MS10-086: Luka w zabezpieczeniach w udostępnionych dyskach klastrowych systemu Windows umożliwia modyfikowanie zawartości


WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-086. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACHWersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008 R2

  • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
    WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
    6.1.7600.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
    6.1.7600.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
  • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Clusres.dll6.1.7600.166521,240,06411-Aug-201005:16x64
Clusres.dll6.1.7600.207771,241,08811-Aug-201005:06x64
Clussvc.exe6.1.7600.166524,577,28011-Aug-201005:15x64
Clussvc.exe6.1.7600.207774,583,93611-Aug-201005:04x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Clusres.dll6.1.7600.166522,064,89611-Aug-201004:24IA-64
Clusres.dll6.1.7600.207772,066,43211-Aug-201004:12IA-64
Clussvc.exe6.1.7600.166527,695,36011-Aug-201004:22IA-64
Clussvc.exe6.1.7600.207777,706,62411-Aug-201004:11IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_177296e8810e943b957821bc195dadff_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_faf5b6d8779492b0.manifest
File versionNot applicable
File size715
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File nameAmd64_1e98fbeceba5a2674353b71ebf61101c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_cc91eede7d587b04.manifest
File versionNot applicable
File size715
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File nameAmd64_62d6a209ad1a2ddc9761e0bdf8915f93_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_907591dcf875f48e.manifest
File versionNot applicable
File size715
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File nameAmd64_7848cd2610670a5da83edb1e02b8229c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_3282b50765a4c95a.manifest
File versionNot applicable
File size715
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a625608249dba7608aac7e1d71ecedec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_f68c7b4a15f143ca.manifest
File versionNot applicable
File size715
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File nameAmd64_db3188a5b9f90ca0b61cc0f24462effe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_9d8f91c38f950096.manifest
File versionNot applicable
File size715
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-f..overcluster-clusres_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_1ced056ab696a74c.manifest
File versionNot applicable
File size2,693
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:03
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-f..overcluster-clusres_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_1d6603cfcfbffdab.manifest
File versionNot applicable
File size2,693
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:05
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_15d40f8cbb272be4.manifest
File versionNot applicable
File size7,438
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_164d0df1d4508243.manifest
File versionNot applicable
File size7,438
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:18
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2294255_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,669
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2294255~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size5,299
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2294255_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,022
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2294255~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,937
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2294255_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,140
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2294255_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,180
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,872
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_2028b9deef87eddf.manifest
File versionNot applicable
File size4,604
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)05:08
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_20a1b84408b1443e.manifest
File versionNot applicable
File size4,604
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)05:01
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_5a1444335ff1c4503560e71f8e9922ea_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_070f67c4cb247527.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File nameIa64_cc0f52b4d76cde5d32857b3b54f3fbaa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_a4bee3d7e0c9144c.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File nameIa64_dc7da4a8a441cb38f3cd94bdb0395ed0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_a7df6aae4f1d3c7e.manifest
File versionNot applicable
File size1,070
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File nameIa64_e2cbad044789eec0eaa7d78a9e3417f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_fd588d336da130a7.manifest
File versionNot applicable
File size1,070
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-f..overcluster-clusres_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_c0d00ddcfe373f12.manifest
File versionNot applicable
File size2,691
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:01
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-f..overcluster-clusres_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_c1490c4217609571.manifest
File versionNot applicable
File size2,691
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:02
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_b9b717ff02c7c3aa.manifest
File versionNot applicable
File size7,436
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:11
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_ba3016641bf11a09.manifest
File versionNot applicable
File size7,436
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2294255_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,681
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2294255~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size4,351
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2294255_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,452
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2294255_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,471
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,450
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_2028b9deef87eddf.manifest
File versionNot applicable
File size4,604
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)05:08
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_20a1b84408b1443e.manifest
File versionNot applicable
File size4,604
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)05:01
PlatformNot applicable