MS10-081: Luka w zabezpieczeniach biblioteki typowych formantów systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-081. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Comctl32.dll6.0.2900.60281,054,20823-Aug-201016:12x86NoneNot applicable
Controls.manNot applicable1,86223-Aug-201016:15Not applicableNoneNot applicable
Comctl.manNot applicable62123-Aug-201016:15Not applicableNoneNot applicable
Comctl32.dll5.82.2900.6028617,47223-Aug-201016:12x86SP3SP3QFE
Comctl32.dll6.0.2900.60281,054,20823-Aug-201016:12x86SP3SP3QFE\ASMS\60\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable1,86223-Aug-201016:15Not applicableSP3SP3QFE\ASMS\60\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Comctl.manNot applicable62123-Aug-201016:15Not applicableSP3SP3QFE\ASMS\60\POLICY\60\COMCTL

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Comctl32.dll5.82.3790.4770957,44008-Sep-201001:04x64SP2SP2QFE
Comctl32.dll5.82.3790.4770957,44008-Sep-201001:04x64SP2SP2QFE\ASMS\582\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable2,17608-Sep-201001:04Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\582\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable63008-Sep-201001:04Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\582\POLICY\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Comctl32.dll6.0.3790.47701,584,64008-Sep-201001:04x64SP2SP2QFE\ASMS\60\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable1,86408-Sep-201001:04Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\60\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable62508-Sep-201001:04Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\60\POLICY\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Comctl32.dll5.82.3790.4770599,04008-Sep-201001:04x86SP2SP2QFE\ASMS\X86\582\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable2,17408-Sep-201001:04Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\582\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable62608-Sep-201001:04Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\582\POLICY\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Comctl32.dll6.0.3790.47701,051,64808-Sep-201001:04x86SP2SP2QFE\ASMS\X86\60\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable1,86408-Sep-201001:04Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\60\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable62508-Sep-201001:04Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\60\POLICY\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Wcomctl32.dll5.82.3790.4770599,04008-Sep-201001:04x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Comctl32.dll5.82.3790.4770599,04007-Sep-201012:08x86SP2SP2QFE
Comctl32.dll5.82.3790.4770599,04007-Sep-201012:08x86SP2SP2QFE\ASMS\582\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable2,17407-Sep-201012:09Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\582\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable62607-Sep-201012:09Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\582\POLICY\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Comctl32.dll6.0.3790.47701,051,64807-Sep-201012:08x86SP2SP2QFE\ASMS\60\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable1,86207-Sep-201012:10Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\60\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable62107-Sep-201012:10Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\60\POLICY\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Comctl32.dll5.82.3790.47701,803,77608-Sep-201001:05IA-64SP2SP2QFE
Comctl32.dll5.82.3790.47701,803,77608-Sep-201001:05IA-64SP2SP2QFE\ASMS\582\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable2,17508-Sep-201001:05Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\582\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable62808-Sep-201001:05Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\582\POLICY\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Comctl32.dll6.0.3790.47702,618,36808-Sep-201001:05IA-64SP2SP2QFE\ASMS\60\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable1,86308-Sep-201001:05Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\60\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable62308-Sep-201001:05Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\60\POLICY\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Comctl32.dll5.82.3790.4770599,04008-Sep-201001:05x86SP2SP2QFE\ASMS\X86\582\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable2,17408-Sep-201001:05Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\582\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable62608-Sep-201001:05Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\582\POLICY\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Comctl32.dll6.0.3790.47701,051,64808-Sep-201001:05x86SP2SP2QFE\ASMS\X86\60\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable1,86408-Sep-201001:05Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\60\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Controls.manNot applicable62508-Sep-201001:05Not applicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\60\POLICY\MSFT\WINDOWS\COMMON\CONTROLS
Wcomctl32.dll5.82.3790.4770599,04008-Sep-201001:05x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaWersja RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaWersja RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Comctl32.dll5.82.6001.18523531,96831-Aug-201015:40x86
Comctl32.dll5.82.6001.22755531,96801-Sep-201019:22x86
Comctl32.dll5.82.6002.18305531,96831-Aug-201015:44x86
Comctl32.dll5.82.6002.22480531,96802-Sep-201017:08x86
Comctl32.dll5.82.6001.18523531,96831-Aug-201015:39x86
Comctl32.dll5.82.6001.22755531,96801-Sep-201019:22x86
Comctl32.dll5.82.6002.18305531,96831-Aug-201015:43x86
Comctl32.dll5.82.6002.22480531,96802-Sep-201017:08x86
Comctl32.dll6.10.6001.185231,684,48031-Aug-201015:39x86
Comctl32.dll6.10.6001.227551,685,50401-Sep-201019:22x86
Comctl32.dll6.10.6002.183051,686,01631-Aug-201015:43x86
Comctl32.dll6.10.6002.224801,686,01602-Sep-201017:08x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Comctl32.dll5.82.6001.18523633,85631-Aug-201015:21x64
Comctl32.dll5.82.6001.22755633,85601-Sep-201019:48x64
Comctl32.dll5.82.6002.18305633,85631-Aug-201017:27x64
Comctl32.dll5.82.6002.22480633,85602-Sep-201016:37x64
Comctl32.dll5.82.6001.18523633,85631-Aug-201015:21x64
Comctl32.dll5.82.6001.22755633,85601-Sep-201019:47x64
Comctl32.dll5.82.6002.18305633,85631-Aug-201017:26x64
Comctl32.dll5.82.6002.22480633,85602-Sep-201016:37x64
Comctl32.dll6.10.6001.185232,049,02431-Aug-201015:21x64
Comctl32.dll6.10.6001.227552,050,04801-Sep-201019:47x64
Comctl32.dll6.10.6002.183052,050,04831-Aug-201017:26x64
Comctl32.dll6.10.6002.224802,050,04802-Sep-201016:37x64
Comctl32.dll5.82.6001.18523531,96831-Aug-201015:40x86
Comctl32.dll5.82.6001.22755531,96801-Sep-201019:22x86
Comctl32.dll5.82.6002.18305531,96831-Aug-201015:44x86
Comctl32.dll5.82.6002.22480531,96802-Sep-201017:08x86
Comctl32.dll5.82.6001.18523531,96831-Aug-201015:39x86
Comctl32.dll5.82.6001.22755531,96801-Sep-201019:22x86
Comctl32.dll5.82.6002.18305531,96831-Aug-201015:43x86
Comctl32.dll5.82.6002.22480531,96802-Sep-201017:08x86
Comctl32.dll6.10.6001.185231,684,48031-Aug-201015:39x86
Comctl32.dll6.10.6001.227551,685,50401-Sep-201019:22x86
Comctl32.dll6.10.6002.183051,686,01631-Aug-201015:43x86
Comctl32.dll6.10.6002.224801,686,01602-Sep-201017:08x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Comctl32.dll5.82.6001.185231,633,79231-Aug-201015:35IA-64
Comctl32.dll5.82.6001.227551,633,79201-Sep-201019:23IA-64
Comctl32.dll5.82.6002.183051,633,79231-Aug-201016:39IA-64
Comctl32.dll5.82.6002.224801,633,79202-Sep-201017:03IA-64
Comctl32.dll5.82.6001.185231,633,79231-Aug-201015:35IA-64
Comctl32.dll5.82.6001.227551,633,79201-Sep-201019:23IA-64
Comctl32.dll5.82.6002.183051,633,79231-Aug-201016:38IA-64
Comctl32.dll5.82.6002.224801,633,79202-Sep-201017:03IA-64
Comctl32.dll6.10.6001.185234,724,22431-Aug-201015:35IA-64
Comctl32.dll6.10.6001.227554,725,76001-Sep-201019:23IA-64
Comctl32.dll6.10.6002.183054,726,27231-Aug-201016:38IA-64
Comctl32.dll6.10.6002.224804,726,27202-Sep-201017:03IA-64
Comctl32.dll5.82.6001.18523531,96831-Aug-201015:40x86
Comctl32.dll5.82.6001.22755531,96801-Sep-201019:22x86
Comctl32.dll5.82.6002.18305531,96831-Aug-201015:44x86
Comctl32.dll5.82.6002.22480531,96802-Sep-201017:08x86
Comctl32.dll5.82.6001.18523531,96831-Aug-201015:39x86
Comctl32.dll5.82.6001.22755531,96801-Sep-201019:22x86
Comctl32.dll5.82.6002.18305531,96831-Aug-201015:43x86
Comctl32.dll5.82.6002.22480531,96802-Sep-201017:08x86
Comctl32.dll6.10.6001.185231,684,48031-Aug-201015:39x86
Comctl32.dll6.10.6001.227551,685,50401-Sep-201019:22x86
Comctl32.dll6.10.6002.183051,686,01631-Aug-201015:43x86
Comctl32.dll6.10.6002.224801,686,01602-Sep-201017:08x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_10_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,170
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_10_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,825
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,262
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size3,541
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size3,068
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size5,058
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,911
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size4,900
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,913
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size4,900
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,327
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,986
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,497
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size3,860
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,339
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size3,698
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_8_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,169
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_8_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,824
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_9_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,339
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_9_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size3,698
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,363
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,383
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,947
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,699
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,730
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,418
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,437
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,944
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,983
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,687
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,718
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,422
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,441
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,947
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,699
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,730
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,418
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,437
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,503
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File nameX86_061dca62f83059ba5033dec69de55bfb_6595b64144ccf1df_6.0.6001.18523_none_550b4b118442c993.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameX86_1f58754262d03b4044da724787014fe0_6595b64144ccf1df_6.0.6001.22755_none_26f467b55b00aeee.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameX86_3b6b5a8a438f8c9ddf8cc880dac6de2b_6595b64144ccf1df_6.0.6002.18305_none_7185db742b39fcca.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameX86_3dbdef4a53c886f9714f9f9e9d33a8e0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22480_none_7dddb7f9ffab8770.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameX86_4c41594b673815938f6a318e03e5ee37_6595b64144ccf1df_5.82.6002.18305_none_e8d90ad132913f44.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameX86_50d809426efa4b5253eb1db57ca0f94f_6595b64144ccf1df_5.82.6001.22755_none_e9eeaf2b2000b406.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameX86_6856a9f0bebdc67e885606bdc01359f4_6595b64144ccf1df_5.82.6001.18523_none_4a4a609c198fc267.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameX86_73e77b449c69c4e02183e3c61db4a607_6595b64144ccf1df_5.82.6002.22480_none_f70b93520603a476.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameX86_78103fdec502147108184f38c6416138_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_64d783cd037993aa.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameX86_81d969ff91b88da076a0826770b5f9dc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22755_none_fe5914fc76e8b6d4.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameX86_8eb83ecc2985deb884f71ba7b40e2ccb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_92519b2becfc9939.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameX86_ee3df1aa12b1424a259aa2d7350fecf3_6595b64144ccf1df_6.0.6002.22480_none_757f4e9c909c4dce.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_39898984d804f924.manifest
File versionNot applicable
File size5,047
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:55
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22755_none_39f4b905f1391c96.manifest
File versionNot applicable
File size5,047
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)19:39
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_3b879dbed519463b.manifest
File versionNot applicable
File size5,047
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:06
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22480_none_3bb5b9b7ee7c46da.manifest
File versionNot applicable
File size5,047
Date (UTC)02-Sep-2010
Time (UTC)17:32
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6001.18523_none_886c608850a2f36f.manifest
File versionNot applicable
File size5,348
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:59
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6001.22755_none_8a5499024dc7b801.manifest
File versionNot applicable
File size5,348
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)19:42
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6002.18305_none_88f3a38569c2c436.manifest
File versionNot applicable
File size5,348
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:10
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6002.22480_none_8ada5c8366e90385.manifest
File versionNot applicable
File size5,348
Date (UTC)02-Sep-2010
Time (UTC)17:34
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.18523_none_5cdd65e20837faf2.manifest
File versionNot applicable
File size10,203
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:00
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.22755_none_4612924c21dcda90.manifest
File versionNot applicable
File size10,203
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)19:43
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.18305_none_5cb72f2a088b0ed3.manifest
File versionNot applicable
File size10,203
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:11
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.22480_none_45f1fca2222ab96c.manifest
File versionNot applicable
File size10,203
Date (UTC)02-Sep-2010
Time (UTC)17:36
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_19039a55542dcd0b8308e5e2dbe04dfb_6595b64144ccf1df_5.82.6001.18523_none_ce9ff35f63204de4.manifest
File versionNot applicable
File size641
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_27ee4b9f02d734cd111bb0602b4238a0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22755_none_d9c9d87949d5751d.manifest
File versionNot applicable
File size1,058
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_40c635a9057c0f7d9ff755ec930dae9f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_8dfbb40e9c722653.manifest
File versionNot applicable
File size1,058
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_45941faf61124d843bb492eba41a95b2_6595b64144ccf1df_6.0.6001.18523_none_528278424d1b3cc9.manifest
File versionNot applicable
File size639
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4cf1c75c088d211c615aa589f8583f15_6595b64144ccf1df_5.82.6002.22480_none_1cd1e53587b203a7.manifest
File versionNot applicable
File size941
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4f4bef8aa3f98b2ad2714553a847847f_6595b64144ccf1df_6.0.6001.22755_none_53eb62b8faf7c2e5.manifest
File versionNot applicable
File size938
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_6451c61490b951a1157380eafb0b4984_6595b64144ccf1df_5.82.6001.22755_none_1bd4dbad77c46c2f.manifest
File versionNot applicable
File size641
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_64961e3d7273a5c633456fb86acd1ebc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22480_none_f3d8a5b3440f0189.manifest
File versionNot applicable
File size1,058
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_661638c6f2da4d8635d6747b08ad159b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_0213e90e8dd56458.manifest
File versionNot applicable
File size1,058
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_78bdb914cc4cfc449f11d560ee8d59bc_6595b64144ccf1df_6.0.6002.18305_none_1eed23f6707b63e8.manifest
File versionNot applicable
File size938
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_852ca8528ea04c9c2171e43e5f1c1e0a_6595b64144ccf1df_5.82.6001.18523_none_548c03b5b1b8f2e5.manifest
File versionNot applicable
File size941
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a7075e9e572f77e9d0bf761d99f3917e_6595b64144ccf1df_6.0.6001.18523_none_80b453098b68eedd.manifest
File versionNot applicable
File size938
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ab6a584d1a155a98a6d702ca9bd0d48d_6595b64144ccf1df_6.0.6001.22755_none_750f89430b629234.manifest
File versionNot applicable
File size639
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_cdf00aa7465e7fb0c3d04064cccea79a_6595b64144ccf1df_6.0.6002.22480_none_40fc36698b03e36c.manifest
File versionNot applicable
File size938
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_deb22410bc45d945353c4802ecf9e577_6595b64144ccf1df_5.82.6001.22755_none_ae5bf5f0f1a24f4d.manifest
File versionNot applicable
File size941
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e47c24de882c09a21d1499a1c805826f_6595b64144ccf1df_5.82.6002.18305_none_d1cc036cfc87ce14.manifest
File versionNot applicable
File size941
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_95a8250890626a5a.manifest
File versionNot applicable
File size5,061
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22755_none_96135489a9968dcc.manifest
File versionNot applicable
File size5,061
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)20:05
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_97a639428d76b771.manifest
File versionNot applicable
File size5,061
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)17:53
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22480_none_97d4553ba6d9b810.manifest
File versionNot applicable
File size5,061
Date (UTC)02-Sep-2010
Time (UTC)16:57
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6001.18523_none_40bf29b13c26ca69.manifest
File versionNot applicable
File size5,364
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:39
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6001.22755_none_42a7622b394b8efb.manifest
File versionNot applicable
File size5,364
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)20:11
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6002.18305_none_41466cae55469b30.manifest
File versionNot applicable
File size5,364
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)17:57
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6002.22480_none_432d25ac526cda7f.manifest
File versionNot applicable
File size5,364
Date (UTC)02-Sep-2010
Time (UTC)16:59
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.18523_none_15302f0af3bbd1ec.manifest
File versionNot applicable
File size10,245
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.22755_none_fe655b750d60b18a.manifest
File versionNot applicable
File size10,245
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)20:12
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.18305_none_1509f852f40ee5cd.manifest
File versionNot applicable
File size10,245
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)17:59
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.22480_none_fe44c5cb0dae9066.manifest
File versionNot applicable
File size10,245
Date (UTC)02-Sep-2010
Time (UTC)17:00
PlatformNot applicable
File namePackage_10_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,353
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_10_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size3,191
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,276
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size3,563
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size3,640
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size6,230
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size3,481
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size6,070
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size3,483
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size6,070
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,512
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size3,354
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,898
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size4,678
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,738
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size4,514
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_8_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,352
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_8_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size3,190
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_9_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,738
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_9_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size4,514
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,371
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,391
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,961
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,000
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,740
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,958
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,997
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,697
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,728
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,430
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,449
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,961
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,000
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,740
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,434
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,453
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,531
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_39898984d804f924.manifest
File versionNot applicable
File size5,047
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:55
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22755_none_39f4b905f1391c96.manifest
File versionNot applicable
File size5,047
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)19:39
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_3b879dbed519463b.manifest
File versionNot applicable
File size5,047
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:06
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22480_none_3bb5b9b7ee7c46da.manifest
File versionNot applicable
File size5,047
Date (UTC)02-Sep-2010
Time (UTC)17:32
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6001.18523_none_886c608850a2f36f.manifest
File versionNot applicable
File size5,348
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:59
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6001.22755_none_8a5499024dc7b801.manifest
File versionNot applicable
File size5,348
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)19:42
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6002.18305_none_88f3a38569c2c436.manifest
File versionNot applicable
File size5,348
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:10
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6002.22480_none_8ada5c8366e90385.manifest
File versionNot applicable
File size5,348
Date (UTC)02-Sep-2010
Time (UTC)17:34
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.18523_none_5cdd65e20837faf2.manifest
File versionNot applicable
File size10,203
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:00
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.22755_none_4612924c21dcda90.manifest
File versionNot applicable
File size10,203
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)19:43
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.18305_none_5cb72f2a088b0ed3.manifest
File versionNot applicable
File size10,203
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:11
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.22480_none_45f1fca2222ab96c.manifest
File versionNot applicable
File size10,203
Date (UTC)02-Sep-2010
Time (UTC)17:36
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_2b226a0703e0030474e2e2653daf15bb_6595b64144ccf1df_5.82.6002.18305_none_9ca998b4dfd58a12.manifest
File versionNot applicable
File size939
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameIa64_2d68c63835cbf7a3125df59c6a06ccdc_6595b64144ccf1df_6.0.6001.22755_none_153a8b66509d159a.manifest
File versionNot applicable
File size936
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameIa64_462833c8275cfc2b7e62216d05326591_6595b64144ccf1df_6.0.6002.18305_none_3729ef4d5b756947.manifest
File versionNot applicable
File size936
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameIa64_515aa6c45c7c2e54044bceb0566299fa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_d0c985b97a3c1073.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameIa64_6244b7443b75a3d624b810cc4925cc7e_6595b64144ccf1df_6.0.6001.18523_none_0a6f5aceeef76b68.manifest
File versionNot applicable
File size936
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameIa64_630e362a4847a49bb4c955822b25ee97_6595b64144ccf1df_5.82.6001.18523_none_fb4acc0d27abb548.manifest
File versionNot applicable
File size939
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameIa64_641d0a37957d3ecce76198787a12935c_6595b64144ccf1df_5.82.6001.22755_none_dba25acbb29386d1.manifest
File versionNot applicable
File size639
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameIa64_a17e2ef1904eb15344bffd49c21dce2b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_8146c02e8e294e14.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameIa64_a911b8ad7aa6f3bc7b086d7886be6af4_6595b64144ccf1df_5.82.6001.18523_none_433c63506cf2cdaa.manifest
File versionNot applicable
File size639
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameIa64_a9efda841f82b872a5be5178f06eabd4_6595b64144ccf1df_5.82.6001.22755_none_0fb3edba943ac18c.manifest
File versionNot applicable
File size939
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameIa64_b12a56f10d23b447742a12ed49fbb7a5_6595b64144ccf1df_6.0.6002.22480_none_36928b4a9062d81b.manifest
File versionNot applicable
File size936
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameIa64_be88bb1c1c7844526e91e5b38920604f_6595b64144ccf1df_6.0.6001.22755_none_189e5924d56a1a95.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameIa64_e761131f91c5ce9bebc7b80dff424b65_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22480_none_4a4b40d0aa101972.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameIa64_e97a2eaa5c7cde76ba2b9a97319e184f_6595b64144ccf1df_6.0.6001.18523_none_2d0021d55852af9c.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameIa64_f68d8034859f5f0b990236d738763ff4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22755_none_f7abca609ea074da.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameIa64_f72e12bed05865307a75937eaa4806a1_6595b64144ccf1df_5.82.6002.22480_none_e2ff5e2413af547f.manifest
File versionNot applicable
File size939
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_398b2d7ad8030220.manifest
File versionNot applicable
File size5,054
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22755_none_39f65cfbf1372592.manifest
File versionNot applicable
File size5,054
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)19:40
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_3b8941b4d5174f37.manifest
File versionNot applicable
File size5,054
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22480_none_3bb75dadee7a4fd6.manifest
File versionNot applicable
File size5,054
Date (UTC)02-Sep-2010
Time (UTC)17:19
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6001.18523_none_886c3e4a50a32b53.manifest
File versionNot applicable
File size5,356
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:54
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6001.22755_none_8a5476c44dc7efe5.manifest
File versionNot applicable
File size5,356
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)19:42
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6002.18305_none_88f3814769c2fc1a.manifest
File versionNot applicable
File size5,356
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:58
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6002.22480_none_8ada3a4566e93b69.manifest
File versionNot applicable
File size5,356
Date (UTC)02-Sep-2010
Time (UTC)17:22
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.18523_none_5cdd43a4083832d6.manifest
File versionNot applicable
File size10,224
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:55
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.22755_none_4612700e21dd1274.manifest
File versionNot applicable
File size10,224
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)19:43
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.18305_none_5cb70cec088b46b7.manifest
File versionNot applicable
File size10,224
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:59
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.22480_none_45f1da64222af150.manifest
File versionNot applicable
File size10,224
Date (UTC)02-Sep-2010
Time (UTC)17:23
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,269
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size3,552
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size3,471
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size6,051
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size3,472
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size6,055
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,731
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size4,503
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,182
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size3,014
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,731
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size4,503
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size2,182
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size3,014
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,422
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,441
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,788
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,823
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,692
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,723
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,425
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,792
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,827
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,704
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,735
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,422
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,441
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,430
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot applicable
File size1,449
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,708
Date (UTC)03-Sep-2010
Time (UTC)15:41
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_39898984d804f924.manifest
File versionNot applicable
File size5,047
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:55
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22755_none_39f4b905f1391c96.manifest
File versionNot applicable
File size5,047
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)19:39
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_3b879dbed519463b.manifest
File versionNot applicable
File size5,047
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:06
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22480_none_3bb5b9b7ee7c46da.manifest
File versionNot applicable
File size5,047
Date (UTC)02-Sep-2010
Time (UTC)17:32
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6001.18523_none_886c608850a2f36f.manifest
File versionNot applicable
File size5,348
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:59
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6001.22755_none_8a5499024dc7b801.manifest
File versionNot applicable
File size5,348
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)19:42
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6002.18305_none_88f3a38569c2c436.manifest
File versionNot applicable
File size5,348
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:10
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6002.22480_none_8ada5c8366e90385.manifest
File versionNot applicable
File size5,348
Date (UTC)02-Sep-2010
Time (UTC)17:34
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.18523_none_5cdd65e20837faf2.manifest
File versionNot applicable
File size10,203
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:00
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.22755_none_4612924c21dcda90.manifest
File versionNot applicable
File size10,203
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)19:43
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.18305_none_5cb72f2a088b0ed3.manifest
File versionNot applicable
File size10,203
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:11
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.22480_none_45f1fca2222ab96c.manifest
File versionNot applicable
File size10,203
Date (UTC)02-Sep-2010
Time (UTC)17:36
PlatformNot applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Comctl32.dll5.82.7600.16661530,43221-Aug-201005:33x86
Comctl32.dll5.82.7600.20787530,43221-Aug-201006:52x86
Comctl32.dll5.82.7600.16661530,43221-Aug-201005:33x86
Comctl32.dll5.82.7600.20787530,43221-Aug-201006:52x86
Comctl32.dll6.10.7600.166611,680,89621-Aug-201005:21x86
Comctl32.dll6.10.7600.207871,680,89621-Aug-201006:43x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

"C:\Users\v-dgit\Documents\KMS\SUR\2010 10\manifests\2296011\Windows6.1-KB2296011-x64.cab_CAB_files.htm"
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Comctl32.dll5.82.7600.16661633,85621-Aug-201006:31x64
Comctl32.dll5.82.7600.20787633,85624-Aug-201000:55x64
Comctl32.dll5.82.7600.16661633,85621-Aug-201006:31x64
Comctl32.dll5.82.7600.20787633,85624-Aug-201000:55x64
Comctl32.dll6.10.7600.166612,030,08021-Aug-201006:12x64
Comctl32.dll6.10.7600.207872,030,08024-Aug-201000:46x64
Comctl32.dll5.82.7600.16661530,43221-Aug-201005:33x86
Comctl32.dll5.82.7600.20787530,43221-Aug-201006:52x86
Comctl32.dll5.82.7600.16661530,43221-Aug-201005:33x86
Comctl32.dll5.82.7600.20787530,43221-Aug-201006:52x86
Comctl32.dll6.10.7600.166611,680,89621-Aug-201005:21x86
Comctl32.dll6.10.7600.207871,680,89621-Aug-201006:43x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Comctl32.dll5.82.7600.166611,626,62421-Aug-201005:28IA-64
Comctl32.dll5.82.7600.207871,627,13621-Aug-201006:24IA-64
Comctl32.dll5.82.7600.166611,626,62421-Aug-201005:28IA-64
Comctl32.dll5.82.7600.207871,627,13621-Aug-201006:24IA-64
Comctl32.dll6.10.7600.166614,762,62421-Aug-201005:12IA-64
Comctl32.dll6.10.7600.207874,762,62421-Aug-201006:11IA-64
Comctl32.dll5.82.7600.16661530,43221-Aug-201005:33x86
Comctl32.dll5.82.7600.20787530,43221-Aug-201006:52x86
Comctl32.dll5.82.7600.16661530,43221-Aug-201005:33x86
Comctl32.dll5.82.7600.20787530,43221-Aug-201006:52x86
Comctl32.dll6.10.7600.166611,680,89621-Aug-201005:21x86
Comctl32.dll6.10.7600.207871,680,89621-Aug-201006:43x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,300
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:51
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,579
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,948
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:51
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size4,933
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,928
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:51
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size4,918
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,391
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:51
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,443
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,860
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:51
PlatformNot applicable
File nameX86_22d1e327a6b49cac504828d2fa772562_6595b64144ccf1df_5.82.7600.16661_none_db3914d133c3c5f1.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameX86_526508e4bad64254a4dd14985f1a3f8c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_d90bcd8e2e467574.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameX86_908f650f93feb70f4e39a6b77adcb8c5_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_a5ab021b77a7a7f8.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameX86_90de11220ec218488cc1eb8840d97ec2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_a0fffb4ecb210752.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameX86_b675420b671c4cdd6e32fac09877ed67_6595b64144ccf1df_6.0.7600.20787_none_0cad04d9b9be7337.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameX86_d86fcd88b7792164ba0fb96934f71e30_6595b64144ccf1df_5.82.7600.20787_none_0e366bab774e5de6.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_39841986393e7322.manifest
File versionNot applicable
File size2,938
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:04
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_39fe18355266e2d8.manifest
File versionNot applicable
File size2,938
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:18
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7600.16661_none_ebfb56996c72aefc.manifest
File versionNot applicable
File size3,548
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7600.20787_none_ede2ad2969983532.manifest
File versionNot applicable
File size3,548
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:22
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_420fe3fa2b8113bd.manifest
File versionNot applicable
File size3,723
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.20787_none_2b43b51e45274037.manifest
File versionNot applicable
File size3,723
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:24
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_22d1e327a6b49cac504828d2fa772562_6595b64144ccf1df_5.82.7600.16661_none_3757b054ec213727.manifest
File versionNot applicable
File size639
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_2ca20babe9284f021c44e12565087da0_6595b64144ccf1df_5.82.7600.16661_none_bcbb63bf36981818.manifest
File versionNot applicable
File size641
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_35af4b42d0ff7730931250d7dac83a36_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_1674dd094ad32867.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_38ee7199d72cdb811179bfc063501baa_6595b64144ccf1df_6.0.7600.20787_none_e5f3654f58d574f0.manifest
File versionNot applicable
File size639
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_526508e4bad64254a4dd14985f1a3f8c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_352a6911e6a3e6aa.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_5511172e0650cce92adb203060aafb01_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_f83a5cc9e61c37f7.manifest
File versionNot applicable
File size938
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_66f1ca062292306e2e22e0dbf909c6c8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_cbf506e45ed89387.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_75cc6bf6a5dad9f111c781c27ae57fb4_6595b64144ccf1df_5.82.7600.20787_none_088432c34a55f53d.manifest
File versionNot applicable
File size941
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_87e3191ce5a04f780518e636c296e5fe_6595b64144ccf1df_5.82.7600.20787_none_c05034199b253a49.manifest
File versionNot applicable
File size641
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_8dab97c36622ac784dd2c4e74caa9d22_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_61d1c4395964ac86.manifest
File versionNot applicable
File size1,058
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_908f650f93feb70f4e39a6b77adcb8c5_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_01c99d9f3005192e.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_90de11220ec218488cc1eb8840d97ec2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_fd1e96d2837e7888.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_aeaa24e292fca4fed21f21ee1332d7d2_6595b64144ccf1df_6.0.7600.20787_none_7e211c3c5b3d6dfb.manifest
File versionNot applicable
File size938
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b675420b671c4cdd6e32fac09877ed67_6595b64144ccf1df_6.0.7600.20787_none_68cba05d721be46d.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c0215d42560f0441b9365754549d3afc_6595b64144ccf1df_5.82.7600.16661_none_c9b965d6beebb3ee.manifest
File versionNot applicable
File size941
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d86fcd88b7792164ba0fb96934f71e30_6595b64144ccf1df_5.82.7600.20787_none_6a55072f2fabcf1c.manifest
File versionNot applicable
File size639
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_eeb2d668a59557fccde25f5d2a6097dc_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_fbda5bf81afae26b.manifest
File versionNot applicable
File size639
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f223aaaa6c994b0273e012dfad1e6446_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_4ad0511218ba5c7a.manifest
File versionNot applicable
File size1,058
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_95a2b509f19be458.manifest
File versionNot applicable
File size2,942
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:06
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_961cb3b90ac4540e.manifest
File versionNot applicable
File size2,942
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:42
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7600.16661_none_a44e1fc257f685f6.manifest
File versionNot applicable
File size3,554
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7600.20787_none_a6357652551c0c2c.manifest
File versionNot applicable
File size3,554
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_fa62ad231704eab7.manifest
File versionNot applicable
File size3,729
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:12
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.20787_none_e3967e4730ab1731.manifest
File versionNot applicable
File size3,729
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:49
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,314
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:51
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,601
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,374
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:51
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size8,664
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,184
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:51
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size8,481
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,500
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:51
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size6,088
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,307
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:51
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,382
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,504
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:51
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_39841986393e7322.manifest
File versionNot applicable
File size2,938
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:04
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_39fe18355266e2d8.manifest
File versionNot applicable
File size2,938
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:18
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7600.16661_none_ebfb56996c72aefc.manifest
File versionNot applicable
File size3,548
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7600.20787_none_ede2ad2969983532.manifest
File versionNot applicable
File size3,548
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:22
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_420fe3fa2b8113bd.manifest
File versionNot applicable
File size3,723
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.20787_none_2b43b51e45274037.manifest
File versionNot applicable
File size3,723
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:24
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_22d1e327a6b49cac504828d2fa772562_6595b64144ccf1df_5.82.7600.16661_none_db3ab8c733c1ceed.manifest
File versionNot applicable
File size638
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameIa64_39ab19d079fab53be46331ce38bcab34_6595b64144ccf1df_5.82.7600.20787_none_c84f5ec2073e934d.manifest
File versionNot applicable
File size639
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameIa64_4ca56d6c28649ef5e8fbcc6e10f5129f_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_ff004c971a34d597.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameIa64_526508e4bad64254a4dd14985f1a3f8c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_d90d71842e447e70.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameIa64_645e02be9ffa3c8ad8acaefd88233257_6595b64144ccf1df_6.0.7600.20787_none_5a3ec920b22b6052.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameIa64_908f650f93feb70f4e39a6b77adcb8c5_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_a5aca61177a5b0f4.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameIa64_90de11220ec218488cc1eb8840d97ec2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_a1019f44cb1f104e.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameIa64_aa20dcc24e5a187a18cc4aab5394e067_6595b64144ccf1df_5.82.7600.16661_none_43f2ea6d028d6d3f.manifest
File versionNot applicable
File size639
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameIa64_b675420b671c4cdd6e32fac09877ed67_6595b64144ccf1df_6.0.7600.20787_none_0caea8cfb9bc7c33.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameIa64_b6ac466e1cafc63babb8163813597d9f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_e9d1a989d691b3dc.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameIa64_c3a4d290f352b93e718f27a6942e5b84_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_c3b558aaf85f59eb.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameIa64_d86fcd88b7792164ba0fb96934f71e30_6595b64144ccf1df_5.82.7600.20787_none_0e380fa1774c66e2.manifest
File versionNot applicable
File size638
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_3985bd7c393c7c1e.manifest
File versionNot applicable
File size2,940
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:50
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_39ffbc2b5264ebd4.manifest
File versionNot applicable
File size2,940
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:10
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7600.16661_none_ebfb345b6c72e6e0.manifest
File versionNot applicable
File size3,551
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:54
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7600.20787_none_ede28aeb69986d16.manifest
File versionNot applicable
File size3,551
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:14
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_420fc1bc2b814ba1.manifest
File versionNot applicable
File size3,726
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:55
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.20787_none_2b4392e04527781b.manifest
File versionNot applicable
File size3,726
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:15
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,954
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size8,223
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2296011_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,174
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2296011~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size8,459
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,940
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2296011_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,977
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,673
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:50
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_39841986393e7322.manifest
File versionNot applicable
File size2,938
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:04
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_39fe18355266e2d8.manifest
File versionNot applicable
File size2,938
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:18
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7600.16661_none_ebfb56996c72aefc.manifest
File versionNot applicable
File size3,548
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7600.20787_none_ede2ad2969983532.manifest
File versionNot applicable
File size3,548
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:22
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_420fe3fa2b8113bd.manifest
File versionNot applicable
File size3,723
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.20787_none_2b43b51e45274037.manifest
File versionNot applicable
File size3,723
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:24
PlatformNot applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2296011 — ostatni przegląd: 15.10.2010 — zmiana: 1

Opinia