Dodatek B: Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora

Ten dodatek zawiera listę wszystkich poleceń klawiaturowych i gestów dotykowych obsługiwanych przez Narratora w aktualizacji rocznicowej systemu Windows 10.

Aby zapoznać się z listą wszystkich innych skrótów klawiaturowych w systemie Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w systemie Windows.

Aby zapoznać się z listą skrótów klawiaturowych w aplikacjach systemu Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacjach.

Polecenia klawiaturowe Narratora

Skrót klawiaturowyPolecenie
Klawisz logo Windows  + EnterRozpoczęcie lub zakończenie działania Narratora
Caps Lock + EscZakończenie działania Narratora
Caps Lock + MRozpoczęcie czytania
CtrlZatrzymanie czytania
Caps Lock + SpacjaUruchomienie trybu skanowania
Caps Lock + Strzałka w prawoPrzejście do następnego elementu
Caps Lock + Strzałka w lewoPrzejście do poprzedniego elementu
Caps Lock + Strzałka w górę lub Strzałka w dółZmiana widoku
Caps Lock + F1Wyświetlenie listy poleceń Narratora
Caps Lock + F2Wyświetlenie poleceń dla bieżącego elementu
Caps Lock + EnterWykonanie akcji podstawowej
Caps Lock + Shift + EnterWłączenie trybu wyszukiwania
Caps Lock + AZmiana trybu pełnych informacji
Caps Lock + Ctrl + Znak plus (+)Zwiększenie poziomu szczegółowości
Caps Lock + Ctrl + Znak minus (-)Zmniejszenie poziomu szczegółowości
Caps Lock + Alt + Znak plus (+) lub minus (-)Zmiana trybu interpunkcji
Caps Lock + Y
Przejście na początek tekstu
Caps Lock + ZZablokowanie klawisza Narratora (Caps Lock), aby nie trzeba było go naciskać przy stosowaniu każdego skrótu klawiaturowego
Caps Lock + XZignorowanie przez Narratora kolejnego skrótu klawiaturowego, którego użyjesz
Caps Lock + F12Włączenie lub wyłączenie odczytywania naciśnięć klawiszy
Caps Lock + VPowtórzenie frazy
Caps Lock + Page Up lub Page DownZwiększenie lub zmniejszenie głośności mowy
Caps Lock + Znak plus (+) lub Znak minus (-)Zwiększenie lub zmniejszenie szybkości mowy
Caps Lock + D
Przeczytanie elementu
Caps Lock + FPrzeczytanie zaawansowanych informacji na temat elementu
Caps Lock + SPrzeliterowanie elementu
Caps Lock + WPrzeczytanie zawartości okna
Caps Lock + RPrzeczytanie wszystkich elementów w obszarze kontenera
Caps Lock + Num LockWłączenie lub wyłączenie trybu myszy
Caps Lock + QPrzejście do ostatniego elementu w obszarze kontenera
Caps Lock + GPrzeniesienie kursora Narratora do kursora systemowego
Caps Lock + TPrzeniesienie kursora Narratora do wskaźnika
Caps Lock + Tylda (~)Ustawienie fokusu na elemencie
Caps Lock + BackspacePrzejście jeden element wstecz
Caps Lock + InsertPrzejście do połączonego elementu
Caps Lock + F10Przeczytanie nagłówka bieżącego wiersza
Caps Lock + F9Przeczytanie nagłówka bieżącej kolumny
Caps Lock + F8Przeczytanie bieżącego wiersza
