MS10-064: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Office Outlook umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-064. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.

2288953 MS10-064: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Office Outlook 2007: 14 września 2010

2293428 MS10-064: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Office Outlook 2003: 14 września 2010Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 229342
Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń niektóre dodatki lub aplikacje niestandardowe mogą przestać działać. Może na przykład przestać poprawnie działać dodatek Adobe Convert to PDF. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2458807 Outlook 2003: Po zainstalowaniu aktualizacji MS10-064 przestaje działać dodatek Adobe Convert to PDF lub inny
2293422 MS10-064: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Outlook 2002: 14 września 2010


Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń
2293422:
Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne zaakceptowanie postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft w trakcie uruchamiania programu pakietu Microsoft Office XP. W przypadku niezaakceptowania postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft program pakietu Office XP może nie zostać uruchomiony.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2315011 — ostatni przegląd: 15.11.2010 — zmiana: 1

Opinia