Rozdział 2: Podstawowe funkcje Narratora

W tym rozdziale przedstawiono nawigowanie w Narratorze za pomocą klawiatury. Obejmuje to poruszanie się po ekranie, znajdowanie i otwieranie aplikacji oraz zmienianie zakresu informacji odczytywanych przez Narratora. Podano również podstawowe informacje dotyczące wyciszania mowy oraz dostosowywania jej szybkości i głośności.

Podstawowa nawigacja za pomocą klawiatury w systemie Windows

Klawisz Tab, kursor i klawisze funkcyjne

Do poruszania się po aplikacjach i stronach internetowych w systemie Windows służy klawisz Tab lub klawisze kursora (nazywane również klawiszami strzałek). Na niektórych klawiaturach są także dostępne klawisze funkcyjne, które znajdują się u góry nad klawiszami cyfr. Klawiszy funkcyjnych można też używać do nawigacji w niektórych aplikacjach. W przypadku niektórych klawiatur klawisze funkcyjne są zaprogramowane do wykonywania akcji dotyczących sprzętu, na przykład dostosowywania głośności. Jeśli dana klawiatura jest wyposażona w klawisz Fn, to aby użyć klawisza funkcyjnego w celu wykonania innej akcji, musisz jednocześnie nacisnąć klawisz Fn i klawisz funkcyjny.

Klawisz Caps Lock

Gdy Narrator jest włączony, naciskaj klawisz Caps Lock (nazywany również klawiszem Narratora) w połączeniu z innymi klawiszami, aby nawigować po ekranie i nawiązywać interakcje z wyświetlanymi elementami.

Możesz zablokować klawisz Narratora w ustawieniach Narratora, aby nie trzeba było go naciskać w przypadku każdego polecenia. Gdy Narrator jest włączony, otwórz ustawienia Narratora na pasku zadań, wybierz pozycję Ogólne, a następnie wybierz pozycję Zablokuj klawisz Narratora, tak aby nie trzeba było ich naciskać w przypadku każdego polecenia (Caps Lock).

Skróty klawiaturowe systemu Windows

System Windows i aplikacje dla systemu Windows udostępniają skróty klawiaturowe, których można używać razem z poleceniami Narratora. Na przykład naciśnięcie klawisza logo Windows  pozwala otworzyć menu Start, a w celu otwarcia Centrum akcji można nacisnąć klawisze logo Windows  + A.

Aby zapoznać się z listą skrótów klawiaturowych w systemie Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w systemie Windows.

Aby zapoznać się z listą skrótów klawiaturowych w aplikacjach systemu Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacjach.

Widoki Narratora

Widoki Narratora rozszerzają możliwości podstawowych poleceń wydawanych przy użyciu kursora, klawisza Tab i klawiszy funkcyjnych.

Widoki Narratora obejmują następujące elementy i umożliwiają dostosowanie nawigowania po aplikacjach i stronach internetowych: elementy, znaki, wyrazy, wiersze, akapity, linki, nagłówki, tabele, punkty orientacyjne i podpowiedzi.

Po uruchomieniu Narratora domyślnie jest wyświetlany widok elementów. Elementem jest na przykład przycisk w aplikacji albo link lub tekst na stronie internetowej. Aby przechodzić między elementami, naciskaj klawisze Caps Lock + Strzałka w lewo lub Caps Lock + Strzałka w prawo. Jeśli chcesz aktywować dany element, naciśnij klawisze Caps Lock + Enter. Aby Narrator przeczytał bieżący element, naciśnij klawisze Caps Lock + D. Aby Narrator powtórzył ostatnią wypowiedzianą frazę, naciśnij klawisze Caps Lock + V.

Aby zmieniać widoki Narratora, naciskaj klawisze Caps Lock + Strzałka w górę lub Caps Lock + Strzałka w dół.


Podpowiedzi

Podpowiedzi są dostępne podczas wprowadzania informacji w polu tekstowym w niektórych aplikacjach i miejscach w systemie Windows. Na przykład gdy wpisujesz tekst w polu wyszukiwania po naciśnięciu klawisza logo Windows, podpowiedzi są wyświetlane na bieżąco. Narrator komunikuje informacje o dostępnych podpowiedziach, odtwarzając dźwięk i komunikat głosowy.

Gdy jest dostępna podpowiedź, naciśnij klawisze Caps Lock + Strzałka w dół, aby przejść do widoku podpowiedzi. Przejdź do konkretnej podpowiedzi przy użyciu klawiszy Caps Lock + Strzałka w lewo lub Caps Lock + Strzałka w prawo, a następnie wybierz podpowiedź, naciskając klawisze Caps Lock + Enter. Możesz również naciskać klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby przechodzić między podpowiedziami, a następnie wybrać jedną z nich, naciskając klawisz Enter.

Punkty orientacyjne

Punkty orientacyjne to grupy elementów dostępne w niektórych aplikacjach i na stronach internetowych. W systemie Windows 10 także aplikacje Sklep Windows i Pogoda zawierają punkty orientacyjne. Niektóre funkcje systemu Windows, takie jak menu Start, także mają punkty orientacyjne. Aby sprawdzić, czy jest dostępny punkt orientacyjny, naciśnij klawisze Caps Lock + Strzałka w górę w celu przejścia do widoku podpowiedzi. Przechodź między punktami przy użyciu klawiszy Caps Lock + Strzałka w lewo lub Caps Lock + Strzałka w prawo.

Poruszanie się po aplikacjach i stronach internetowych

Znajdowanie i otwieranie aplikacji

Aby szybko znaleźć aplikację w systemie Windows 10, naciśnij klawisz logo Windows  na klawiaturze w celu otwarcia menu Start i umieszczenia fokusu na polu wyszukiwania. Wpisz nazwę szukanej aplikacji i naciśnij klawisz Enter, aby ją otworzyć.

Przełączanie się między aplikacjami

Aby przełączyć się między otwartymi aplikacjami na komputerze, przytrzymaj klawisz Alt i naciśnij klawisz Tab. Narrator będzie wypowiadać nazwy otwartych aplikacji podczas przełączania się między nimi. Gdy znajdziesz odpowiednią aplikację, zwolnij oba klawisze.

Aby w dowolnym momencie sprawdzić, która aplikacja lub miejsce systemu Windows ma fokus, naciśnij klawisze Caps Lock + W w celu przeczytania tytułu i zawartości aktywnego okna.

Szybkie przeglądanie zawartości w trybie skanowania

Po otwarciu aplikacji lub strony internetowej można uzyskać jej szybki przegląd za pomocą trybu skanowania — trybu czytania i nawigacji Narratora. Aby włączyć tryb skanowania, naciśnij klawisze Caps Lock + Spacja. Następnie za pomocą następujących poleceń poruszaj się po nagłówkach, punktach orientacyjnych lub linkach.

 Klawisz Czynność
 H lub Shift + H i Alt + Strzałka w dół lub Alt + Strzałka w górę Przejście do następnego lub poprzedniego nagłówka
 D lub Shift + D Przejście do następnego lub poprzedniego punktu orientacyjnego
 K lub Shift + K i Alt + Strzałka w prawo lub Alt + Strzałka w lewo Przejście do następnego lub poprzedniego linku


W celu bardziej szczegółowego odczytania zawartości za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół przechodź do następnego lub poprzedniego wiersza tekstu. Możesz też nacisnąć klawisze Caps Lock + M, a Narrator rozpocznie odczytywanie ciągłe od bieżącej lokalizacji.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu trybu skanowania wraz z listą dodatkowych poleceń, zobaczRozdział 3: Używanie trybu skanowania.

Aby uzyskać więcej informacji o odczytywaniu tekstu, zobaczRozdział 4: Czytanie tekstu.

Zmienianie szybkości i głośności mowy

Możesz zmienić głośność lub szybkość mowy generowanej przez Narratora. Aby zwiększyć głośność Narratora, naciśnij klawisze Caps Lock + Page Up. Aby ją zmniejszyć, naciśnij klawisze Caps Lock + Page down.

Aby zmienić szybkość mowy Narratora, naciśnij klawisze Caps Lock + Plus (+) lub Caps Lock + Minus (-).

Zatrzymanie czytania przez Narratora

Aby w dowolnym momencie zatrzymać odczytywanie przez Narratora, naciśnij klawisz Ctrl lub wybierz inne polecenie.

Przekazywanie opinii

Opinie pomagają ulepszyć Narratora. Aby przekazać opinię, naciśnij klawisze Caps Lock + E + E (naciśnij klawisz E dwa razy) i wprowadź komentarz dotyczący Narratora. Jeśli nie podoba Ci się obsługa bieżącej czynności, naciśnij klawisze Caps Lock + E i poinformuj nas o tym. Możesz także przekazać opinię w witrynie internetowej Microsoft Accessibility User Voice. Aby uzyskać dodatkową pomoc techniczną dotyczącą Narratora lub innych technologii pomocniczych firmy Microsoft, skontaktuj się z działem Microsoft Disability Answer Desk.


Dalej: Rozdział 3: Używanie trybu skanowania

Powrót do spisu treści

Właściwości

Identyfikator artykułu: 22808 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia