Rozdział 1: Narrator — wprowadzenie

Ten rozdział zawiera omówienie Narratora oraz informacje o uruchamianiu i zatrzymywaniu tej aplikacji.

Narrator ułatwia korzystanie z komputera osobom niewidomym lub niedowidzącym, umożliwiając wykonywanie typowych zadań bez użycia monitora czy myszy. Aplikacja pozwala odczytywać elementy wyświetlane na ekranie, takie jak tekst i przyciski, oraz wchodzić z nimi w interakcję. Za pomocą Narratora możesz czytać i pisać wiadomości e-mail, przeglądać Internet oraz pracować nad dokumentami.

Przy użyciu określonych poleceń możesz poruszać się po systemie Windows, sieci Web i aplikacjach oraz uzyskiwać informacje na temat bieżącego obszaru komputera. Nawigowanie jest dostępne za pośrednictwem nagłówków, linków, punktów orientacyjnych i innych elementów. Możesz odczytywać tekst (w tym znaki interpunkcyjne) dzielony na strony, akapity, wiersze, słowa i znaki, a także określać cechy, takie jak czcionka i kolor tekstu. Nawigowanie między wierszami i kolumnami pozwala efektywnie przeglądać tabele.

Narrator udostępnia również tryb skanowania służący do nawigowania i czytania. Za pomocą tej funkcji możesz poruszać się po systemie Windows 10, naciskając tylko klawisze strzałek w górę i w dół na klawiaturze.

Dodatkowo możesz dostosować szybkość i głośność mowy oraz wysokość głosu używanego przez Narratora. Możesz również instalować oprogramowanie innych firm służące do zamiany tekstu na mowę.

Trzy sposoby uruchamiania i zatrzymywania Narratora

  • W prawym dolnym rogu ekranu logowania wybierz przycisk Ułatwienia dostępu, a następnie wybierz pozycję Narrator.
  • Aby uruchomić Narratora, naciśnij jednocześnie klawisze logo Windows  + Enter. Aby zatrzymać Narratora, naciśnij te klawisze ponownie. Na wielu klawiaturach klawisz logo Windows znajduje się w dolnym rzędzie obok klawisza Alt.
  • Wybierz przycisk Start , wybierz kolejno pozycje Ustawienia , Ułatwienia dostępu i Narrator, a następnie przesuń suwak w obszarze Narrator, aby włączyć tę aplikację.

Dostosowywanie Narratora w celu automatycznego uruchamiania przed zalogowaniem się na komputerze lub po wykonaniu tej czynności

  1. Naciśnij klawisz logo Windows na klawiaturze, w polu wyszukiwania wpisz Centrum ułatwień dostępu, a następnie wybierz pozycję Centrum ułatwień dostępu.
  2. Wybierz pozycję Zmień ustawienia logowania.
  3. W obszarze Słuchaj tekstu z ekranu czytanego na głos (Narrator) zaznacz pole wyboru dla opcji Podczas logowania lub Po zalogowaniu, a następnie naciśnij przycisk OK.


Dalej: Rozdział 2: Podstawowe funkcje Narratora

Powrót do spisu treści

Właściwości

Identyfikator artykułu: 22817 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia