Ostrzeżenie o zabezpieczeniach z informacją o wyłączeniu Zapory systemu Windows

Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemu

Narzędzie do rozwiązywania problemów Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z usługą Zapora systemu Windows umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów.

Więcej informacji

Narzędzie do rozwiązywania problemów Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z usługą Zapora systemu Windows umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule. To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów.

Więcej informacji


Niestety, usługi automatycznego rozwiązywania problemów firmy Microsoft nie obsługują obecnie tego systemu operacyjnego.


Uwaga Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię

Symptomy

W obszarze powiadomień na pasku zadań zwracane jest ostrzeżenie z informacją o tym, że Zapora systemu Windows jest wyłączona. Ostrzeżenie jest wyświetlane jako alert zabezpieczeń systemu Windows w systemach Windows XP i Windows Vista i jako komunikat Centrum akcji w systemie Windows 7.
Alert zabezpieczeń w systemie Windows XPAlert zabezpieczeń w systemie Windows VistaKomunikat Centrum akcji w systemie Windows 7
Alert systemu XP Alert systemu Vista Alert systemu Windows 7
W systemach Windows XP i Windows Vista dwukrotne kliknięcie alertu zabezpieczeń powoduje otwarcie Centrum zabezpieczeń systemu Windows. Centrum zabezpieczeń systemu Windows zawiera ostrzeżenie o wyłączeniu Zapory systemu Windows. W systemie Windows 7 należy kliknąć komunikat Centrum akcji, a następnie pozycję Otwórz Centrum akcji. Centrum akcji zawiera ostrzeżenie o wyłączeniu Zapory systemu Windows.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, gdy usługa Zapora systemu Windows jest zatrzymana.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem, gdy jego przyczyną jest zatrzymanie usługi Zapora systemu Windows, należy ręcznie włączyć Zaporę systemu Windows.

Windows XP

 1. W Centrum zabezpieczeń systemu Windows kliknij pozycję Zalecenia w sekcji Zapora.
 2. W oknie dialogowym Zalecenia kliknij pozycję Włącz teraz.

Windows Vista

W Centrum zabezpieczeń systemu Windows w sekcji Zapora należy kliknąć pozycję Włącz teraz.

Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, należy wpisać hasło lub kliknąć przycisk Kontynuuj.

Windows 7

W Centrum akcji w sekcji Zabezpieczenia należy dla pozycji Zapora sieciowa kliknąć pozycję Włącz teraz.

Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, należy wpisać hasło lub kliknąć przycisk Kontynuuj. Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię

Jak rozwiązać ten problem przy użyciu pakietu MATS

 1. Pakiet MATS skanuje komputer i sprawdza, czy są spełnione następujące wymagania:
  • Na komputerze jest uruchomiony system Windows XP, Windows Vista lub Windows 7.
  • Zapora systemu Windows jest domyślnym programem zapory.
  • Usługa Zapora systemu Windows nie została uruchomiona.

 2. Pakiet MATS uruchamiania usługę Zapora systemu Windows.
 3. Sprawdź, czy usługa Zapora systemu Windows została pomyślnie uruchomiona.

Inne problemy rozwiązywane przy użyciu pakietu MATS

2292301 Nie można uzyskać dostępu do udostępnionych plików lub drukarek w systemie Windows
2271812 Nie można włączyć Zapory systemu Windows w Centrum zabezpieczeń
2289618 Nie można zaoferować pomocy przy użyciu pomocy zdalnej
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2288085 — ostatni przegląd: 29.02.2012 — zmiana: 1

Opinia