Funkcja Przekierowanie folderu w systemie Windows

Streszczenie

W tym artykule opisano funkcję Przekierowanie folderu dostępną w systemie Windows.

Więcej informacji

System Windows umożliwia przekierowywanie określonych folderów użytkownika do lokalizacji na serwerze za pomocą rozszerzenia zasad grupy o nazwie Przekierowanie folderu.


Zapewne wielu administratorów chciałoby używać funkcji przekierowywania folderów w taki sposób, aby foldery użytkownika były automatycznie przekierowywane do nowo utworzonego folderu dla każdego użytkownika. W tym artykule opisano sposób przekierowywania do nowej lokalizacji folderu oraz minimalne uprawnienia listy kontroli dostępu (ACL) systemu plików NTFS niezbędne do zrealizowania przekierowania.

Konfiguracja

Przekierowanie folderu jest zasadą grupy użytkownika. Oznacza to, że użytkownik, dla którego jest konfigurowane przekierowywanie folderów, musi mieć zasadę grupy połączoną z pewną strukturą folderów, w stosunku do której jego obiekt typu użytkownik jest obiektem podrzędnym, taką jak lokacja, domena czy jednostka organizacyjna.

Po utworzeniu tej zasady grupy i połączeniu jej z odpowiednim obiektem folderu administrator może określić, które foldery mają być przekierowywane i gdzie. Aby to zrobić, administrator musi przejść do następującej lokalizacji w obiekcie zasad grupy:

Konfiguracja użytkownika\Ustawienia systemu Windows\Przekierowanie folderu
We właściwościach folderu można wybrać podstawowe lub zaawansowane przekierowywanie folderu i można określić ścieżkę systemu plików serwera wskazującą lokalizację, do której folder ma być przekierowywany.

Jako części ścieżki przekierowania można użyć zmiennej %USERNAME% — pozwoli to systemowi na dynamiczne utworzenie nowo przekierowanego folderu dla każdego użytkownika, do którego stosuje się dany obiekt zasad.

Wymagania dotyczące zabezpieczeń

W przypadku skonfigurowania funkcji Przekierowanie folderu do tworzenia nowych podfolderów dla każdego użytkownika każdy użytkownik musi mieć wystarczające uprawnienia listy ACL udziału i systemu plików NTFS do utworzenia podfolderu w odpowiedniej lokalizacji.

Jeśli użytkownik nie ma wystarczających uprawnień listy ACL udziału i systemu plików NTFS, jego folder nie jest przekierowywany i w lokalnym dzienniku zdarzeń pojawia się jeden z następujących komunikatów o błędzie:

Identyfikator zdarzenia: 101

Użytkownik: nazwa_użytkownika

Komputer: nazwa_komputera

Opis:
Nie można wykonać przekierowania folderu nazwa_folderu. Nie można utworzyć nowych katalogów dla przekierowanego folderu. Folder jest skonfigurowany do przekierowania do \\nazwa_serwera\nazwa_udziału\%username%, końcowa ścieżka rozszerzona to \\nazwa_serwera\nazwa_udziału\nazwa_użytkownika. Wystąpił następujący błąd:
Odmowa dostępu.
— lub —
Identyfikator zdarzenia: 101

Użytkownik: nazwa_użytkownika

Komputer: nazwa_komputera

Opis:

Nie można wykonać przekierowania danych aplikacji folderu. Nie można przenieść do nowej lokalizacji plików dla przekierowanego folderu. Folder jest skonfigurowany do przekierowania do ścieżka. Pliki były przenoszone z ścieżka do ścieżka. Wystąpił następujący błąd: Struktura deskryptora zabezpieczeń jest nieprawidłowa.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat uprawnień wymaganych dla udziału, w którym będą przechowywane przekierowane foldery, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

274443 JAK: Dynamiczne tworzenie zabezpieczonych folderów przekierowanych za pomocą funkcji Przekierowanie folderu

Właściwości

Identyfikator artykułu: 232692 — ostatni przegląd: 14.05.2008 — zmiana: 1

Opinia