JAK: Włączanie inspekcji dostępu do usługi katalogowej

Streszczenie

W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak włączyć inspekcję usługi Active Directory.


Administratorzy mogą monitorować dostęp do usługi Active Directory, wymuszając rejestrowanie w dzienniku zdarzeń usługi katalogowej udanych i nieudanych prób dostępu. Ten dziennik zdarzeń znajduje się tylko na kontrolerach domeny systemu Windows 2000.


powrót do początku

Włączanie inspekcji usługi Active Directory

Aby włączyć inspekcję usługi Active Directory:
 1. Uruchom przystawkę
  Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, klikając przycisk
  Start, wskazując polecenie
  Programy, a następnie wskazując polecenie
  Narzędzia administracyjne.
 2. W menu
  Widok
  kliknij polecenie
  Funkcje zaawansowane.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontener Kontrolery domeny, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę
  Zasady grupy.
 5. Kliknij węzeł
  Domyślne zasady kontrolera domeny, a następnie kliknij przycisk
  Edytuj.
 6. Kliknij dwukrotnie następujące elementy, aby je otworzyć:
  Konfiguracja komputera,
  Ustawienia systemu Windows,
  Ustawienia zabezpieczeń,
  Zasady lokalne,
  Zasady inspekcji.
 7. W prawym okienku otwórz zasadę
  Przeprowadź inspekcję dostępu do usługi katalogowej.
 8. Kliknij odpowiednie opcje:
  Dokonaj inspekcji udanych próbi/lub
  Dokonaj inspekcji nieudanych prób.
 9. Otwórz aplikację
  Dziennik zabezpieczeń, aby wyświetlić zarejestrowane zdarzenia.
UWAGA: W systemie Windows 2000 kontrolery domeny co 5 minut sondują zasady w poszukiwaniu zmian. Inne kontrolery domeny w firmie odbierają te zmiany w tym czasie przedłużonym o czas replikacji.


powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 232714 — ostatni przegląd: 14.03.2002 — zmiana: 1

Opinia