JAK: Publikowanie programów, których nie instaluje Instalator Microsoft, za pomocą plików .zap

Streszczenie

W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak publikować programy, które nie są instalowane przez Instalatora Microsoft (MSI). Programy inne niż MSI mogą być publikowane tylko dla użytkowników i są instalowane przy użyciu ich istniejących Instalatorów. Ponieważ te programy używają swoich istniejących Instalatorów, nie mogą one:
 • Korzystać z podwyższonych przywilejów dla instalacji.
 • Być instalowane przy pierwszym użyciu.
 • Instalować funkcji przy jej pierwszym użyciu.
 • Wycofywać niepomyślnej operacji (instalacji, modyfikacji, naprawy lub usunięcia) ani korzystać z innych funkcji Instalatora Microsoft.
Aby opublikować program inny niż MSI, najpierw trzeba utworzyć plik .zap dla tego programu.


powrót do początku

Tworzenie pliku .zap

Utwórz plik .zap dla programu na podstawie następującego pliku przykładowego:
[Application]
; Tylko parametry FriendlyName i SetupCommand są wymagane,
; inne są opcjonalne.

; Parametr FriendlyName jest nazwą programu, która
; będzie się pojawiać w przystawce Instalacja oprogramowania
; i w narzędziu Dodaj/Usuń programy.
; WYMAGANY
FriendlyName = "Microsoft Excel 97"

; Parametr SetupCommand jest wierszem polecenia używanym
; do uruchomienia Instalatora programu. Jeśli jest to ścieżka
; względna, zakłada się, że jest ona względna w stosunku
; do lokalizacji pliku .zap.
; Ścieżki zawierające długie nazwy plików muszą być ujęte w cudzysłów.
; Na przykład: SetupCommand = "długi folder\setup.exe" /unattend
; lub
; SetupCommand = "\\serwer\udział\długi _
; folder\setup.exe" /unattend
; WYMAGANY

SetupCommand = "setup.exe"

; Wersja programu, która będzie się pojawiać
; w przystawce Instalacja oprogramowania
; i w narzędziu Dodaj/Usuń programy.
; OPCJONALNY
DisplayVersion = 8.0

; Wersja programu, która będzie się pojawiać
; w przystawce Instalacja oprogramowania
; i w narzędziu Dodaj/Usuń programy.
; OPCJONALNY
Publisher = Microsoft
powrót do początku

Publikowanie programu

 1. W folderze
  Konfiguracja użytkownika
  kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł
  Instalacja oprogramowania, a następnie kliknij polecenie
  Nowy.
 2. Kliknij pozycję
  Pakiet.
 3. Wpisz ścieżkę do folderu zawierającego plik .zap.
 4. Kliknij przycisk Otwórz.
 5. W polu
  Pliki typukliknij pozycję
  Pakiety aplikacji niskopoziomowych ZAW (*.zap).
 6. Kliknij plik .zap, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 7. Kliknij przycisk Opublikuj, a następnie kliknij przycisk OK.
powrót do początku

Materiały referencyjne

Właściwości

Identyfikator artykułu: 231747 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia