MS10-063: Luka w zabezpieczeniach procesora skryptów Unicode może umożliwiać zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-063. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Użytkownikom wersji pakietu Microsoft Office i systemu Microsoft Windows, których dotyczy problem, będzie oferowana aktualizacja zabezpieczeń systemu Windows i aktualizacja zabezpieczeń pakietu Office. Klienci powinni wdrożyć obie aktualizacje dotyczące tej luki w zabezpieczeniach.
Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.


  • 2288608 MS10-063: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Office XP: 14 sierpnia 2010
  • 2288613 MS10-063: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 14 września 2010
  • 2288621 MS10-063: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Office 2007: 14 września 2010
  • 981322 MS10-063: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla procesora skryptów Unicode w systemie Windows: 14 września 2010
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2320113 — ostatni przegląd: 17.09.2010 — zmiana: 1

Opinia