Rozdział 5: Korzystanie z Narratora za pomocą funkcji dotykowych

W tym rozdziale przestawiono szczegółowe informacje na temat korzystania z Narratora za pomocą dotyku na obsługiwanych komputerach z systemem Windows oraz podano opis podstawowych gestów dotykowych używanych w systemie Windows.

Włączanie i wyłączanie Narratora

Aby uruchomić Narratora na urządzeniu z systemem Windows, które nie jest wyposażone w klawiaturę, naciśnij jednocześnie przycisk Start i przycisk zwiększania głośności na urządzeniu. Aby zatrzymać Narratora, naciśnij te przyciski ponownie.

Gesty dotykowe

Możesz obsługiwać Narratora i swoje urządzenie za pomocą gestów.

Aby zapoznać się z elementami wyświetlanymi na ekranie i odsłuchać ich opisy, przeciągnij palcem dookoła ekranu. Gdy usłyszysz nazwę elementu, którego chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran jednym palcem, aby aktywować ten element. Aby poruszać się między elementami na ekranie, przesuwaj w lewo i w prawo jednym palcem.

Jeśli chcesz przechodzić między znakami, wyrazami, wierszami lub linkami, zmień widok Narratora, przesuwając palcem w górę lub w dół. Aby na przykład przeliterować nazwę elementu, przesuwaj palcem w górę, aż usłyszysz „znaki”. Następnie przesuwaj w lewo i w prawo, aby odsłuchać poszczególne litery nazwy elementu.

Poniżej przedstawiono ważne gesty, które ułatwią rozpoczęcie pracy:

  • Aby zmienić widok Narratora, przesuń w górę lub w dół jednym palcem.
  • Aby przewinąć zawartość, przesuń w górę, w dół, w lewo lub w prawo dwoma palcami.
  • Aby wyświetlić menu kontekstowe, naciśnij dwukrotnie dwoma palcami.
  • Aby zmienić poziom szczegółowości, naciśnij trzema palcami.
  • Aby w sposób ciągły czytać od bieżącej pozycji, szybko przesuń w dół trzema palcami. 
  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego elementu tabulacji, przesuń w lewo lub w prawo trzema palcami.
  • Aby wyświetlić listę poleceń Narratora, naciśnij trzykrotnie czterema palcami.

Aby uzyskać pełną listę gestów dotykowych, zobacz Dodatek B: Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

Dodatkowe gesty dotykowe w systemie Windows

W systemie Windows 10 są również dostępne następujące gesty:

  • Aby otworzyć centrum akcji, szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu.
  • Aby otworzyć widok zadań i przełączać się między aplikacjami i pulpitami, szybko przesuń od lewej krawędzi do środka ekranu.

Pisanie z pomocą klawiatury dotykowej

Gdy fokus znajduje się w obszarze edytowania, takim jak pole tekstowe, w dolnej części ekranu pojawi się klawiatura dotykowa. Narrator poinformuje o tym za pomocą dźwięku. Aby wprowadzić tekst, naciskaj dwukrotnie odpowiednie znaki.

Aby szybciej wprowadzać tekst, zmień ustawienie Narratora umożliwiające wprowadzanie znaków natychmiast po uniesieniu palca. Aby włączyć tę opcję, wybierz przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia , Ułatwienia dostępu i Narrator. Aby włączyć to ustawienie, użyj przełącznika w obszarze Aktywuj klawisze na klawiaturze dotykowej po zdjęciu palca z klawiatury.


Dalej: Rozdział 6: Dostosowywanie Narratora

Powrót do spisu treści

Właściwości

Identyfikator artykułu: 22812 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia