Filtrować niektóre nieprawidłowe wyniki wyszukiwania w programie Forefront TMG 2010 z dodatkiem SP1

Dotyczy: Forefront Threat Management Gateway 2010

Objawy


Ta aktualizacja ulepsza wyniki wyszukiwania w Microsoft zagrożenie Management Gateway (Poruszać) 2010 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Ta aktualizacja usuwa niektóre nieprawidłowe zawartości z listy wyników wyszukiwania.

Rozwiązanie


Informacje o aktualizacji

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację oprogramowania, którą opisano w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB):
2288910  Opis oprogramowania aktualizacji 1 dla programu Forefront zagrożenie Management Gateway 2010 z dodatkiem Service Pack 1

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft