MS10-065: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu CGI w programie Internet Information Services w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2: 14 września 2010

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-065. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

  • Plik cgi.dll (7.5.7600.16385) opublikowany w ramach dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 ma numer wersji wcześniejszy niż plik cgi.dll (7.5.7600.16632) opublikowany w aktualizacji zabezpieczeń 2271195. Jednak aktualizacja zabezpieczeń 2271195 jest uwzględniona w pliku cgi.dll w wersji 7.5.7600.16385 opublikowanym w ramach dodatku Service Pack. Użytkownik nie musi więc wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

    WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
    7.5.760 0.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
    7.5.760 0.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i bardzo ważne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
  • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cgi.dll7.5.7600.1663239,93610-Jul-201005:04x86
Iisfcgi.dll7.5.7600.1663271,16810-Jul-201005:05x86
Cgi.dll7.5.7600.2075239,93610-Jul-201005:04x86
Iisfcgi.dll7.5.7600.2075273,72810-Jul-201005:05x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cgi.dll7.5.7600.1663244,54410-Jul-201005:28x64
Iisfcgi.dll7.5.7600.1663283,96810-Jul-201005:30x64
Cgi.dll7.5.7600.2075244,54410-Jul-201005:34x64
Iisfcgi.dll7.5.7600.2075286,52810-Jul-201005:36x64
Cgi.dll7.5.7600.1663239,93610-Jul-201005:04x86
Iisfcgi.dll7.5.7600.1663271,16810-Jul-201005:05x86
Cgi.dll7.5.7600.2075239,93610-Jul-201005:04x86
Iisfcgi.dll7.5.7600.2075273,72810-Jul-201005:05x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cgi.dll7.5.7600.16632103,42410-Jul-201004:20IA-64
Iisfcgi.dll7.5.7600.16632191,48810-Jul-201004:21IA-64
Cgi.dll7.5.7600.20752103,42410-Jul-201004:24IA-64
Iisfcgi.dll7.5.7600.20752195,58410-Jul-201004:26IA-64
Cgi.dll7.5.7600.1663239,93610-Jul-201005:04x86
Iisfcgi.dll7.5.7600.1663271,16810-Jul-201005:05x86
Cgi.dll7.5.7600.2075239,93610-Jul-201005:04x86
Iisfcgi.dll7.5.7600.2075273,72810-Jul-201005:05x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb2271195_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,982
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2271195~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,696
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2271195_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,750
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2271195~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,460
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2271195_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,070
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2271195_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,109
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,804
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameX86_09634ae6195909aeea25a583edcf4609_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_1a0135912db2f359.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameX86_4943e64c8ec0c9d4ba9634ce635fcc34_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_75f675423401865d.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_b4de59a38443b44a.manifest
File versionNot applicable
File size4,268
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)05:38
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_b55256969d718bf6.manifest
File versionNot applicable
File size4,268
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)05:38
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_110fa3918ecb414ea726ef0f23dc06ea_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_5b987e4ff7f4489a.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameAmd64_70b6c5127805c4727fede2c20f2420d8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_68fb5f09d736781d.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_10fcf5273ca12580.manifest
File versionNot applicable
File size4,274
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)06:33
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_1170f21a55cefd2c.manifest
File versionNot applicable
File size4,274
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)06:33
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2271195_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,415
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2271195~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,366
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2271195_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,977
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2271195~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,920
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2271195_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,288
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2271195_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,331
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,020
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_1b519f797101e77b.manifest
File versionNot applicable
File size3,699
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)05:34
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_1bc59c6c8a2fbf27.manifest
File versionNot applicable
File size3,699
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)05:35
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_be51a88dd3ac69261a1affaa86fca146_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_f57d08fb709110b8.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameIa64_d2ae796fab299d2c619c6c7b2c74d97b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_f30e51fab67769bc.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_b4dffd998441bd46.manifest
File versionNot applicable
File size4,271
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)06:30
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_b553fa8c9d6f94f2.manifest
File versionNot applicable
File size4,271
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)06:23
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2271195_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,205
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2271195~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,150
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2271195_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,643
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2271195_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,666
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,641
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_1b519f797101e77b.manifest
File versionNot applicable
File size3,699
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)05:34
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_1bc59c6c8a2fbf27.manifest
File versionNot applicable
File size3,699
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)05:35
PlatformNot applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2271195 — ostatni przegląd: 28.04.2011 — zmiana: 1

Opinia