MS10-079: Luki w zabezpieczeniach w programie Word umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

Dotyczy: Microsoft Word 2010Microsoft Office Word 2003Excel for the web

Wprowadzenie


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-079. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.
 • 2328360 MS10-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Word 2002: 12 października 2010

  Znany problem w aktualizacji zabezpieczeń 2328360
  Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne zaakceptowanie postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft w trakcie uruchamiania programu pakietu Microsoft Office XP. W przypadku niezaakceptowania postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft program pakietu Office XP może nie zostać uruchomiony.
 • 2344911 MS10-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Word 2003: 12 października 2010
 • 2344993 MS10-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Word 2007: 12 października 2010
 • 2345000 MS10-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Word 2010: 12 października 2010
 • 2345009 MS10-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Word Viewer: 12 października 2010
 • 2345015 MS10-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń aplikacji Word Online 2010: 12 października 2010

  Znany problem w aktualizacji zabezpieczeń 2345015
  Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń bez stosowania flagi /quiet może zostać zwrócone puste okno dialogowe. Ten problem może występować w przypadku zaznaczenia pola wyboru Kliknij tutaj, aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft i kliknięcia przycisku Kontynuuj. Aby bez negatywnych skutków zignorować to puste okno dialogowe i kontynuować instalację, należy kliknąć przycisk OK.
 • 2346411 MS10-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń aplikacji Office Web Applications 2010: 12 października 2010
 • 2345043 MS10-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office System 2007 i pakietu zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office 2007: 12 października 2010
 • 2422343 MS10-079 i MS10-080: Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.6.1
 • 2422352 MS10-079 i MS10-080: Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.7
 • 2422398 MS10-079 i MS10-080: Opis konwertera formatów plików Open XML dla komputerów Mac 1.1.7