Jak usunąć osierocone domeny z usługi Active Directory

Streszczenie

Zazwyczaj w przypadku obniżania ostatniego kontrolera domeny w domenie administrator wybiera opcję Ten serwer jest ostatnim kontrolerem domeny w tej domenie w narzędziu DCPromo, co powoduje usunięcie metadanych domeny z usługi Active Directory. W tym artykule opisano, jak usunąć metadane domeny z usługi Active Directory, jeśli ta procedura nie jest używana lub jeśli wszystkie kontrolery domeny zostały przełączone w tryb offline bez ich uprzedniego obniżenia.

PRZESTROGA: Przed ręcznym usunięciem metadanych domeny administrator musi sprawdzić, czy od czasu obniżenia ostatniego kontrolera domeny nastąpiła replikacja. Niepoprawne użycie narzędzia NTDSUTIL może być przyczyną częściowej lub całkowitej utraty możliwości działania usługi Active Directory.

Usuwanie osieroconych domen z usługi Active Directory

 1. Należy ustalić, który kontroler domeny obsługuje rolę FSMO (Flexible Single Master Operations) wzorca nazw domen. Aby to zrobić:
  1. Uruchom przystawkę Domeny i relacje zaufania usługi Active Directory programu MMC (Microsoft Management Console) z menu Narzędzia administracyjne.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł główny w okienku Domeny i relacje zaufania usługi Active Directory, a następnie kliknij polecenie Wzorzec operacji.
  3. Nazwa kontrolera domeny, który obecnie obsługuje tę rolę, zostanie wyświetlona w ramce Bieżący wzorzec operacji. UWAGA: Jeśli ta zmiana nastąpiła niedawno, być może nie wszystkie komputery już ją odebrały w ramach replikacji.

   Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ról FSMO, kliknij następujące numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   197132 Windows 2000 Active Directory FSMO Roles
 2. Sprawdź, czy zostały obniżone wszystkie serwery w domenie.
 3. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 4. W wierszu polecenia wpisz: ntdsutil.
 5. Wpisz: metadata cleanup, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Wpisz: connections, a następnie naciśnij klawisz ENTER. To menu służy do łączenia się z określonym serwerem, na którym będą dokonywane zmiany. Jeśli zalogowany użytkownik nie jest członkiem grupy Administratorzy przedsiębiorstwa, przed ustanowieniem połączenia może podać inne poświadczenia. Aby to zrobić, wpisz: set creds domainname username password, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Aby określić hasło puste, wpisz: null jako parametr hasła.
 7. Wpisz: connect to server nazwa_serwera (gdzie nazwa_serwera to nazwa kontrolera domeny obsługującego rolę FSMO wzorca nazw domen), a następnie naciśnij klawisz ENTER. Powinien pojawić się komunikat potwierdzający pomyślne ustanowienie połączenia. Jeśli wystąpi błąd, sprawdź, czy kontroler domeny używany w połączeniu jest dostępny i czy podane poświadczenia mają uprawnienia administracyjne na danym serwerze.
 8. Wpisz: quit, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Pojawi się menu Metadata Cleanup.
 9. Wpisz: select operation target, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 10. Wpisz: list domains, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Pojawi się lista domen w lesie; każda ze skojarzonym numerem.
 11. Wpisz: select domain numer, gdzie numer to numer skojarzony z domeną do usunięcia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 12. Wpisz: quit, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Pojawi się menu Metadata Cleanup.
 13. Wpisz: remove selected domain, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Powinien pojawić się komunikat potwierdzający pomyślne ukończenie operacji usuwania. Jeśli wystąpi błąd, znajdź w bazie danych Microsoft Knowledge Base artykuły dotyczące określonych komunikatów o błędach.
 14. Wpisz: quit w każdym menu, aby zamknąć narzędzie NTDSUTIL. Powinien pojawić się komunikat potwierdzający pomyślne rozłączenie połączenia.
Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu NTDSUTIL, zajrzyj do dokumentacji narzędzi obsługi znajdującej się w folderze Support\Reskit na dysku CD z systemem Windows 2000. Pliki Pomocy dołączone do zestawu Microsoft Windows 2000 Resource Kit zawierają łącze Books Online. Można je kliknąć, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o narzędziu NTDSUTIL.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usuwania kontrolerów domeny z domeny, która ma zostać usunięta, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

216498 JAK: Usuwanie danych w usłudze Active Directory po niepomyślnej operacji obniżenia kontrolera domeny


Właściwości

Identyfikator artykułu: 230306 — ostatni przegląd: 13.06.2007 — zmiana: 1

Opinia