Rozdział 4: Czytanie tekstu

W tym rozdziale wyjaśniono, jak czytać tekst przy użyciu Narratora oraz jak uzyskać informacje na temat tekstu, takie jak kolor czcionki tekstu i interpunkcja.

Istnieje kilka sposobów czytania tekstu przy użyciu Narratora. Pierwszym i najprostszym sposobem jest używanie klawiszy strzałek do poruszania się po tekście, jeśli pracujesz nad dokumentem w edytorze teksu, na przykład w programie Microsoft Word.

Do czytania tekstu możesz też użyć trybu skanowania. Aby włączyć tryb skanowania, naciśnij klawisze Caps Lock + Spacja. Następnie czytaj tekst wiersz po wierszu za pomocą klawiszy strzałka w górę i strzałka w dół lub znak po znaku za pomocą klawiszy strzałka w lewo i strzałka w prawo. Aby dowiedzieć się więcej na temat trybu skanowania, zobacz Rozdział 3: Używanie trybu skanowania.

Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad tym, który tekst czytasz, Narrator udostępnia kilka poleceń dotyczących czytania tekstu, które ułatwiają poruszanie się po tekście na stronach internetowych i w aplikacjach.

 • Aby przeczytać cały dokument lub całą stronę internetową od początku, naciśnij klawisze Caps Lock + H.
 • Aby przeczytać dokument od początku do bieżącej pozycji kursora, naciśnij klawisze Caps Lock + Prawy nawias kwadratowy (]).
 • Aby w sposób ciągły czytać od bieżącej lokalizacji w dokumencie lub na stronie internetowej, naciśnij klawisze Caps Lock + M.
 • Aby przenieść kursor na początek dokumentu lub strony internetowej, naciśnij klawisze Caps Lock + Y.
 • Aby przenieść kursor na koniec dokumentu, naciśnij klawisze Caps Lock + B.

Praca z akapitami, wierszami, wyrazami i znakami

Funkcja Narrator zapewnia sposoby czytania tekstu strona po stronie, akapit po akapicie, wiersz po wierszu, słowo po słowie i znak po znaku.

Czytanie strona po stronie

 • Aby przeczytać bieżącą stronę, naciśnij klawisze Caps Lock + Ctrl + U.
 • Aby przeczytać następną stronę, naciśnij klawisze Caps Lock + U.
 • Aby przeczytać poprzednią stronę, naciśnij klawisze Caps Lock + Shift + U.

Czytanie akapit po akapicie

 • Aby przeczytać bieżący akapit, naciśnij klawisze Caps Lock + Ctrl + I.
 • Aby przeczytać następny akapit, naciśnij klawisze Caps Lock + I.
 • Aby przeczytać poprzedni akapit, naciśnij klawisze Caps Lock + Shift + I.

Czytanie wiersz po wierszu

 • Aby przeczytać bieżący wiersz, naciśnij klawisze Caps Lock + Ctrl + O.
 • Aby przeczytać następny wiersz, naciśnij klawisze Caps Lock + O.
 • Aby przeczytać poprzedni wiersz, naciśnij klawisze Caps Lock + Shift + O.

Czytanie wyraz po wyrazie

 • Aby przeczytać bieżący wyraz, naciśnij klawisze Caps Lock + Ctrl + P.
 • Aby przeczytać następny wyraz, naciśnij klawisze Caps Lock + P.
 • Aby przeczytać poprzedni wyraz, naciśnij klawisze Caps Lock + Shift + P.

Czytanie znak po znaku

 • Aby przeczytać bieżący znak, naciśnij klawisze Caps Lock + Ctrl + Lewy nawias kwadratowy ([).
 • Aby przeczytać następny znak, naciśnij klawisze Caps Lock + Lewy nawias kwadratowy ([).
 • Aby przeczytać poprzedni znak, naciśnij klawisze Caps Lock + Shift + Lewy nawias kwadratowy ([).

Uzyskiwanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących tekstu

Narrator zapewnia różne poziomy szczegółowości informacji dotyczących charakterystyki teksu. Aby zmienić poziom szczegółowości, naciskaj klawisze Caps Lock + A, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego poziomu.

 • Poziom szczegółowości 0. Usłyszysz tylko tekst.
 • Poziom szczegółowości 1. Usłyszysz podstawowe informacje między innymi o poziomach nagłówków oraz błędach w dokumencie, na przykład ortograficznych i gramatycznych.
 • Poziom szczegółowości 2. Usłyszysz informacje o formatowaniu często występującym na stronach internetowych i w wiadomościach e-mail, takim jak style punktorów, pogrubienie tekstu, podkreślenie, kursywa, indeks dolny, indeks górny i kolor.
 • Poziom szczegółowości 3. Usłyszysz dodatkowe adnotacje, takie jak nagłówki i stopki dokumentów.
 • Poziom szczegółowości 4. Usłyszysz rozszerzone informacje o formatowaniu, takie jak nazwa czcionki i jej rozmiar oraz inne style list.
 • Poziom szczegółowości 5. Usłyszysz informacje o układzie i animacji, między innymi takie jak typ animacji oraz czy akapit zaczyna się od wcięcia, czy nie.

Informacje o interpunkcji

Narrator daje kontrolę nad ilością informacji o interpunkcji, jaką usłyszysz podczas odczytywania tekstu. Naciskaj klawisze Caps Lock + Alt + Znak plus (+) lub Caps Lock + Alt + Znak minus (-), aż usłyszysz nazwę trybu interpunkcji, którego chcesz używać: Domyślny, Matematyczny, Niektóre, Większość, Wszystko.

 • Domyślny. Usłyszysz niewiele informacji o interpunkcji lub nie usłyszysz ich wcale. Naturalne pauzy będą wskazywać takie znaki jak przecinki i kropki.
 • Matematyczny. Usłyszysz większość symboli matematycznych.
 • Niektóre. Usłyszysz większość konwersacyjnych znaków interpunkcyjnych, takich jak przecinki i kropki.
 • Większość. Usłyszysz dodatkowe symbole, takie jak nawiasy.
 • Wszystko. Usłyszysz wszystkie znaki interpunkcyjne, w tym symbole specjalne.


Dalej: Rozdział 5: Korzystanie z Narratora za pomocą funkcji dotykowych

Powrót do spisu treści

Właściwości

Identyfikator artykułu: 22799 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 7

Opinia