Caps Lock + F7Przeczytanie bieżącej kolumny
Caps Lock + F5Przeczytanie bieżącej lokalizacji w wierszu i kolumnie
Caps Lock + F6Przejście do komórki tabeli
Caps Lock + Shift + F6Przejście do zawartości komórki
Caps Lock + F3Przejście do następnej komórki w bieżącym wierszu
Caps Lock + Shift + F3Przejście do poprzedniej komórki w bieżącym wierszu
Caps Lock + F4Przejście do następnej komórki w bieżącej kolumnie
Caps Lock + Shift + F4Przejście do poprzedniej komórki w bieżącej kolumnie
Caps Lock + Zamykający nawias kwadratowy (])Przeczytanie tekstu od początku do kursora
Caps Lock + zero (0)Przeczytanie atrybutów tekstu
Caps Lock + HPrzeczytanie dokumentu
Caps Lock + Ctrl + UPrzeczytanie bieżącej strony
Caps Lock + UPrzeczytanie następnej strony
Caps Lock + Shift + UPrzeczytanie poprzedniej strony
Caps Lock + Ctrl + IPrzeczytanie bieżącego akapitu
Caps Lock + IPrzeczytanie następnego akapitu
Caps Lock + Shift + IPrzeczytanie poprzedniego akapitu
Caps Lock + Ctrl + OPrzeczytanie bieżącego wiersza
Caps Lock + OPrzeczytanie następnego wiersza
Caps Lock + Shift + OPrzeczytanie poprzedniego wiersza
Caps Lock + Ctrl + PPrzeczytanie bieżącego wyrazu
Caps Lock + PPrzeczytanie następnego wyrazu
Caps Lock + Shift + PPrzeczytanie poprzedniego wyrazu
Caps Lock + Ctrl + Otwierający nawias kwadratowy ([)Przeczytanie bieżącego znaku
Caps Lock + Otwierający nawias kwadratowy ([)Przeczytanie następnego znaku
Caps Lock + Shift + Otwierający nawias kwadratowy ([)Przeczytanie poprzedniego znaku
Caps Lock + YPrzejście na początek tekstu
Caps Lock + BPrzejście na koniec tekstu
Caps Lock + JPrzejście do następnego nagłówka
Caps Lock + Shift + JPrzejście do poprzedniego nagłówka
Caps Lock + KPrzejście do następnej tabeli
Caps Lock + Shift + KPrzejście do poprzedniej tabeli
Caps Lock + LPrzejście do następnego linku
Caps Lock + Shift + LPrzejście do poprzedniego linku
Caps Lock + C    
Przeczytanie bieżącej daty i godziny
Szybkie naciśnięcie klawisza Caps Lock dwa razyWłączenie lub wyłączenie funkcji Caps Lock
Caps Lock + EZgłoszenie negatywnej opinii
Caps Lock + Shift + EZgłoszenie pozytywnej opinii
Szybkie naciśnięcie klawiszy Caps Lock + E dwa razyOtwarcie okna dialogowego opinii
Caps Lock + Ctrl + Strzałka w góręPrzejście do elementu nadrzędnego (tylko gdy aplikacja udostępnia nawigację strukturalną)
Caps Lock + Ctrl + Strzałka w prawoPrzejście do następnego elementu równorzędnego (tylko gdy aplikacja udostępnia nawigację strukturalną)
Caps Lock + Ctrl + Strzałka w lewoPrzejście do poprzedniego elementu równorzędnego (tylko gdy aplikacja udostępnia nawigację strukturalną)
Caps Lock + Ctrl + Strzałka w dółPrzejście do pierwszego elementu podrzędnego (tylko gdy aplikacja udostępnia nawigację strukturalną)
Caps Lock + N
Przejście do głównego punktu orientacyjnego


Polecenia klawiaturowe trybu skanowania

Skrót klawiaturowyPolecenie
Strzałka w górę i Strzałka w dółPrzejście do następnego lub poprzedniego wiersza tekstu w aplikacji lub na stronie internetowej
Strzałka w prawo i Strzałka w lewoPrzejście do następnego lub poprzedniego znaku tekstu w aplikacji lub na stronie internetowej
SpacjaAktywowanie elementu, którego chcesz użyć, takiego jak przycisk lub pole tekstowe
EnterWykonanie akcji pomocniczej na elemencie (jeśli ta funkcja jest obsługiwana)
Ctrl + Strzałka w lewo i Ctrl + Strzałka w prawoPrzejście do następnego lub poprzedniego wyrazu
Ctrl + Strzałka w górę i Ctrl + Strzałka w dółPrzejście do następnego lub poprzedniego akapitu
H lub Shift + H i Alt + Strzałka w dół lub Alt + Strzałka w góręPrzejście do następnego lub poprzedniego nagłówka
T lub Shift + TPrzejście do następnej lub poprzedniej tabeli
P lub Shift + PPrzejście do następnego lub poprzedniego akapitu
K lub Shift + K i Alt + Strzałka w prawo lub Alt + Strzałka w lewoPrzejście do następnego lub poprzedniego linku
D lub Shift + DPrzejście do następnego lub poprzedniego punktu orientacyjnego
Ctrl + Alt + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewoPrzejście do następnej lub poprzedniej komórki w wierszu
Ctrl + Alt + Strzałka w górę lub Strzałka w dółPrzejście do następnej lub poprzedniej komórki w kolumnie
Caps Lock + F5Poinformowanie o lokalizacji w tabeli
Caps Lock + F9Poinformowanie o nagłówku kolumny
Caps Lock + F10 Poinformowanie o nagłówku wiersza
Caps Lock + F7Przeczytanie bieżącej kolumny tabeli od początku do końca
Caps Lock + F8Przeczytanie bieżącego wiersza tabeli od początku do końca


Gesty dotykowe Narratora

Gest Polecenie
Dotknięcie lub przeciągnięcie jednym palcemPrzeczytanie tekstu pod palcem
Dwukrotne naciśnięcie lub przytrzymanie jednym palcem, a następnie naciśnięcie drugim palcem dowolnego miejsca na ekranieAktywowanie akcji podstawowej
Potrójne naciśnięcie lub przytrzymanie jednym palcem, a następnie podwójne naciśnięcie drugim palcem dowolnego miejsca na ekranieAktywowanie akcji pomocniczej
Przytrzymanie jednym palcem, a następnie naciśnięcie dwoma palcami dowolnego miejsca na ekranieRozpoczęcie przeciągania lub uzyskanie dodatkowych opcji klawiszy
Szybkie przesunięcie jednym palcem w lewo lub w prawoPrzejście do następnego lub poprzedniego elementu
Szybkie przesunięcie jednym palcem w górę lub w dółZmiana widoku
Jednokrotne naciśnięcie dwoma palcamiZatrzymanie czytania przez Narratora
Jednokrotne naciśnięcie trzema palcamiZmiana trybu pełnych informacji
Jednokrotne naciśnięcie czterema palcamiWyświetlenie poleceń Narratora dla bieżącego elementu
Dwukrotne naciśnięcie dwoma placamiWyświetlenie menu kontekstowego
Dwukrotne naciśnięcie trzema palcamiPrzeczytanie atrybutów tekstu
Dwukrotne naciśnięcie czterema palcamiWłączenie trybu wyszukiwania
Trzykrotne naciśnięcie czterema palcamiWyświetlenie wszystkich poleceń Narratora
Szybkie przesunięcie dwoma palcami w lewo, w prawo, w górę lub w dółPrzewinięcie
Szybkie przesunięcie trzema palcami w lewo lub w prawoPrzejście do następnego lub poprzedniego elementu tabulacji
Szybkie przesunięcie trzema palcami w góręPrzeczytanie zawartości bieżącego okna
Szybkie przesunięcie trzema palcami w dółRozpoczęcie czytania dostępnego tekstu
Szybkie przesunięcie czterema palcami w górę lub w dółWłączenie lub wyłączenie powiększenia semantycznego (gdy jest obsługiwane)
Szybkie przesunięcie czterema palcami w lewo lub w prawoPrzeniesienie kursora Narratora na początek lub koniec jednostki


Dalej: Dodatek C: Głosy TTS

Powrót do spisu treści

Właściwości

Identyfikator artykułu: 22806 — ostatni przegląd: 06.10.2016 — zmiana: 4

Opinia