Sposób mapowania portu w udostępnianiu połączenia internetowego przy użyciu pliku .inf

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak utworzyć nowe mapowanie portu w udostępnianiu połączenia internetowego (ICS, Internet connection sharing) przy użyciu pliku .inf. Plik .inf dodaje nowe mapowanie portu w celu przekierowania przychodzących pakietów IP do określonego portu UDP lub TCP albo na adres określonego klienta. Niektóre programy internetowe wymagają zarezerwowania określonego portu do używania przez te programy. Te informacje powinny być dostarczone przez producenta programu.


Jeśli informacje o adresowaniu portów są przechowywane w sekcji danych pakietu TCP lub UDP używanego przez konkretny program, konieczne będzie użycie edytora, a plik .inf nie zapewni działania programu z hostem ICS. W takich przypadkach należy wyłączyć host ICS, a program powinien być uruchomiony na komputerze bezpośrednio połączonym z Internetem.


Mimo że firma Microsoft udostępnia ten artykuł informacyjny dla wygody swoich klientów, dział Pomocy technicznej firmy Microsoft nie oferuje dodatkowej pomocy dotyczącej korzystania z przedstawionego w tym artykule pliku .inf lub edytowania go.


UWAGA: Ten artykuł został przedstawiony tylko w celach informacyjnych. Nie zawiera żadnych informacji o rozwiązywaniu problemów. Jeśli szukasz informacji o rozwiązywaniu problemów, które nie są opisane w tym artykule, przeszukaj ponownie bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, używając słów kluczowych wymienionych w poniższym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242450 Porady dotyczące sposobu wyszukiwania informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Więcej informacji

Zawartość pliku .inf można utworzyć, kopiując lub wpisując poniższe informacje do nowego pliku. Po utworzeniu pliku .inf można kliknąć go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Zainstaluj.


UWAGA: Każdy wpis rozpoczynający się średnikiem (;) jest komentarzem. Te wiersze mogą zostać usunięte. Zostały one podane w celu opisania poszczególnych wierszy. Aby wartości rejestru dodane przez ten plik .inf zaczęły obowiązywać, konieczne jest ponowne uruchomienie komputera. Ten plik .inf powinien być używany tylko na komputerze, na którym działa udostępnianie połączenia internetowego.

Przykładowy plik .inf

UWAGA: Pliki informacji instalatora (.inf) używają skrótu „HKLM” jako skrótu gałęzi „HKEY_LOCAL_MACHINE” rejestru.

[version]
signature="$CHICAGO$"

[DefaultInstall]
AddReg=PortSample

[DefaultUnInstall]
; Ta sekcja została dodana w celu ułatwienia usuwania dodanych mapowań.
; Aby odinstalować, wpisz następujący wiersz:
;
; rundll.exe setupx.dll,InstallHinfSection DefaultUnInstall 0
; <I BRACKET="YES">NAZWA_PLIKU_INF</I>
DelReg=PORT_SAMPLE_DEL_REG

[PortSample]
; Nazwa MYMAPNAME powinna być zastąpiona przyjazną nazwą,
; która jest unikatowa.
;
; Te dane wskazują komputer, na którym działa usługa.
; 0.0.0.0 oznacza komputer, na którym są uruchomione usługi ICS. Można
; tu ewentualnie podać adres IP jednego z klienckich komputerów
; programu ICS.

HKLM,%ICSACTIVE%,MYMAPNAME,,"0.0.0.0"
HKLM,%ICSINSTALLED%\MYMAPNAME

; Nazwę „Moja przyjazna nazwa” należy zastąpić krótkim, opisowym
; tekstem, na przykład nazwą programu, który wymaga otwarcia
; tych portów.

HKLM,%ICSINSTALLED%\MYMAPNAME,Name,,"Moja przyjazna nazwa"

; Options to wartość DWORD, która aktualnie jest zawsze ustawiana na 00,00,00,00

HKLM,%ICSINSTALLED%\MYMAPNAME,Options,1,00,00,00,00

; Cztery następne wiersze opisują określone porty, które mają być otwarte lub
; mapowane. Pierwszy port ma zawsze numer 0000, a numer każdego
; kolejnego portu jest zwiększany o 1 (drugi port do otwarcia byłby oznaczony
; numerem 0001, trzeci – 0002 i tak dalej). Te informacje są ściśle zależne od
; wymagań programu. Jeśli nie wiesz lub nie masz pewności, jakich portów
; program potrzebuje, skontaktuj się z producentem programu w celu uzyskania
; tych informacji.
;
; Dla każdego portu należy utworzyć cztery poniższe wiersze.
;
; Prawidłowymi wpisami w drugim wierszu, który oznacza typ, są „TCP” i „UDP”.
;
; Trzeci wiersz zawiera właściwy port lub zakres portów wymaganych przez
; program.
;
; Poniższy wpis pokazuje zakres portów. Jeśli program potrzebuje pojedynczego
; portu, końcowa część tego wiersza miałaby postać ,Port,,"5678"
;
; Zauważ, że zakresów portów można używać tylko wtedy, gdy został wybrany
; tryb translacji NORMAL lub BLOCK.
;
; Jeśli wpis Translation jest ustawiony na inną wartość, każdy port musi być
; wymieniony osobno.
;
; Prawidłowe typy translacji to NORMAL, BLOCK, CUSEEME, DPLAY, FTP,
; H323, PPTP i QUAKE

HKLM,%ICSINSTALLED%\MYMAPNAME\0000
HKLM,%ICSINSTALLED%\MYMAPNAME\0000,Type,,"TCP"
HKLM,%ICSINSTALLED%\MYMAPNAME\0000,Port,,"5678-5679"
HKLM,%ICSINSTALLED%\MYMAPNAME\0000,Translation,,"NORMAL"

[PORT_SAMPLE_DEL_REG]
HKLM,%ICSINSTALLED%\MYMAPNAME
HKLM,%ICSACTIVE%,MYMAPNAME

[Strings]
ICSINSTALLED="System\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Mappings\Installed"
ICSACTIVE="System\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Mappings\Active"
Właściwości

Identyfikator artykułu: 231162 — ostatni przegląd: 02.10.2004 — zmiana: 1

Opinia