JAK: Konwertowanie serwera DNS na główny serwer DNS

Streszczenie

W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak konwertować serwer DNS na główny serwer DNS.


Serwer systemu nazw domen (DNS) jest hierarchiczną strukturą obszaru nazw, która umożliwia rozpoznawanie nazw i rejestrowanie adresów IP. Istnieją dwa typy serwerów DNS, które są instalowane dla kontrolerów domeny w usłudze Active Directory.
  1. Serwer główny — Serwer główny jest instalowany, aby umożliwić rozpoznawanie nazw w hierarchicznym obszarze nazw. Serwer główny znajduje się na szczycie tej hierarchii i zawiera wszystkie nazwy stref domen w organizacji. Nazwy, które nie mogą być rozpoznane w nazwach stref domen, są przekazywane do głównego serwera DNS, jeśli jest określony.
  2. Serwer DNS przesyłania dalej — Serwer DNS przesyłania dalej jest serwerem DNS zawierającym jedną lub kilka stref domen w firmie. Ten serwer DNS można tak skonfigurować, aby nazwy, których nie może rozpoznać, przesyłał dalej, do serwera głównego dla domeny.
powrót do początku

Włączanie głównego serwera DNS

Aby włączyć główny serwer DNS w systemie Microsoft Windows 2000:
  1. W konsoli zarządzania systemu DNS utwórz strefę wyszukiwania do przodu "." na serwerze DNS, który ma być serwerem głównym.
  2. Uruchom ponownie usługę Microsoft DNS na odpowiednim komputerze.
  3. Załaduj ponownie pliki danych, a następnie odśwież widok dla serwera DNS.
Po utworzeniu strefy .(główny) na serwerze Microsoft DNS buforowane dane DNS zostają przeniesione do tej strefy, a strefa buforowania zostaje usunięta. Ta operacja jest przeprowadzana automatycznie, ale konieczne może być zamknięcie i ponowne uruchomienie programu Menedżer DNS, aby zaobserwować zmianę.


powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 231794 — ostatni przegląd: 14.03.2002 — zmiana: 1

Opinia