Rozdział 3: Używanie trybu skanowania

W tym rozdziale opisano tryb nawigacji i czytania o nazwie tryb skanowania. Tryb skanowania umożliwia poruszanie się po aplikacjach, wiadomościach e-mail i stronach internetowych za pomocą klawiszy strzałek, a także czytanie tekstu oraz przechodzenie bezpośrednio do nagłówków, linków, tabel i punktów nawigacyjnych przy użyciu popularnych skrótów klawiaturowych.

Tryb skanowania — podstawy

Aby włączyć lub wyłączyć tryb skanowania, naciśnij klawisze Caps Lock + Spacja.

Gdy ta funkcja jest włączona, umożliwia poruszanie się po aplikacjach i stronach internetowych za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Naciśnij spację, aby aktywować element, którego chcesz użyć, taki jak przycisk w aplikacji, link na stronie internetowej lub pole tekstowe.

Nawigacja

Po włączeniu trybu skanowania możesz poruszać się po aplikacjach i stronach internetowych za pomocą następujących klawiszy:

KlawiszCzynność
Strzałka w górę i Strzałka w dółPrzejście do następnego lub poprzedniego wiersza tekstu w aplikacji lub na stronie internetowej
Strzałka w prawo i Strzałka w lewoPrzejście do następnego lub poprzedniego znaku tekstu w aplikacji lub na stronie internetowej
SpacjaAktywowanie elementu, którego chcesz użyć, takiego jak przycisk lub pole tekstowe
EnterWykonanie akcji pomocniczej na elemencie (jeśli ta funkcja jest obsługiwana)
Ctrl + Strzałka w lewo i Ctrl + Strzałka w prawoPrzejście do następnego lub poprzedniego wyrazu
Ctrl + Strzałka w górę i Ctrl + Strzałka w dółPrzejście do następnego lub poprzedniego akapitu
H lub Shift + H i Alt + Strzałka w dół lub Alt + Strzałka w górę
Przejście do następnego lub poprzedniego nagłówka
T lub Shift + TPrzejście do następnej lub poprzedniej tabeli
P lub Shift + PPrzejście do następnego lub poprzedniego akapitu
K lub Shift + K i Alt + Strzałka w prawo lub Alt + Strzałka w lewo
Przejście do następnego lub poprzedniego linku
D lub Shift + DPrzejście do następnego lub poprzedniego punktu orientacyjnego
Ctrl + RRozpoczęcie czytania

Aby móc używać większości skrótów klawiaturowych systemu Windows, wyłącz tryb skanowania.

Tryb skanowania zostanie wyłączony, gdy przełączysz się na inną aplikację. Usłyszysz z komputera dźwięk informujący o wyłączeniu trybu skanowania. Naciśnij klawisze Caps Lock + Spacja, aby ponownie go włączyć.

Praca z tabelami

Tryb skanowania może ułatwić poruszanie się po tabelach oraz obsługuje klawisze często używane w innych czytnikach zawartości ekranu do nawigacji po tabelach. Naciśnij klawisz T lub klawisze Shift + T, aby odnaleźć tabelę przy użyciu trybu skanowania. Do interakcji z tabelą używaj następujących klawiszy:

KlawiszCzynność
Ctrl + Alt + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewoPrzejście do następnej lub poprzedniej komórki w wierszu
Ctrl + Alt + Strzałka w górę lub Strzałka w dółPrzejście do następnej lub poprzedniej komórki w kolumnie
Caps Lock + F5Poinformowanie o lokalizacji w tabeli
Caps Lock + F9Poinformowanie o nagłówku kolumny
Caps Lock + F10 Poinformowanie o nagłówku wiersza
Caps Lock + F7Przeczytanie bieżącej kolumny tabeli od początku do końca
Caps Lock + F8Przeczytanie bieżącego wiersza tabeli od początku do końca


Dalej: Rozdział 4: Czytanie tekstu

Powrót do spisu treści

Właściwości

Identyfikator artykułu: 22809 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia