Przełączniki wiersza polecenia dla narzędzia Instalator systemu Microsoft Windows

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314881 .

Streszczenie

Msiexec.exe to program wykonywalny Instalatora Windows, który interpretuje pakiety i instaluje produkty. W tym artykule wymieniono przełączniki wiersza polecenia używane w przypadku tego programu. Programu Msiexec.exe nie można uruchomić, jeśli nie zostanie określony co najmniej jeden przełącznik.

Więcej informacji


Przełącznik Parametry Opis
--------------------------------------------------------------------------
/i Pakiet|Kod_produktu Instaluje lub konfiguruje
produkt.

/f [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Pakiet|Kod_produktu Naprawia produkt.

p — Ponownie instaluje
produkt, jeśli
brakuje pliku.

o — Ponownie instaluje
produkt, jeśli brakuje
pliku lub jest zainstalowana
starsza wersja
pliku.

e — Ponownie instaluje
produkt, jeśli brakuje pliku
lub jest zainstalowana taka sama
bądź starsza wersja
pliku.

d — Ponownie instaluje
produkt, jeśli brakuje pliku
lub jest
zainstalowana
inna wersja
pliku.

c — Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje
pliku lub zapisana
wartość sumy kontrolnej nie
jest zgodna z obliczoną
wartością.

a — Wymusza ponowną instalację
wszystkich plików.

u — Ponownie zapisuje wszystkie
wymagane i specyficzne dla
użytkownika wpisy
rejestru.

m — Ponownie zapisuje wszystkie
wymagane
specyficzne dla komputera
wpisy rejestru.

s — Zastępuje wszystkie
istniejące skróty.

v — Uruchamia pakiet
lokalny z pliku źródłowego
i ponownie go buforuje.

/a Pakiet Opcja
instalacji administracyjnej.
Instaluje produkt
w sieci.

/x Pakiet|Kod_produktu Odinstalowuje produkt.

/j [u|m]Pakiet Anonsuje produkt.
lub [u|m]Pakiet /t Lista_prz Wartości właściwości
lub [u|m]Pakiet /g ID_języka użyte w wierszu polecenia zostaną
zignorowane.

u — Anonsuje produkt
bieżącemu użytkownikowi.

m — Anonsuje produkt
wszystkim użytkownikom.

g — Identyfikator języka.

t — Stosuje listę
przekształceń do zaanonsowanego
pakietu.

/l [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Plik_dziennika Określa ścieżkę
pliku dziennika
i wskazuje flagi,
które mają być rejestrowane.

i — Komunikaty o stanie.

w — Ostrzeżenia inne niż krytyczne.

e — Wszystkie komunikaty o błędach.

a — Uruchomienia akcji.

r — Rekordy
właściwe dla akcji.

u — Żądania użytkownika.

c — Początkowe parametry
interfejsu
użytkownika.

m — Brak pamięci.

p — Właściwości terminalu.

v — Dane wyjściowe w trybie pełnym.

+ — Dołącza do
istniejącego pliku.

! — Czyści poszczególne wiersze
w pliku dziennika.

"*" — Symbol wieloznaczny.
Rejestruje wszystkie informacje,
ale użycie opcji v
nie jest uwzględnione.
Aby uwzględnić opcję v,
wpisz „/l*v”.

/p Poprawka/Pakiet Stosuje poprawkę. Aby
zastosować poprawkę do
zainstalowanego obrazu
administratora, wpisz
następujące opcje:

/p [PakietPoprawki]
/a [Pakiet]

/q n|b|r|f Ustawia poziom interfejsu użytkownika.

q , qn — Brak interfejsu użytkownika.

qb — Podstawowy interfejs użytkownika.

qr — Ograniczony interfejs użytkownika. Po zakończeniu instalacji
jest wyświetlane
modalne okno
dialogowe.

qf — Pełny interfejs użytkownika. Po zakończeniu instalacji
jest wyświetlane
modalne okno
dialogowe.

qn+ — Brak interfejsu użytkownika. Ale
po zakończeniu instalacji
jest wyświetlane
modalne okno dialogowe.

qb+ — Podstawowe okno dialogowe. Po zakończeniu instalacji
jest wyświetlane
modalne okno
dialogowe. Jeśli
instalacja zostanie anulowana,
modalne okno dialogowe
nie jest wyświetlane.

qb- — Podstawowy interfejs użytkownika
bez modalnych okien dialogowych.
Przełącznik „/qb+-”
nie jest obsługiwanym
poziomem interfejsu użytkownika.

/y moduł Wywołuje funkcję
DllRegisterServer
interfejsu API systemu,
która
rejestruje moduły
wpisane
w wierszu polecenia (na
przykład „msiexec /y
moj_plik.dll”).

Ta opcja jest używana tylko w przypadku
informacji rejestru,
które nie mogą zostać dodane
za pomocą tabel
rejestru pliku msi.

/z moduł Wywołuje funkcję DllUnRegisterServer
interfejsu API systemu
w celu wyrejestrowania modułów
wpisanych
w wierszu polecenia (na
przykład „msiexec /z
moj_plik.dll”).

Ta opcja jest używana tylko w przypadku
informacji rejestru,
które nie mogą zostać usunięte
za pomocą tabel
rejestru pliku msi.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji i przykładów, zobacz temat „Opcje wiersza polecenia” w Pomocy Instalatora Windows lub odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Właściwości

Identyfikator artykułu: 227091 — ostatni przegląd: 13.06.2007 — zmiana: 1

Opinia