Funkcja wyszukiwania nie działa po uaktualnieniu aplikacji usługi wyszukiwania w trybie Online programu SharePoint przy użyciu polecenia uaktualniania w programie PowerShell

Dotyczy: Microsoft SharePoint Foundation 2010SharePoint Server 2010

Objawy


Należy wykonać uaktualnienie dla aplikacji usługi wyszukiwania w programie Microsoft SharePoint Online za pomocą polecenia Przywracania-SPEnterpriseSearchServiceApplication środowiska PowerShell. Polecenia środowiska PowerShell SPEnterpriseSearchServiceApplication przywracania nie tworzy jednak aplikacji usługi wyszukiwania podzielonym na partycje. W takim przypadku funkcja wyszukiwania nie działa w dokumentacji Online programu SharePoint po uaktualnieniu.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następujących pakietach poprawek:
  • 2276336 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.
  • 2266423 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31 sierpnia 2010 r.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.