Program Microsoft Security Essentials oferowany jako aktualizacja opcjonalna

Streszczenie

Firma Microsoft oferuje program Microsoft Security Essentials jako aktualizację opcjonalną dla użytkowników systemów Windows XP, Windows Vista i Windows 7 subskrybujących usługę Microsoft Windows Update. Osoby nie używające na swoich komputerach oprogramowania zabezpieczającego przed złośliwym oprogramowaniem są narażone na działanie programów szpiegujących, wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Microsoft Security Essentials to bezpłatne oprogramowanie zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem. Zdecydowanie zaleca się jego pobranie i zainstalowanie. Licencja na program Microsoft Security Essentials umożliwia korzystanie z niego na komputerach domowych i w małych firmach mających do 10 komputerów.

Więcej informacji

Więcej informacji o programie Microsoft Security Essentials można uzyskać pod adresem:
http://www.microsoft.com/security_essentials/default.aspx?mkt=pl-pl

Więcej informacji o pomocy technicznej dla programu Microsoft Security Essentials można uzyskać pod adresem:
http://www.microsoft.com/security_essentials/support.aspx?mkt=pl-pl


Właściwości

Identyfikator artykułu: 2267621 — ostatni przegląd: 16.05.2011 — zmiana: 1

Opinia