OFF2000: Komunikat o błędzie: Błąd 1316 podczas uruchamiania Instalatora dla instalacji administracyjnej

Symptomy

Podczas uruchamiania Instalatora w celu utworzenia instalacji administracyjnej pakietu Office może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Błąd 1316. Wystąpił błąd sieciowy podczas próby odczytu z pliku: dysk:\Install.msi
gdzie dysk
jest literą przypisaną do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM.

Przyczyna

Jeżeli na komputerze, na którym wykonywana jest instalacja administracyjna, jest zainstalowana wersja beta pakietu Office, może pojawić się ten komunikat o błędzie.

Rozwiązanie

Aby zapobiec pojawianiu się tego komunikatu o błędzie, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wykonaj instalację administracyjną z komputera, na którym nie zainstalowano wersji beta pakietu Office. lub

  • lub Usuń wersję beta pakietu Office przed wykonaniem instalacji administracyjnej.
Aby usunąć wersję beta pakietu Office, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  3. Kliknij dwukrotnie na liście pozycję Produkt pakietu Office 2000 (gdzie Produkt pakietu Office 2000 to wydanie, które chcesz usunąć).
  4. Kliknij przycisk Usuń pakiet Office w oknie dialogowym Microsoft Office 2000 – tryb obsługi.
  5. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu, potwierdzającego wybór usunięcia pakietu Office.

Materiały referencyjne

Aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących rozwiązywania określonych błędów Instalatora pakietu Office, kliknij łącze poniżej: Aby wyświetlić więcej artykułów z informacjami ogólnymi na temat rozwiązywania błędów pakietu Office, kliknij łącze poniżej:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 228592 — ostatni przegląd: 29.08.2006 — zmiana: 1

Opinia