyczy649819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.rpt_ss_ServiceActivityVolume.htmNie dotyczy670219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_access.htmNie dotyczy2827919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_conf.htmNie dotyczy1023919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust.htmNie dotyczy390119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_activities.htmNie dotyczy1808919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_general.htmNie dotyczy3179819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_impexp.htmNie dotyczy2014719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_other.htmNie dotyczy1713019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_cust_workarounds.htmNie dotyczy1273719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_dm.htmNie dotyczy1003519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_email.htmNie dotyczy2053119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_enterdata.htmNie dotyczy2969319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_find.htmNie dotyczy2229319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_import.htmNie dotyczy3576419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_misc.htmNie dotyczy646819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_outlook.htmNie dotyczy229119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_Outlook_Client.htmNie dotyczy3594319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_Outlook_Client_General.htmNie dotyczy3641519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_resources.htmNie dotyczy212819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt.htmNie dotyczy240419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_exporttoexcel.htmNie dotyczy952719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_generate.htmNie dotyczy1801619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_manage.htmNie dotyczy1531019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_more_info.htmNie dotyczy90319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_rpt_print.htmNie dotyczy887319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_sj_systemjobs.htmNie dotyczy90519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_wrk.htmNie dotyczy204019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ts_wrk_workflows.htmNie dotyczy1149019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_AdminGuide_overview.htmNie dotyczy1987119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_com_config.htmNie dotyczy90419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_com_Email.htmNie dotyczy1081119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_com_Overview.htmNie dotyczy451319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_contracts.htmNie dotyczy1057619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_con_CreateContractsTemplates.htmNie dotyczy719919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_kba_Overview.htmNie dotyczy787119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_kba_viewing.htmNie dotyczy773419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_Overview.htmNie dotyczy1038219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_que_Create.htmNie dotyczy692719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cs_que_manage.htmNie dotyczy631719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_CustCapabilities.htmNie dotyczy2817419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_Entities.htmNie dotyczy2076519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_entity_mapping.htmNie dotyczy1006219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_entity_Relationships.htmNie dotyczy1163919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_entity_translation.htmNie dotyczy664019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_events_overview.htmNie dotyczy777219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_HierarchicalRelationships.htmNie dotyczy2428719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_cust_Overview.htmNie dotyczy1797219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_dd_findandmerge.htmNie dotyczy696919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_imp_importenrich.htmNie dotyczy1503619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ma_camp_activities.htmNie dotyczy747019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ma_camp_responses.htmNie dotyczy723019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ma_quick_campaign.htmNie dotyczy1089819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_mkt_camp_Plan.htmNie dotyczy1170919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_mkt_list_Overview.htmNie dotyczy846319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_mobile_cust.htmNie dotyczy471419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_mobile_use.htmNie dotyczy345519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_Offline.htmNie dotyczy1018919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_Overview.htmNie dotyczy1190819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_RecordsActivities.htmNie dotyczy1580419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_SendReceiveEmail.htmNie dotyczy1402519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ol_Sync.htmNie dotyczy1092819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_org_ManagingUsers.htmNie dotyczy1439519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_persopt.htmNie dotyczy767119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rec_requestchanges.htmNie dotyczy632619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rel_RelationshipRoles.htmNie dotyczy944219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Customize.htmNie dotyczy1498019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Default_Admin.htmNie dotyczy535419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_default_all.htmNie dotyczy1189919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Default_Marketing.htmNie dotyczy556319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Default_Sales.htmNie dotyczy933419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Default_Service.htmNie dotyczy657719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_rpt_Overview.htmNie dotyczy841119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_set_org_config_mkt.htmNie dotyczy598919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_set_org_regional_language_options.htmNie dotyczy771419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_set_SecurityAccessRights.htmNie dotyczy2408719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Accounts.htmNie dotyczy1289219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Competition.htmNie dotyczy546919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_DiscountList.htmNie dotyczy652619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Leads.htmNie dotyczy916319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Opportunities.htmNie dotyczy1515119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_PriceList.htmNie dotyczy770719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_Product.htmNie dotyczy1035819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_ProductCatalog.htmNie dotyczy407419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_QOI.htmNie dotyczy779719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sf_UnitGroup.htmNie dotyczy752319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_sj_monitor_systemjobs.htmNie dotyczy869119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_DefineServices.htmNie dotyczy1403519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_ManageWorkforce.htmNie dotyczy741919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_navigating_Service_Calendar.htmNie dotyczy1446719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_OverviewAB.htmNie dotyczy962519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_ss_ServiceManagement.htmNie dotyczy663419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_troubleshoot_overview.htmNie dotyczy415519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wel_Accessibility.htmNie dotyczy353719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wel_DocOverview.htmNie dotyczy635319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wel_ProductOverview.htmNie dotyczy2600919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wel_ResourceCenter.htmNie dotyczy388619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wrk_creating_using_workflows.htmNie dotyczy1123519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wrk_monitor_manage.htmNie dotyczy743519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wrk_workflow_lifecycle.htmNie dotyczy1047519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ug_wrk_workflow_structure.htmNie dotyczy1893819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Account_list.htmNie dotyczy10248619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Activities_list.htmNie dotyczy5386019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Appointment_form.htmNie dotyczy4832919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Email_form.htmNie dotyczy7432719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Fax_form.htmNie dotyczy4862919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Letter_form.htmNie dotyczy4893619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Notes_form.htmNie dotyczy2003219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Phone_form.htmNie dotyczy4887219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_act_Task_form.htmNie dotyczy3532819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_bd_job_list.htmNie dotyczy1188219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_Case_list.htmNie dotyczy4952119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_ContractLines_form.htmNie dotyczy1736319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_Contract_list.htmNie dotyczy5890019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_KBTemplate_list.htmNie dotyczy2036819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_KB_list.htmNie dotyczy5568819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_KB_search.htmNie dotyczy2937919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cs_resolved_case_activity.htmNie dotyczy807319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_1N_Relationship.htmNie dotyczy3355019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Attribute.htmNie dotyczy2621219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_CustomForm.htmNie dotyczy422519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Customization.htmNie dotyczy7115419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_CustomizeEntities.htmNie dotyczy4460519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_CustomList.htmNie dotyczy421619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_DisplayStrings.htmNie dotyczy741519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_downloadWSDL.htmNie dotyczy502319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Entity.htmNie dotyczy19975819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_entity_preview_editor.htmNie dotyczy1085419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_EventDetails.htmNie dotyczy2651919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Export.htmNie dotyczy1145019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_ExportTranslation.htmNie dotyczy644719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Form.htmNie dotyczy8058019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_FormPreview.htmNie dotyczy775019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Import.htmNie dotyczy1168919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_ImportTranslation.htmNie dotyczy568319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_Mapping.htmNie dotyczy1027219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_N1_Relationship.htmNie dotyczy3348419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_NN_Relationship.htmNie dotyczy2260319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_SelectIcons.htmNie dotyczy981219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_cust_View.htmNie dotyczy4816219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_dd_duprules_list.htmNie dotyczy2221919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_dd_global.htmNie dotyczy880419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_dd_systemwide.htmNie dotyczy2540919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_dd_viewduplicates_form.htmNie dotyczy769319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_dm_area.htmNie dotyczy12080019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_find_AdvancedFind_form.htmNie dotyczy4458819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_AssignRecord_dlg.htmNie dotyczy89719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_Attach_dlg.htmNie dotyczy89719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_PrintGrid.htmNie dotyczy1388119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_Properties_dlg.htmNie dotyczy562819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_ReadOnly.htmNie dotyczy3720919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_gen_Sharing_dlg.htmNie dotyczy89719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_imp_imports_list.htmNie dotyczy6755519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_imp_maps.htmNie dotyczy2814219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_CampActivity_form.htmNie dotyczy3375019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_Campaigns.htmNie dotyczy5242419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_CampResponse_form.htmNie dotyczy4201519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_Lists.htmNie dotyczy8036519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_Qualification_form.htmNie dotyczy3802319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mkt_quick_campaign_list.htmNie dotyczy1971919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_mobile_cust.htmNie dotyczy728819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ol_offlineconfiguration_form.htmNie dotyczy1319219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ol_sitemap.htmNie dotyczy417819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_org_User_form.htmNie dotyczy9971119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_persopt_Customize_Regional_Options_dlg.htmNie dotyczy653019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_persopt_dlg.htmNie dotyczy8401019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_rec_Assign.htmNie dotyczy922319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_rec_merge.htmNie dotyczy651119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_rpt_ReportViewer.htmNie dotyczy89719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_rpt_Report_list.htmNie dotyczy16634619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_rpt_wizard.htmNie dotyczy3972619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_AnnctMgr.htmNie dotyczy1622719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Autonumbering_dlg.htmNie dotyczy667219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_BusinessUnits.htmNie dotyczy3214619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_BusinessUnitSettings.htmNie dotyczy7938619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_ContractTemplates_list.htmNie dotyczy1578219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Currencies_list.htmNie dotyczy1799819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Customize_Regional_Options_dlg.htmNie dotyczy639119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_DiscountLists.htmNie dotyczy2391119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_EMailTemplates.htmNie dotyczy2792819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_FacilitiesEquipment.htmNie dotyczy4540619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_FiscalSettings_dlg.htmNie dotyczy782819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Home.htmNie dotyczy8128819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Language_Settings_dlg.htmNie dotyczy603319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_multiple_users.htmNie dotyczy971519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_PriceLists.htmNie dotyczy3333419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_privacy.htmNie dotyczy658119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_ProdCat.htmNie dotyczy3840419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Queues.htmNie dotyczy1428419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_RelationshipRoles_list.htmNie dotyczy3444719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_ResourceGroup_list.htmNie dotyczy1457219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SalesTerrMgr.htmNie dotyczy2011219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SecurityRoles_list.htmNie dotyczy2596719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Services_list.htmNie dotyczy2247919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Sites_list.htmNie dotyczy2028119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SPwQ.htmNie dotyczy6779119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SubjMgr.htmNie dotyczy1297219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg.htmNie dotyczy4282719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_customization.htmNie dotyczy1097819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_email.htmNie dotyczy631519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_marketing.htmNie dotyczy696919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Outlook.htmNie dotyczy627019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Regional.htmNie dotyczy630219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Report.htmNie dotyczy605619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Teams_list.htmNie dotyczy2203419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_templates_mailmerge_list.htmNie dotyczy1471119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_TemplMgr.htmNie dotyczy3990319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_UnitGroups_list.htmNie dotyczy1920419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_Users_list.htmNie dotyczy7289419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_set_WeeklySchedule.htmNie dotyczy3480519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Address_form.htmNie dotyczy530519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_CloseOrder_form.htmNie dotyczy661619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Comp_list.htmNie dotyczy4558719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Contact_list.htmNie dotyczy9910619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_ConvertLead_dlg.htmNie dotyczy2201319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_CustomerRelationship_dlg.htmNie dotyczy1238219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_InvoiceProduct_form.htmNie dotyczy1187119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Invoice_list.htmNie dotyczy5948819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Lead_list.htmNie dotyczy9903619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_OpportunityProduct_form.htmNie dotyczy939419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_OppRelationship_dlg.htmNie dotyczy1223719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Oppt_list.htmNie dotyczy8368719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_OrderProduct_form.htmNie dotyczy751819-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Order_list.htmNie dotyczy7911919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Product_list.htmNie dotyczy6493419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_QuoteProduct_form.htmNie dotyczy752319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Quote_list.htmNie dotyczy10055319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_RelationshipRole_dlg.htmNie dotyczy682419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_SaleslitAttach_form.htmNie dotyczy1730519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sf_Saleslit_list.htmNie dotyczy3573719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_sj_systemjobs_list.htmNie dotyczy1948219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_Appointment_form.htmNie dotyczy3348619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_AptBook.htmNie dotyczy9540719-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_Calendar.htmNie dotyczy8873119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_closures_list.htmNie dotyczy1340019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_edit_weekly_schedule_dlg.htmNie dotyczy11135519-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_ScheduleSvcAppt_form.htmNie dotyczy6523219-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_ScheduleTimeOff_dlg.htmNie dotyczy840419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_SelectionRule_form.htmNie dotyczy7365619-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_ServiceAppt_form.htmNie dotyczy5787019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_ServiceRestriction_dlg.htmNie dotyczy1026319-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_ss_WorkingHours_dlg.htmNie dotyczy3236119-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_wrk_entity_props_form.htmNie dotyczy2005 r.419-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_wrk_specify_wrkflow_cond_form.htmNie dotyczy2096919-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOp.ui_wrk_workflows_list.htmNie dotyczy5718019-Sep-201006:22
x86
Client.OfflineHelpOpImg.green_presence_icon.gifNie dotyczy57819-Sep-201006:22
x86
config.xmlNie dotyczy46819-Sep-201006:23
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:37
x86
crmupdatewrapper.exe.configNie dotyczy14817-Sep-201009:58
x86
eula.rtfNie dotyczy3707117-Sep-201010:00
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.platform.server.dll4.0.7333.301846064819-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll4.0.7333.30184285619-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.setup.database.common.dll4.0.7333.30187562419-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll4.0.7333.30187152819-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.setup.diffbuilder.dll4.0.7333.30187972019-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.setup.server.utility.dll4.0.7333.301818621619-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:37
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.301811658419-Sep-201002:37
x86
mui_i386_kb2267499_1033.mspNie dotyczy358451219-Sep-201007:01
x86
PCW_CAB_MUI1033.cabNie dotyczy216760510-Nov-201108:08
x86
Server.Help.Copyright.htmNie dotyczy286019-Sep-201006:22
x86
Server.help_toc.xml.opNie dotyczy7372619-Sep-201006:22
x86
Server.Master_newimport.xmlNie dotyczy405933719-Sep-201006:22
x86
Server.newimport.xmlNie dotyczy395712719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.glo_Glossary.htmNie dotyczy17115919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_act_CreateActivity.htmNie dotyczy6774419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_dd_findandmerge.htmNie dotyczy1593019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.How_dmw_install.htmNie dotyczy927819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_mobile_install.htmNie dotyczy468119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_mobile_use.htmNie dotyczy549519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_oi_im.htmNie dotyczy1076219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_change_org.htmNie dotyczy535919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_createinoutlook.htmNie dotyczy5923919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_CreateRecord.htmNie dotyczy4421019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_install.htmNie dotyczy3106319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_saveasactivity.htmNie dotyczy4508319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_synchronize.htmNie dotyczy5135019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_ol_update_client_install.htmNie dotyczy623919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_persopt_ViewProfile.htmNie dotyczy1079919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_add_related.htmNie dotyczy1071319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_apply_wrkflow.htmNie dotyczy842619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_commontasks.htmNie dotyczy508219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Delete.htmNie dotyczy3132919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_edit_multiple.htmNie dotyczy1811519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_email.htmNie dotyczy889219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_email_link.htmNie dotyczy1775119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Export.htmNie dotyczy4039819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Find.htmNie dotyczy7344719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_KeyboardShortcuts.htmNie dotyczy1307319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_mailmerge.htmNie dotyczy5629519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_merge.htmNie dotyczy635719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Notes.htmNie dotyczy1987019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Print.htmNie dotyczy4834319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_properties.htmNie dotyczy1514619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rec_Share.htmNie dotyczy6644019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rpt_Create_Local_advanced.htmNie dotyczy6683819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_rpt_Generate.htmNie dotyczy3123519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_commontasks.htmNie dotyczy4569819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_config.htmNie dotyczy4229819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_cust.htmNie dotyczy6170819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_email.htmNie dotyczy2621819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_mkt.htmNie dotyczy2837519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_rpt.htmNie dotyczy4901519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_sales.htmNie dotyczy3277319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_ss.htmNie dotyczy2373019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sec_svc.htmNie