Wiadomość z raportem o niedostarczeniu „550 5.1.3” w przypadku próby wysłania przez użytkownika programu Exchange Server 2007 wiadomości e-mail

Symptomy

Użytkownik programu Microsoft Exchange Server 2007 próbuje wysłać wiadomość e-mail do odbiorcy, którego adres SMTP ma format „uzytkownik.@contoso.com” albo „uzytkownik..nazwisko@contoso.com”. W tej sytuacji wiadomość e-mail nie zostaje dostarczona. Ponadto użytkownik otrzymuje następującą wiadomość z raportem o niedostarczeniu:

#550 5.1.3 STOREDRV.Submit; invalid recipient address #SMTP#

Uwaga Użytkownik nie może też odbierać wiadomości e-mail nadsyłanych z tego rodzaju adresów SMTP.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest to, że te adresy SMTP są niezgodne z dokumentacją RFC (Request for Comment).

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:
2407025 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 3
Po zastosowaniu tej aktualizacji w celu włączenia jej na serwerze należy dodać nowy wpis w pliku Edgetransport.exe.config. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Na serwerze z programem Exchange 2007 z uruchomioną rolą Transport centralny otwórz Eksploratora Windows i odszukaj plik EdgeTransport.exe.config. Plik znajduje się w podkatalogu Bin katalogu programu Exchange Server. Na przykład w katalogu C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin.
  2. Utwórz kopię zapasową pliku EdgeTransport.exe.config i nadaj jej nazwę EdgeTransport.exe.config.old.
  3. Otwórz plik EdgeTransport.exe.config i dodaj następujący wiersz w sekcji <appSettings>:
    <add key="AcceptAndFixSmtpAddressWithInvalidLocalPart" value="true" />
  4. Zapisz plik.
  5. Uruchom usługę Exchange Transport.
Uwagi
  • Po zastosowaniu aktualizacji i dodaniu wpisu do pliku Edgetransport.exe.config format adresu nadawcy niezgodny z dokumentacją RFC staje się formatem "uzytkownik."@contoso.com. Ta zmiana formatu pozwala odpowiadać na takie wiadomości e-mail.
  • Ta aktualizacja nie umożliwia wysyłania nowych wiadomości e-mail na adresy niezgodne z dokumentacją RFC. W tym celu należy ująć część lokalną adresu e-mail w cudzysłów (np. "uzytkownik.”@contoso.com). Niektóre serwery poczty nie rozpoznają adresu SMTP "uzytkownik."@contoso.com jako adresu uzytkownik.@contoso.com. W takich przypadkach zwracają raport o niedostarczeniu.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o dokumentacji RFC, odwiedź następującą witrynę organizacji IETF w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2282570 — ostatni przegląd: 17.05.2011 — zmiana: 1

Opinia