Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji programu Internet Explorer dla systemu Windows CE 5.0 (lipiec 2010)


WPROWADZENIE


Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji programu Windows Internet Explorer dla systemu Windows CE 5.0. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji umożliwia rozwiązanie problemów opisanych w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
982381 MS10-035: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
980182 MS10-018: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Rozwiązanie


Informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną aktualizację oprogramowania w ramach comiesięcznych aktualizacji aplikacji Windows CE 5.0 Platform Builder (lipiec 2010). Można to potwierdzić, przewijając widok do sekcji „Informacje o plikach” tego artykułu. Nazwa pliku pakietu zawiera wersję produktu, datę, numer artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base i typ procesora. Format nazwy pliku pakietu jest następujący:
Wersja produktu-rrmmdd-kbnnnnnn-typ procesora
Na przykład: Wincepb50-060503-kb917590-armv4i.msi jest poprawką dla aplikacji ARMV4i Windows CE 5.0 Platform Builder udokumentowaną w artykule KB 917590 i uwzględnioną w aktualizacji z maja 2006 roku. Aby niezwłocznie rozwiązać ten problem, kliknij następujący numer artykułu w celu uzyskania informacji dotyczących aktualizacji dla aplikacji Windows CE Platform Builder i podstawowych aktualizacji systemu operacyjnego:
837392 Jak zlokalizować podstawowe poprawki systemu operacyjnego dla produktów Microsoft Windows CE Platform Builder

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja oprogramowania jest obsługiwana tylko wówczas, gdy zostały również zastosowane wszystkie uprzednio wydane aktualizacje oprogramowania dla tego produktu.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania nie jest konieczne.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji oprogramowania należy wykonać czystą kompilację całej platformy. W tym celu należy skorzystać z jednej z następujących metod:
  • Metoda 1. W menu Build OS (Kompilacja systemu operacyjnego) upewnij się, że są zaznaczone poniższe opcje, a następnie kliknij przycisk Sysgen:
    • Clean Before Building (Oczyść przed skompilowaniem)
    • Copy Files to Release Directory After Build (Kopiuj pliki do katalogu gotowej wersji po kompilacji)
    • Make Run-Time Image After Build (Utwórz obraz środowiska wykonawczego po kompilacji)
  • Metoda 2. W menu Build OS kliknij polecenie Open Release Directory (Otwórz katalog gotowej wersji). W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
    blddemo clean -q

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja oprogramowania nie zastępuje żadnych innych aktualizacji oprogramowania.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

File nameFile sizeDateTimePath
Windows ce 5.0_update_kb2290232.htm7,61528-Jul-201021:12100728_kb2290232
Iepeers.lib587,57022-Jul-201019:11Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml.lib74,521,59022-Jul-201019:11Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Iepeers.lib518,53822-Jul-201019:07Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml.lib59,085,39222-Jul-201019:07Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Iepeers.lib593,67822-Jul-201019:18Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml.lib75,115,92022-Jul-201019:18Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Iepeers.lib507,12222-Jul-201019:15Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml.lib56,071,19622-Jul-201019:15Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Iepeers.lib593,75422-Jul-201019:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml.lib75,125,81822-Jul-201019:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Iepeers.lib507,20622-Jul-201019:22Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml.lib56,070,50222-Jul-201019:22Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Iepeers.lib599,94222-Jul-201019:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml.lib76,033,01222-Jul-201019:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Iepeers.lib507,58822-Jul-201019:29Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml.lib56,207,16822-Jul-201019:30Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Iepeers.lib600,01822-Jul-201019:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml.lib76,027,91822-Jul-201019:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Iepeers.lib507,67022-Jul-201019:37Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml.lib56,198,64022-Jul-201019:37Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Iepeers.lib531,52822-Jul-201019:04Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml.lib68,131,69622-Jul-201019:04Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Iepeers.lib464,29222-Jul-201019:00Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml.lib51,590,43422-Jul-201019:00Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Iepeers.lib476,33822-Jul-201018:56Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml.lib57,616,32822-Jul-201018:57Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Iepeers.lib467,04822-Jul-201018:53Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtml.lib50,882,55622-Jul-201018:53Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail