Poprawka: Alerty projektu nieprawidłowe działanie po podłączeniu do Team Foundation Server 2010, który został uaktualniony z wersji 2005 lub 2008 Team Foundation Server


Objawy


Podłącz do serwera, na którym jest uruchomiony program Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010, a tej wersji został uaktualniony z programu Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server lub programu Microsoft Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server. Następnie wystąpić jeden lub więcej z następujących symptomów:
  • Eksplorator zespołów umożliwia łączenie z programu Visual Studio Team Foundation Server 2010. Podczas próby otwarcia okna dialogowego Alerty projektu dla projektu, zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) przestaje odpowiadać (zawiesza się). IDE odzyskuje, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
    Upłynął czasu operacji.
  • Zainstaluj Team Foundation Server 2010 narzędzia i używasz wersji 2010 Team Explorer do łączenia z programu Visual Studio Team Foundation Server 2010. Podczas próby otwarcia okna dialogowego Explorer alerty , zajmuje dużo czasu, a nie może odnaleźć alerty, które zostały utworzone przed uaktualnieniem serwera.

Przyczyna


Ten problem występuje z powodu problemu w składniku Microsoft.TeamFoundation.JobService.Extensions.Core.dll programu Visual Studio Team Foundation Server 2010.

Rozwiązanie


Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service Pack zawierający tę poprawkę. Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:Uwaga W wyjątkowych przypadkach użytkownik telefonujący do pomocy technicznej może być zwolniony z opłaty, jeżeli wykwalifikowany pracownik pomocy technicznej firmy Microsoft ustali, że określona aktualizacja umożliwia rozwiązanie zgłoszonego problemu. Normalne koszty pomocy technicznej będą dotyczyć dodatkowych pytań oraz problemów, których rozwiązanie nie jest objęte określoną aktualizacją.

Wymagania wstępne

Poniższa lista zawiera wymagania wstępne dotyczące tej poprawki:
  • Tę poprawkę należy zainstalować na serwerze warstwy aplikacji programu Visual Studio Team Foundation Server 2010.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchamiać komputera po zainstalowaniu poprawki. Zaleca się ponowne uruchomienie usługi Visual Studio Team Foundation tła zadania agenta po zainstalowaniu poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ten pakiet poprawek nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować poprawkę. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Leviewer.exe10.0.30319.357117,58413-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.admin.dll10.0.30319.35719,662,71213-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.build.controls.dll10.0.30319.3571,349,52013-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.build.jobservice.extensions.dll10.0.30319.35730,12013-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.build.processcomponents.dll10.0.30319.35762,88013-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.build.server.dll10.0.30319.357439,68813-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.build.workflow.dll10.0.30319.357651,15213-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.configuration.commands.dll10.0.30319.357262,56013-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.framework.server.dll10.0.30319.3571,094,54413-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.jobservice.extensions.core.dll10.0.30319.35758,28013-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.jobservice.labmanagerjobs.dll10.0.30319.35791,04813-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.lab.activities.dll10.0.30319.357763,79213-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.lab.controller.common.dll10.0.30319.357236,44813-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.lab.controller.virtualmachinemanagerinterface.dll10.0.30319.35783,40813-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.lab.execution.dll10.0.30319.357757,12813-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.lab.leviewer.dll10.0.30319.357440,71213-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.lab.servicing.dll10.0.30319.35758,24813-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.lab.testintegration.server.dll10.0.30319.357145,83213-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.lab.uiutils.dll10.0.30319.357266,12013-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.lab.workflow.activities.dll10.0.30319.357436,64013-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.lab.workflow.activities.resources.dll10.0.30319.357228,79213-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.lab.workflowintegration.server.dll10.0.30319.357122,80013-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.management.controls.dll10.0.30319.3572,355,09613-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.common.dll10.0.30319.357306,10413-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.dll10.0.30319.3571,508,77613-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activityruntime.dll10.0.30319.357214,96013-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.dll10.0.30319.357597,40813-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.clientpackage.dll10.0.30319.35772,62413-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.common.dll10.0.30319.35733,69613-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.controller.dll10.0.30319.357120,23213-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.controls.dll10.0.30319.357417,18413-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.client.dll10.0.30319.357692,64013-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.common.dll10.0.30319.357229,79213-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.controls.dll10.0.30319.3574,435,87213-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.server.dll10.0.30319.357611,23213-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.webaccess.controls.dll10.0.30319.357618,39213-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.webaccess.controls.resources.dll10.0.30319.357419,76013-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.webaccess.server.dll10.0.30319.357486,80013-Sep-201003:10x86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.server.dataaccesslayer.dll10.0.30319.357587,72013-Sep-201003:10x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.common.dll10.0.30319.3571,332,62413-Sep-201003:10x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.controllerobject.dll10.0.30319.357273,83213-Sep-201003:10x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.executioncommon.dll10.0.30319.357448,93613-Sep-201003:10x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.resource.dll10.0.30319.357958,87213-Sep-201003:10x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.vsip.dll10.0.30319.357349,07213-Sep-201003:10x86
Microsoft.visualstudio.testtools.datacollection.videorecorder.dll10.0.30319.35760,35213-Sep-201003:10x86
Microsoft.visualstudio.testtools.manualtest.common.dll10.0.30319.357809,89613-Sep-201003:10x86
Tfsbuildservicehost.exe10.0.30319.357190,31213-Sep-201003:10x86
Tfsconfig.exe10.0.30319.35743,34413-Sep-201003:10x86
Tfslabconfig.exe10.0.30319.357113,49613-Sep-201003:10x86
Microsoft.VisualStudio.DataCollection.VideoRecorder.dll.configNie dotyczy2,05524-Aug-201021:33Nie dotyczy

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.