MS10-103: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Publisher umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-103. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, dzwoniąc pod numer 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń oraz informacje dotyczące znanych problemów z określonymi wersjami tego oprogramowania, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:


 • 2409055 MS10-103: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Publisher 2010: 14 grudnia 2010
 • 2284697 MS10-103: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Publisher 2007: 14 grudnia 2010

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2284697:
  • Ta aktualizacja może być oferowana w witrynie Microsoft Update nawet wówczas, gdy program Microsoft Office Publisher 2007 nie jest zainstalowany. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn oferowania tej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   830335 Usługi Microsoft Update i Windows Update oferują aktualizacje programów pakietu Office, które nie są zainstalowane
 • 2284695 MS10-103: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Office Publisher 2003: 14 grudnia 2010

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2284695:
  • Ta aktualizacja może być oferowana w witrynie Microsoft Update nawet wówczas, gdy program Microsoft Office Publisher 2003 nie jest zainstalowany. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn oferowania tej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   830335 Usługi Microsoft Update i Windows Update oferują aktualizacje programów pakietu Office, które nie są zainstalowane
 • 2284692 MS10-103: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Publisher 2002: 14 grudnia 2010

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2284692:
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne zaakceptowanie postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft w trakcie uruchamiania programu pakietu Microsoft Office XP. W przypadku niezaakceptowania postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft program pakietu Office XP może nie zostać uruchomiony.
  • Ta aktualizacja może być oferowana w witrynie Microsoft Update nawet wówczas, gdy program Microsoft Office Publisher 2002 nie jest zainstalowany. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn oferowania tej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   830335 Usługi Microsoft Update i Windows Update oferują aktualizacje programów pakietu Office, które nie są zainstalowane
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2292970 — ostatni przegląd: 08.02.2011 — zmiana: 1

Opinia