MS10-065: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Internet Information Services (IIS) umożliwiają zdalne wykonywanie kodu


WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-065. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji


Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń


Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.

 • 2124261 MS10-065: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu ASP w programie Internet Information Services: 14 września 2010
  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2124261:
  • W przypadku instalowania aktualizacji zabezpieczeń 2124261 na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP3, w którym nie jest uruchomiony program IIS, instalacja aktualizacji może wyglądać na ukończoną pomyślnie. W tym scenariuszu do listy w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania zostaje dodana nowa pozycja. Jednak na komputerze nie zostają zainstalowane żadne pliki. Pliki nie są też przechowywane w lokalnej pamięci podręcznej na wypadek późniejszego włączenia programu IIS.
 • 2271195 MS10-065: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu CGI w programie Internet Information Services: 14 września 2010
  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2271195:
  • Plik cgi.dll (7.5.7600.16385) opublikowany w ramach dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 ma numer wersji wcześniejszy niż plik cgi.dll (7.5.7600.16632) opublikowany w aktualizacji zabezpieczeń 2271195. Jednak aktualizacja zabezpieczeń 2271195 jest uwzględniona w pliku cgi.dll w wersji 7.5.7600.16385 opublikowanym w ramach dodatku Service Pack. Użytkownik nie musi więc wykonywać żadnych dodatkowych czynności.
 • 2290570 MS10-065: Opis aktualizacji zabezpieczeń składnika Infocomm w programie Internet Information Services: 14 września 2010