dotyczy2715119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_set_bulkmailstart.htmNie dotyczy91019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_set_org_mkt_options.htmNie dotyczy653419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.how_sj_cancel_sysjob.htmNie dotyczy644419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_admin_UserSummary.htmNie dotyczy722519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_cs_CaseSummary.htmNie dotyczy673019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_cs_NeglectedCases.htmNie dotyczy686219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_cs_TopKBArticles.htmNie dotyczy669319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_mkt_CampaignActivityStatus.htmNie dotyczy678119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_mkt_CampaignComparison.htmNie dotyczy664519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_mkt_CampaignPerformance.htmNie dotyczy690519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_AccountDistribution.htmNie dotyczy688919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_AccountOverview.htmNie dotyczy714819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_AccountProductView.htmNie dotyczy686819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_AccountSummary.htmNie dotyczy778719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Activities.htmNie dotyczy700319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_CompetitorWinLoss.htmNie dotyczy693919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_ContactProductView.htmNie dotyczy681019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Invoices.htmNie dotyczy708919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_InvoiceStatus.htmNie dotyczy650819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_LeadSourceEffectiveness.htmNie dotyczy664119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_NeglectedAccounts.htmNie dotyczy715319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_NeglectedLeads.htmNie dotyczy669119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Orders.htmNie dotyczy650319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Pipeline.htmNie dotyczy660019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_Quotes.htmNie dotyczy706919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_sf_SalesHistory.htmNie dotyczy649819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.rpt_ss_ServiceActivityVolume.htmNie dotyczy670219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_access.htmNie dotyczy2827919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_conf.htmNie dotyczy1023919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust.htmNie dotyczy390119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_activities.htmNie dotyczy1808919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_general.htmNie dotyczy3179819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_impexp.htmNie dotyczy2014719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_other.htmNie dotyczy1713019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_cust_workarounds.htmNie dotyczy1273719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_dm.htmNie dotyczy1003519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_email.htmNie dotyczy2053119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_enterdata.htmNie dotyczy2969319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_find.htmNie dotyczy2229319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_import.htmNie dotyczy3576419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_misc.htmNie dotyczy646819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_outlook.htmNie dotyczy229119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_Outlook_Client.htmNie dotyczy3594319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_Outlook_Client_General.htmNie dotyczy3641519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_resources.htmNie dotyczy212819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt.htmNie dotyczy240419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_exporttoexcel.htmNie dotyczy952719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_generate.htmNie dotyczy1801619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_manage.htmNie dotyczy1531019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_more_info.htmNie dotyczy90319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_rpt_print.htmNie dotyczy887319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_sj_systemjobs.htmNie dotyczy90519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_wrk.htmNie dotyczy204019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ts_wrk_workflows.htmNie dotyczy1149019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_AdminGuide_overview.htmNie dotyczy1987119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_com_config.htmNie dotyczy90419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_com_Email.htmNie dotyczy1081119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_com_Overview.htmNie dotyczy451319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_contracts.htmNie dotyczy1057619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_con_CreateContractsTemplates.htmNie dotyczy719919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_kba_Overview.htmNie dotyczy787119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_kba_viewing.htmNie dotyczy773419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_Overview.htmNie dotyczy1038219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_que_Create.htmNie dotyczy692719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cs_que_manage.htmNie dotyczy631719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_CustCapabilities.htmNie dotyczy2817419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_Entities.htmNie dotyczy2076519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_entity_mapping.htmNie dotyczy1006219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_entity_Relationships.htmNie dotyczy1163919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_entity_translation.htmNie dotyczy664019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_events_overview.htmNie dotyczy777219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_HierarchicalRelationships.htmNie dotyczy2428719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_cust_Overview.htmNie dotyczy1797219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_dd_findandmerge.htmNie dotyczy696919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_imp_importenrich.htmNie dotyczy1503619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ma_camp_activities.htmNie dotyczy747019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ma_camp_responses.htmNie dotyczy723019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ma_quick_campaign.htmNie dotyczy1089819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_mkt_camp_Plan.htmNie dotyczy1170919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_mkt_list_Overview.htmNie dotyczy846319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_mobile_cust.htmNie dotyczy471419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_mobile_use.htmNie dotyczy345519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_Offline.htmNie dotyczy1018919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_Overview.htmNie dotyczy1190819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_RecordsActivities.htmNie dotyczy1580419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_SendReceiveEmail.htmNie dotyczy1402519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ol_Sync.htmNie dotyczy1092819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_org_ManagingUsers.htmNie dotyczy1439519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_persopt.htmNie dotyczy767119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rec_requestchanges.htmNie dotyczy632619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rel_RelationshipRoles.htmNie dotyczy944219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Customize.htmNie dotyczy1498019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Default_Admin.htmNie dotyczy535419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_default_all.htmNie dotyczy1189919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Default_Marketing.htmNie dotyczy556319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Default_Sales.htmNie dotyczy933419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Default_Service.htmNie dotyczy657719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_rpt_Overview.htmNie dotyczy841119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_set_org_config_mkt.htmNie dotyczy598919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_set_org_regional_language_options.htmNie dotyczy771419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_set_SecurityAccessRights.htmNie dotyczy2408719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Accounts.htmNie dotyczy1289219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Competition.htmNie dotyczy546919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_DiscountList.htmNie dotyczy652619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Leads.htmNie dotyczy916319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Opportunities.htmNie dotyczy1515119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_PriceList.htmNie dotyczy770719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_Product.htmNie dotyczy1035819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_ProductCatalog.htmNie dotyczy407419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_QOI.htmNie dotyczy779719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sf_UnitGroup.htmNie dotyczy752319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_sj_monitor_systemjobs.htmNie dotyczy869119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_DefineServices.htmNie dotyczy1403519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_ManageWorkforce.htmNie dotyczy741919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_navigating_Service_Calendar.htmNie dotyczy1446719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_OverviewAB.htmNie dotyczy962519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_ss_ServiceManagement.htmNie dotyczy663419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_troubleshoot_overview.htmNie dotyczy415519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wel_Accessibility.htmNie dotyczy353719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wel_DocOverview.htmNie dotyczy635319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wel_ProductOverview.htmNie dotyczy2600919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wel_ResourceCenter.htmNie dotyczy388619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wrk_creating_using_workflows.htmNie dotyczy1123519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wrk_monitor_manage.htmNie dotyczy743519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wrk_workflow_lifecycle.htmNie dotyczy1047519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ug_wrk_workflow_structure.htmNie dotyczy1893819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Account_list.htmNie dotyczy10248619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Activities_list.htmNie dotyczy5386019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Appointment_form.htmNie dotyczy4832919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Email_form.htmNie dotyczy7432719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Fax_form.htmNie dotyczy4862919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Letter_form.htmNie dotyczy4893619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Notes_form.htmNie dotyczy2003219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Phone_form.htmNie dotyczy4887219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_act_Task_form.htmNie dotyczy3532819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_bd_job_list.htmNie dotyczy1188219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_Case_list.htmNie dotyczy4952119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_ContractLines_form.htmNie dotyczy1736319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_Contract_list.htmNie dotyczy5890019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_KBTemplate_list.htmNie dotyczy2036819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_KB_list.htmNie dotyczy5568819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_KB_search.htmNie dotyczy2937919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cs_resolved_case_activity.htmNie dotyczy807319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_1N_Relationship.htmNie dotyczy3355019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Attribute.htmNie dotyczy2621219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_CustomForm.htmNie dotyczy422519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Customization.htmNie dotyczy7115419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_CustomizeEntities.htmNie dotyczy4460519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_CustomList.htmNie dotyczy421619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_DisplayStrings.htmNie dotyczy741519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_downloadWSDL.htmNie dotyczy502319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Entity.htmNie dotyczy19975819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_entity_preview_editor.htmNie dotyczy1085419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_EventDetails.htmNie dotyczy2651919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Export.htmNie dotyczy1145019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_ExportTranslation.htmNie dotyczy644719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Form.htmNie dotyczy8058019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_FormPreview.htmNie dotyczy775019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Import.htmNie dotyczy1168919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_ImportTranslation.htmNie dotyczy568319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_Mapping.htmNie dotyczy1027219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_N1_Relationship.htmNie dotyczy3348419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_NN_Relationship.htmNie dotyczy2260319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_SelectIcons.htmNie dotyczy981219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_cust_View.htmNie dotyczy4816219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_dd_duprules_list.htmNie dotyczy2221919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_dd_global.htmNie dotyczy880419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_dd_systemwide.htmNie dotyczy2540919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_dd_viewduplicates_form.htmNie dotyczy769319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_dm_area.htmNie dotyczy12080019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_find_AdvancedFind_form.htmNie dotyczy4458819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_AssignRecord_dlg.htmNie dotyczy89719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_Attach_dlg.htmNie dotyczy89719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_PrintGrid.htmNie dotyczy1388119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_Properties_dlg.htmNie dotyczy562819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_ReadOnly.htmNie dotyczy3720919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_gen_Sharing_dlg.htmNie dotyczy89719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_imp_imports_list.htmNie dotyczy6755519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_imp_maps.htmNie dotyczy2814219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_CampActivity_form.htmNie dotyczy3375019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_Campaigns.htmNie dotyczy5242419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_CampResponse_form.htmNie dotyczy4201519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_Lists.htmNie dotyczy8036519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_Qualification_form.htmNie dotyczy3802319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mkt_quick_campaign_list.htmNie dotyczy1971919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_mobile_cust.htmNie dotyczy728819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ol_offlineconfiguration_form.htmNie dotyczy1319219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ol_sitemap.htmNie dotyczy417819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_org_User_form.htmNie dotyczy9971119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_persopt_Customize_Regional_Options_dlg.htmNie dotyczy653019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_persopt_dlg.htmNie dotyczy8401019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_rec_Assign.htmNie dotyczy922319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_rec_merge.htmNie dotyczy651119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_rpt_ReportViewer.htmNie dotyczy89719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_rpt_Report_list.htmNie dotyczy16634619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_rpt_wizard.htmNie dotyczy3972619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_AnnctMgr.htmNie dotyczy1622719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Autonumbering_dlg.htmNie dotyczy667219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_BusinessUnits.htmNie dotyczy3214619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_BusinessUnitSettings.htmNie dotyczy7938619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_ContractTemplates_list.htmNie dotyczy1578219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Currencies_list.htmNie dotyczy1799819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Customize_Regional_Options_dlg.htmNie dotyczy639119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_DiscountLists.htmNie dotyczy2391119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_EMailTemplates.htmNie dotyczy2792819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_FacilitiesEquipment.htmNie dotyczy4540619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_FiscalSettings_dlg.htmNie dotyczy782819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Home.htmNie dotyczy8128819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Language_Settings_dlg.htmNie dotyczy603319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_multiple_users.htmNie dotyczy971519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_PriceLists.htmNie dotyczy3333419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_privacy.htmNie dotyczy658119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_ProdCat.htmNie dotyczy3840419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Queues.htmNie dotyczy1428419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_RelationshipRoles_list.htmNie dotyczy3444719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_ResourceGroup_list.htmNie dotyczy1457219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SalesTerrMgr.htmNie dotyczy2011219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SecurityRoles_list.htmNie dotyczy2596719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Services_list.htmNie dotyczy2247919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Sites_list.htmNie dotyczy2028119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SPwQ.htmNie dotyczy6779119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SubjMgr.htmNie dotyczy1297219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg.htmNie dotyczy4282719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_customization.htmNie dotyczy1097819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_email.htmNie dotyczy631519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_marketing.htmNie dotyczy696919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Outlook.htmNie dotyczy627019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Regional.htmNie dotyczy630219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_SystemSet_dlg_Report.htmNie dotyczy605619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Teams_list.htmNie dotyczy2203419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_templates_mailmerge_list.htmNie dotyczy1471119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_TemplMgr.htmNie dotyczy3990319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_UnitGroups_list.htmNie dotyczy1920419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_Users_list.htmNie dotyczy7289419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_set_WeeklySchedule.htmNie dotyczy3480519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Address_form.htmNie dotyczy530519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_CloseOrder_form.htmNie dotyczy661619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Comp_list.htmNie dotyczy4558719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Contact_list.htmNie dotyczy9910619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_ConvertLead_dlg.htmNie dotyczy2201319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_CustomerRelationship_dlg.htmNie dotyczy1238219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_InvoiceProduct_form.htmNie dotyczy1187119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Invoice_list.htmNie dotyczy5948819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Lead_list.htmNie dotyczy9903619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_OpportunityProduct_form.htmNie dotyczy939419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_OppRelationship_dlg.htmNie dotyczy1223719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Oppt_list.htmNie dotyczy8368719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_OrderProduct_form.htmNie dotyczy751819-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Order_list.htmNie dotyczy7911919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Product_list.htmNie dotyczy6493419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_QuoteProduct_form.htmNie dotyczy752319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Quote_list.htmNie dotyczy10055319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_RelationshipRole_dlg.htmNie dotyczy682419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_SaleslitAttach_form.htmNie dotyczy1730519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sf_Saleslit_list.htmNie dotyczy3573719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_sj_systemjobs_list.htmNie dotyczy1948219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_Appointment_form.htmNie dotyczy3348619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_AptBook.htmNie dotyczy9540719-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_Calendar.htmNie dotyczy8873119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_closures_list.htmNie dotyczy1340019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_edit_weekly_schedule_dlg.htmNie dotyczy11135519-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_ScheduleSvcAppt_form.htmNie dotyczy6523219-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_ScheduleTimeOff_dlg.htmNie dotyczy840419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_SelectionRule_form.htmNie dotyczy7365619-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_ServiceAppt_form.htmNie dotyczy5787019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_ServiceRestriction_dlg.htmNie dotyczy1026319-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_ss_WorkingHours_dlg.htmNie dotyczy3236119-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_wrk_entity_props_form.htmNie dotyczy2005 r.419-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_wrk_specify_wrkflow_cond_form.htmNie dotyczy2096919-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOp.ui_wrk_workflows_list.htmNie dotyczy5718019-Sep-201006:22
x86
Server.OnlineHelpOpImg.green_presence_icon.gifNie dotyczy57819-Sep-201006:22
x86
Server.Relationships.xmlNie dotyczy328058919-Sep-201006:22
x86
Server.ReportAccountDistribution.rdlNie dotyczy6541319-Sep-201006:22
x86
Server.ReportAccountDistributionDetail.rdlNie dotyczy11433519-Sep-201006:22
x86
Server.ReportAccountOverview.rdlNie dotyczy1238819-Sep-201006:22
x86
Server.ReportAccountOverviewSubReport.rdlNie dotyczy17527719-Sep-201006:22
x86
Server.ReportAccountSummary.rdlNie dotyczy4071819-Sep-201006:22
x86
Server.ReportAccountSummarySubReport.rdlNie dotyczy8999819-Sep-201006:22
x86
Server.ReportActivities.rdlNie dotyczy6024819-Sep-201006:22
x86
Server.ReportActivitiesDetail.rdlNie dotyczy16244719-Sep-201006:22
x86
Server.ReportCampaignActivityStatus.rdlNie dotyczy1285219-Sep-201006:22
x86
Server.ReportCampaignActivityStatusDetail.rdlNie dotyczy2539819-Sep-201006:22
x86
Server.ReportCampaignActivityStatusSubReport.rdlNie dotyczy5693519-Sep-201006:22
x86
Server.ReportCampaignComparison.rdlNie dotyczy8131019-Sep-201006:22
x86
Server.ReportCampaignOpportunityEstimatedRevenueDetail.rdlNie dotyczy2145519-Sep-201006:22
x86
Server.ReportCampaignOpportunityRealizedRevenueDetail.rdlNie dotyczy2058519-Sep-201006:22
x86
Server.ReportCampaignPerformance.rdlNie dotyczy1288119-Sep-201006:22
x86
Server.ReportCampaignPerformanceDetailReport.rdlNie dotyczy1148719-Sep-201006:22
x86
Server.ReportCampaignPerformanceSubReport.rdlNie dotyczy14630919-Sep-201006:22
x86
Server.ReportCampaignPlacedOrderDetail.rdlNie dotyczy1882319-Sep-201006:22
x86
Server.ReportCampaignResponseDetail.rdlNie dotyczy2422719-Sep-201006:22
x86
Server.ReportCampaignTaskDetail.rdlNie dotyczy2526119-Sep-201006:22
x86
Server.ReportCaseSummaryTable.rdlNie dotyczy9373719-Sep-201006:22
x86
Server.ReportCaseSummaryTableDetail.rdlNie dotyczy5977219-Sep-201006:22
x86
Server.ReportCompetitorWinLoss.rdlNie dotyczy4816919-Sep-201006:22
x86
Server.ReportCompetitorWinLossDetails.rdlNie dotyczy7815219-Sep-201006:22
x86
Server.ReportInvoice.rdlNie dotyczy1100619-Sep-201006:22
x86
Server.ReportInvoiceStatus.rdlNie dotyczy3062319-Sep-201006:22
x86
Server.ReportInvoiceStatusDetail.rdlNie dotyczy7285319-Sep-201006:22
x86
Server.ReportInvoiceSubReport.rdlNie dotyczy10151019-Sep-201006:22
x86
Server.ReportLeadSourceEffectiveness.rdlNie dotyczy11211019-Sep-201006:22
x86
Server.ReportNeglectedAccounts.rdlNie dotyczy3523719-Sep-201006:22
x86
Server.ReportNeglectedAccountsDetail.rdlNie dotyczy9133519-Sep-201006:22
x86
Server.ReportNeglectedCases.rdlNie dotyczy9249019-Sep-201006:22
x86
Server.ReportNeglectedCasesDetail.rdlNie dotyczy10536419-Sep-201006:22
x86
Server.ReportNeglectedLeads.rdlNie dotyczy4303719-Sep-201006:22
x86
Server.ReportNeglectedLeadsDetail.rdlNie dotyczy6875419-Sep-201006:22
x86
Server.ReportOrder.rdlNie dotyczy1101319-Sep-201006:22
x86
Server.ReportOrderSubReport.rdlNie dotyczy10438719-Sep-201006:22
x86
Server.ReportProductsByAccount.rdlNie dotyczy5387219-Sep-201006:22
x86
Server.ReportProductsByAccountDetail.rdlNie dotyczy24150219-Sep-201006:22
x86
Server.ReportProductsByContact.rdlNie dotyczy5405919-Sep-201006:22
x86
Server.ReportProductsByContactDetail.rdlNie dotyczy23904819-Sep-201006:22
x86
Server.ReportQuote.rdlNie dotyczy1098719-Sep-201006:22
x86
Server.ReportQuoteSubReport.rdlNie dotyczy10808219-Sep-201006:22
x86
Server.ReportSalesHistory.rdlNie dotyczy3092819-Sep-201006:22
x86
Server.ReportSalesHistoryDetail.rdlNie dotyczy11774419-Sep-201006:22
x86
Server.ReportSalesPipeline.rdlNie dotyczy10836819-Sep-201006:22
x86
Server.ReportSalesPipelineDetail.rdlNie dotyczy12767019-Sep-201006:22
x86
Server.ReportServiceActivityVolume.rdlNie dotyczy6397119-Sep-201006:22
x86
Server.ReportServiceActivityVolumeDetail.rdlNie dotyczy10082919-Sep-201006:22
x86
Server.ReportTopKnowledgeBaseArticles.rdlNie dotyczy5867519-Sep-201006:22
x86
Server.ReportTopKnowledgeBaseArticlesDetail.rdlNie dotyczy8784019-Sep-201006:22
x86
Server.ReportUserSummary.rdlNie dotyczy2899519-Sep-201006:22
x86
Server.Sql.EntityAsyncOperation.xmlNie dotyczy5889419-Sep-201006:22
x86
Server.Sql.EntityCustomerAddress.xmlNie dotyczy4619819-Sep-201006:22
x86
Server.Sql.EntityEmailHash.xmlNie dotyczy736219-Sep-201006:22
x86
Server.Sql.EntityInvoice.xmlNie dotyczy11468019-Sep-201006:22
x86
Server.Sql.EntityInvoiceDetail.xmlNie dotyczy8656519-Sep-201006:22
x86
Server.Sql.EntityOpportunity.xmlNie dotyczy8511319-Sep-201006:22
x86
Server.Sql.EntityOpportunityProduct.xmlNie dotyczy6150919-Sep-201006:22
x86
Server.Sql.EntityQueueItem.xmlNie dotyczy3082219-Sep-201006:22
x86
Server.Sql.EntityQuote.xmlNie dotyczy11964719-Sep-201006:22
x86
Server.Sql.EntityQuoteDetail.xmlNie dotyczy8035919-Sep-201006:22
x86
Server.Sql.EntitySalesOrder.xmlNie dotyczy12519319-Sep-201006:22
x86
Server.Sql.EntitySalesOrderDetail.xmlNie dotyczy8704619-Sep-201006:22
x86
Server.Sql.EntitySubscription.xmlNie dotyczy857219-Sep-201006:22
x86
Server.Sql.EntitySubscriptionManuallyTrackedObject.xmlNie dotyczy615219-Sep-201006:22
x86
Server.Sql.EntitySystemUser.xmlNie dotyczy12048819-Sep-201006:22
x86
Server.Sql.EntityWorkflow.xmlNie dotyczy4330519-Sep-201006:22
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Sep-201009:49
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.30181572019-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.30181572019-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlNie dotyczy20117-Sep-201010:13
x86
config_online_onpremise.xmlNie dotyczy80017-Sep-201010:13
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:37
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.30181469619-Sep-201002:37
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlNie dotyczy20117-Sep-201010:13
x86
config_online_onpremise.xmlNie dotyczy80017-Sep-201010:13
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:37
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.30181469619-Sep-201002:37
x86
customizations.xsdNie dotyczy8455517-Sep-201010:13
x86
isv.config.xsdNie dotyczy1179017-Sep-201010:13
x86
sitemap.xsdNie dotyczy40717-Sep-201010:13
x86
sitemaptype.xsdNie dotyczy638817-Sep-201010:13
x86
customizations.xsdNie dotyczy8455517-Sep-201010:13
x86
isv.config.xsdNie dotyczy1179017-Sep-201010:13
x86
sitemap.xsdNie dotyczy40717-Sep-201010:13
x86
sitemaptype.xsdNie dotyczy638817-Sep-201010:13
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.30186333619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.30186333619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.30181623219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.30181623219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.30181418419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.30181418419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.30181828019-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.30181828019-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.30183876019-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.301811248819-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.30183876019-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.301811248819-Sep-201002:38
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201002:17
x86
web.config_4-0-7333-3018Nie dotyczy153819-Sep-201005:14
x86
webconfigmanagerpatches.xmlNie dotyczy40019-Sep-201006:23
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201002:17
x86
web.config_4-0-7333-3018Nie dotyczy153819-Sep-201005:14
x86
webconfigmanagerpatches.xmlNie dotyczy40019-Sep-201006:23
x86
Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
ADODB.dll4.0.7333.301810839219-Sep-201006:04
x86
AntiXssLibrary.dll1.5.0.03056819-Sep-201006:04
x86
CDOSYS.dll4.0.7333.30186743219-Sep-201006:04
x86
config.xmlNie dotyczy47419-Sep-201006:04
x86
CrmCompression.dll4.0.7333.30182596019-Sep-201006:04
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:37
x86
crmupdatewrapper.exe.configNie dotyczy14817-Sep-201009:58
x86
CrmVerExchange.dll4.0.7333.30182237619-Sep-201006:04
x86
EmailRouterSetup.dll4.0.7333.301830295219-Sep-201006:04
x86
eula.rtfNie dotyczy3707117-Sep-201010:00
x86
MapiTest.exe4.0.7333.30181520819-Sep-201006:04
x86
MapiTest.Microsoft.VC80.CRT.manifestNie dotyczy185719-Sep-201006:04
x86
MapiTest.msvcm80.dll9.0.30729.122528019-Sep-201006:04
x86
MapiTest.msvcp80.dll9.0.30729.157292819-Sep-201006:04
x86
MapiTest.msvcr80.dll9.0.30729.165587219-Sep-201006:04
x86
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201006:04
x86
Microsoft.Crm.dll14.0.7333.301894807219-Sep-201006:04
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll4.0.7333.30183056819-Sep-201006:04
x86
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll14.0.7333.30183056819-Sep-201006:04
x86
microsoft.crm.platform.server.dll4.0.7333.301846064819-Sep-201002:37
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3018104637619-Sep-201006:04
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.dll14.0.7333.3018104637619-Sep-201006:04
x86
Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll4.0.7333.3018319677619-Sep-201006:04
x86
microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll4.0.7333.30184285619-Sep-201002:37
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201006:04
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll4.0.7333.301827991219-Sep-201006:04
x86
microsoft.crm.setup.database.common.dll4.0.7333.30187562419-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll4.0.7333.30187152819-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.setup.diffbuilder.dll4.0.7333.30187972019-Sep-201002:37
x86
Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe4.0.7333.301818621619-Sep-201006:04
x86
microsoft.crm.setup.server.utility.dll4.0.7333.301818621619-Sep-201002:37
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll14.0.7333.301811658419-Sep-201006:04
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.301816573619-Sep-201006:04
x86
Microsoft.Crm.Tools.Email.Management.exe4.0.7333.3018100132019-Sep-201006:04
x86
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe4.0.7333.30185104819-Sep-201006:04
x86
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll4.0.7333.301851389619-Sep-201006:04
x86
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll14.0.7333.301851389619-Sep-201006:04
x86
Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorDeployment.dll4.0.7333.30185104819-Sep-201006:04
x86
Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorSnapin.dll4.0.7333.30181879219-Sep-201006:04
x86
Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorWizard.exe4.0.7333.301887844019-Sep-201006:04
x86
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201006:04
x86
Microsoft.VC80.CRT.manifestNie dotyczy185719-Sep-201006:04
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.301811658419-Sep-201002:37
x86
msidcrl40.dll5.0.737.6108580019-Sep-201006:04
x86
msidcrl40.dll15.0.737.6108580019-Sep-201006:04
x86
msvcm80.dll9.0.30729.122528019-Sep-201006:04
x86
msvcp80.dll9.0.30729.157292819-Sep-201006:04
x86
msvcr80.dll9.0.30729.165587219-Sep-201006:04
x86
PCW_CAB_Exch1033.cabNie dotyczy392825410-Nov-201108:09
x86
router_i386_kb2267499_1033.mspNie dotyczy398438419-Sep-201007:01
x86
Rules.exe4.0.7333.30183005619-Sep-201006:04
x86
Service.Emailrouter.chmNie dotyczy2957919-Sep-201006:04
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Sep-201009:49
x86
Wizard.Emailrouter.chmNie dotyczy2957919-Sep-201006:04
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.30181572019-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.30181572019-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlNie dotyczy20117-Sep-201010:13
x86
config_online_onpremise.xmlNie dotyczy80017-Sep-201010:13
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:37
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.30181469619-Sep-201002:37
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlNie dotyczy20117-Sep-201010:13
x86
config_online_onpremise.xmlNie dotyczy80017-Sep-201010:13
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:37
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.30181469619-Sep-201002:37
x86
customizations.xsdNie dotyczy8455517-Sep-201010:13
x86
isv.config.xsdNie dotyczy1179017-Sep-201010:13
x86
sitemap.xsdNie dotyczy40717-Sep-201010:13
x86
sitemaptype.xsdNie dotyczy638817-Sep-201010:13
x86
customizations.xsdNie dotyczy8455517-Sep-201010:13
x86
isv.config.xsdNie dotyczy1179017-Sep-201010:13
x86
sitemap.xsdNie dotyczy40717-Sep-201010:13
x86
sitemaptype.xsdNie dotyczy638817-Sep-201010:13
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.30186333619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.30186333619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.30181623219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.30181623219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.30181418419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.30181418419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.30181828019-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.30181828019-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.30183876019-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.301811248819-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.30183876019-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.301811248819-Sep-201002:38
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201002:17
x86
web.config_4-0-7333-3018Nie dotyczy153819-Sep-201005:14
x86
webconfigmanagerpatches.xmlNie dotyczy48419-Sep-201006:04
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201002:17
x86
web.config_4-0-7333-3018Nie dotyczy153819-Sep-201005:14
x86
webconfigmanagerpatches.xmlNie dotyczy48419-Sep-201006:04
x86
Microsoft Dynamics CRM SQL Reporting Services Łącznik danych
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
antixsslibrary.dll1.5.0.03056819-Sep-201002:37
x86
config.xmlNie dotyczy46819-Sep-201006:15
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:37
x86
crmupdatewrapper.exe.configNie dotyczy14817-Sep-201009:58
x86
CrmVerSrsDataConnector.dll4.0.7333.30182237619-Sep-201006:15
x86
eula.rtfNie dotyczy3707117-Sep-201010:00
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll4.0.7333.301813706419-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.dll14.0.7333.301894807219-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.dll4.0.7333.30182186419-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.dll4.0.7333.30182237619-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Report.dll4.0.7333.30181776819-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Common.dll4.0.7333.30181572019-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.ReportServer.dll4.0.7333.30181520819-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll4.0.7333.301846064819-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.dll4.0.7333.30183876019-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.Reporting.dll4.0.7333.30188791219-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll4.0.7333.301835415219-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll14.0.7333.301835415219-Sep-201006:15
x86
microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll4.0.7333.30184285619-Sep-201002:37
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll4.0.7333.301827991219-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll4.0.7333.30187562419-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.30187152819-Sep-201006:15
x86
microsoft.crm.setup.diffbuilder.dll4.0.7333.30187972019-Sep-201002:37
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe4.0.7333.3018105047219-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll4.0.7333.301818621619-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe4.0.7333.301810839219-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll4.0.7333.30188381619-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll14.0.7333.30188381619-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll4.0.7333.301811658419-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll4.0.7333.301816573619-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.WebStore.dll4.0.7333.30181879219-Sep-201006:15
x86
Microsoft.Crm.WebStore.dll14.0.7333.30181879219-Sep-201006:15
x86
Microsoft.VC80.CRT.manifestNie dotyczy185719-Sep-201006:15
x86
microsoft.windowsinstaller.dll4.0.7333.301811658419-Sep-201002:37
x86
MonAntiXssLibrary.dll1.5.0.03056819-Sep-201006:15
x86
MonMicrosoft.Crm.DiscoveryService.dll4.0.7333.30184285619-Sep-201006:15
x86
MonMicrosoft.Crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201006:15
x86
MonMicrosoft.Crm.Passport.IdCrl.dll4.0.7333.30183056819-Sep-201006:15
x86
MonMicrosoft.Crm.SdkProxy.dll4.0.7333.3018104637619-Sep-201006:15
x86
MonMicrosoft.Crm.WebStore.dll4.0.7333.30181879219-Sep-201006:15
x86
MonMSCRMEventMessages4.0.7333.30188125619-Sep-201006:15
x86
Monmsidcrl40.dll5.0.737.6108580019-Sep-201006:15
x86
MSCRMEventMessages4.0.7333.30188125619-Sep-201006:15
x86
MSCRMMonitoringService.exe4.0.7333.30181828019-Sep-201006:15
x86
msvcm80.dll9.0.30729.122528019-Sep-201006:15
x86
msvcp80.dll9.0.30729.157292819-Sep-201006:15
x86
msvcr80.dll9.0.30729.165587219-Sep-201006:15
x86
PCW_CAB_SrsD1033.cabNie dotyczy303417310-Nov-201108:09
x86
SmokeTests.exe4.0.7333.30181674419-Sep-201006:15
x86
SrsDataConnectorSetup.dll4.0.7333.301830448819-Sep-201006:15
x86
srs_i386_kb2267499_1033.mspNie dotyczy308480019-Sep-201007:01
x86
vcredist.exe9.0.30729.17421684017-Sep-201009:49
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.30181572019-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe4.0.7333.30181572019-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlNie dotyczy20117-Sep-201010:13
x86
config_online_onpremise.xmlNie dotyczy80017-Sep-201010:13
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:37
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.30181469619-Sep-201002:37
x86
config_migratedonline_onpremise.xmlNie dotyczy20117-Sep-201010:13
x86
config_online_onpremise.xmlNie dotyczy80017-Sep-201010:13
x86
customizationmigrationprocessor.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:37
x86
migrationprocessortool.exe4.0.7333.30181469619-Sep-201002:37
x86
customizations.xsdNie dotyczy8455517-Sep-201010:13
x86
isv.config.xsdNie dotyczy1179017-Sep-201010:13
x86
sitemap.xsdNie dotyczy40717-Sep-201010:13
x86
sitemaptype.xsdNie dotyczy638817-Sep-201010:13
x86
customizations.xsdNie dotyczy8455517-Sep-201010:13
x86
isv.config.xsdNie dotyczy1179017-Sep-201010:13
x86
sitemap.xsdNie dotyczy40717-Sep-201010:13
x86
sitemaptype.xsdNie dotyczy638817-Sep-201010:13
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.30186333619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe4.0.7333.30186333619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.30181623219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe4.0.7333.30181623219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.30181418419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe4.0.7333.30181418419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.update.dll4.0.7333.30183466419-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:39
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.30181828019-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe4.0.7333.30181828019-Sep-201002:37
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.30183876019-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.301811248819-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe4.0.7333.30183876019-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.tools.logging.dll4.0.7333.30181981619-Sep-201002:38
x86
microsoft.crm.upgrade.customization.dll4.0.7333.301811248819-Sep-201002:38
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201002:17
x86
web.config_4-0-7333-3018Nie dotyczy153819-Sep-201005:14
x86
webconfigmanagerpatches.xmlNie dotyczy48419-Sep-201006:15
x86
crmupdatewrapper.exe4.0.7333.301843197619-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.dll4.0.7333.301894807219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe4.0.7333.30181367219-Sep-201002:17
x86
microsoft.crm.setup.common.dll4.0.7333.301857533619-Sep-201002:17
x86
web.config_4-0-7333-3018Nie dotyczy153819-Sep-201005:14
x86
webconfigmanagerpatches.xmlNie dotyczy48419-Sep-201006:15
x86