"" NotQueryTextBox.value"jest wartością null lub nie jest obiektem" komunikat o błędzie podczas wykonywania zaawansowanego wyszukiwania w witrynie programu SharePoint Server 2010

Dotyczy: SharePoint Server 2010

Objawy


Rozważmy następujący scenariusz. Na stronie programu Microsoft SharePoint Server 2010, kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Pokaż pole wyszukiwania "żaden z tych wyrazów" podczas konfigurowania ustawienia wyszukiwania zaawansowanego. Następnie spróbuj uruchomić wyszukiwanie zaawansowane. W tym scenariuszu nie można pomyślnie wykonać wyszukiwania. Ponadto następujący komunikat o błędzie w oknie dialogowym:
"NotQueryTextBox.value" jest zerowy lub nie jest obiektem.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następujące aktualizacje:
  • 2276336 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
  • 2266423 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.