komunikat o błędzie "4144000.exe napotkał problem i musi zostać zamknięty" na ekranie tworzenia zamówienia transakcji (41.440.00) w systemie Microsoft Dynamics SL


Objawy


Rozważmy następujący scenariusz w uzupełnianiem zapasów w systemie Microsoft Dynamics SL:
  • Ustawienia regionalne i językowe ustawić na komputerze Hiszpański (Meksyk) z format daty dd/mm/rrrr.
  • Uruchomić proces Użycia procesu przechwytywania (41.460.00) , proces Obliczania wartości uzupełnienia (41.450.00) , a proces Generowania zamówienia planowane (41.400.00) .
  • Otwórz zamówienie, który został wygenerowany na ekranie Tworzenia zamówienia transakcji (41.440.00) , a następnie kliknij przycisk Utwórz transakcji .
W tym scenariuszu pojawić następujący komunikat o błędzie:
4144000.exe napotkał problem i musi zostać zamknięty

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ ustawienia regionalne i językowe na komputerze są ustawione na język hiszpański (Meksyk) z format daty dd/mm/rrrr .

Aby obejść ten problem, należy zmienić ustawienia regionalne i językowe na komputerze na Angielski (USA) z format daty dd/mm/rrrr .

Rozwiązanie


Informacje dotyczące poprawek dla systemu Microsoft Dynamics SL

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny Microsoft Dynamics SL dodatek Service Pack zawierający tę poprawkę, jak określono w sekcji "Stan" w tym artykule.

Aby rozwiązać ten problem, kliknij łącze "Pobieranie poprawki widoku i żądania" na początku tego artykułu, w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, być może trzeba utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.


Microsoft Dynamics SL funkcja 7.0 z dodatkiem Service Pack 1 (FP1)
Zmienione plikiDataWersja pliku
DMGPOReceiptBO.dll21 - lip 20107.03.40721.00
DMGPurchOrderBO.dll21 - lip 20107.03.40721.00
DMGSalesOrderBO.dll21 - lip 20107.03.40721.00
4144000.exe21 - lip 20107.03.40721.00

Informacje dotyczące instalacji

Zainstalować tę poprawkę, wykonując instrukcje dotyczące instalacji, zawarte w pobranej poprawki.

Wymagania wstępne

Aby uzyskać informacje o wymaganiach wstępnych dotyczących tej poprawki zobacz instrukcje dotyczące instalacji, zawarte w pobranej poprawki.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli pojawi się odpowiedni monit, należy ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu poprawki.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Ten problem został zgłoszony jako numer karty 21687.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft