Adres URL źródła zawartości zastępuje się niepoprawnie adresu URL innego źródła zawartości podczas wykonywania przeszukiwania pełnego, w witrynie programu SharePoint Server 2010 lub w witrynie programu SharePoint Foundation 2010

Dotyczy: SharePoint Server 2010Microsoft SharePoint Foundation 2010

Objawy


Adres URL dla jednego źródła zawartości zastępuje niepoprawnie adresu URL innego źródła zawartości podczas wykonywania przeszukiwania pełnego, w witrynie programu Microsoft SharePoint Server 2010 lub w witrynie programu Microsoft SharePoint Foundation 2010.  Ponadto następujący komunikat o błędzie w dzienniku przeszukiwania:
Obiekt nie został znaleziony. (Element został usunięty, ponieważ albo nie odnaleziono go lub przeszukiwarka odmówiła dostępu do niego.)

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następujących pakietach poprawek:
  • 2276336 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
  • 2266423 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.