Nie można wylogować bieżącego użytkownika w systemie Windows


Symptomy


Gdy klikniesz przycisk Start, kliknij pozycję Zamknij, a następnie kliknij pozycję Wyloguj użytkownika, być może jest on ponownie zalogowany bez monitu o hasło.

Przyczyna


Ten problem może wystąpić, jeśli komputer jest konfigurowany do automatycznego logowania.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie pozycję system.
  3. Na karcie Identyfikacja w sieci kliknij pozycję Zmień.
  4. W Kreatorze identyfikacji sieciowej kliknij przycisk dalej.
  5. Kliknij ten komputer jest przeznaczony do użytku domowego, a nie w sieci firmowej .
  6. Kliknij pozycję Użytkownicy muszą wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.
  7. Kliknij przycisk dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.