W systemach Windows Vista i Windows Server 2008 (lub późniejszych wersjach tych systemów) dziennik aplikacji zawiera zdarzenie o identyfikatorze 4107 bądź 11

Symptomy

Na komputerze z zainstalowanym systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 w dzienniku aplikacji został zarejestrowany błąd podobny do następującego:
Nazwa dziennika: Aplikacja
Źródło: Microsoft-Windows-CAPI2
Data: data i godzina
Identyfikator zdarzenia: 4107
Kategoria zadania: Brak
Poziom: Błąd
Słowa kluczowe: Klasyczny
Użytkownik: Brak
Komputer: Nazwa komputera
Opis:
Nie można wyodrębnić głównej listy innych firm z pliku cab automatycznej aktualizacji z: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab>, wystąpił błąd: Wymagany certyfikat jest poza okresem ważności, co wynika z weryfikacji bieżącego zegara systemowego lub sygnatury czasowej.
Lub na komputerze z zainstalowanym systemem Windows Vista lub Windows Server 2008 w dzienniku aplikacji został zarejestrowany błąd podobny do następującego:
Nazwa dziennika: Aplikacja
Źródło: Microsoft-Windows-CAPI2
Data: data i godzina
Identyfikator zdarzenia: 11
Kategoria zadania: Brak
Poziom: Błąd
Słowa kluczowe: Klasyczny
Użytkownik: Brak
Komputer: Nazwa komputera
Opis:
Nie można wyodrębnić głównej listy innych firm z pliku cab automatycznej aktualizacji z: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab>, wystąpił błąd: Wymagany certyfikat jest poza okresem ważności, co wynika z weryfikacji bieżącego zegara systemowego lub sygnatury czasowej.

Przyczyna

Ten błąd występuje, ponieważ wygasła ważność certyfikatu wydawcy listy zaufania certyfikatów firmy Microsoft. W folderze CryptnetUrlCache istnieje kopia listy CTL z wygasłym certyfikatem podpisywania.

Rozwiązanie

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić na odpowiednim komputerze.

Teraz należy przejść do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz wiersz polecenia. Aby to zrobić, kliknij przycisk StartPrzycisk Start , kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  certutil -urlcache * delete
  Uwaga Polecenie certutil należy uruchomić na stacji roboczej każdego użytkownika. Każdy użytkownik powinien się zalogować i wykonać powyższe kroki 1 i 2.
 3. Jeśli wygasły certyfikat został zbuforowany w jednym z lokalnych profilów systemu, należy usunąć zawartość kilku katalogów przy użyciu Eksploratora Windows. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Uruchom Eksploratora Windows. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.

   Uwaga Aby uzyskać dostęp do katalogów, których zawartość ma zostać usunięta, należy wyświetlić ukryte foldery. W celu wyświetlenia ukrytych plików i folderów, wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij pozycję Organizuj, a następnie kliknij pozycję Opcje folderów i wyszukiwania.
   2. Kliknij kartę Widok.
   3. Zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery.
   4. Wyczyść pole wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.
   5. Wyczyść pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego.
   6. Kliknij przycisk Tak, aby zamknąć ostrzeżenie, a następnie kliknij przycisk OK w celu zastosowania zmian i zamknięcia okna dialogowego.
  2. Usuń zawartość katalogów wymienionych poniżej. (Ciąg %windir% oznacza katalog systemu Windows).

   Uwaga Wyświetlony może zostać komunikat o braku uprawnień dostępu do folderu. W przypadku wyświetlenia takiego komunikatu należy kliknąć przycisk Kontynuuj.

   LocalService:

   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   NetworkService:
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   LocalSystem:
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Więcej informacji

Ponadto zdarzenie o identyfikatorze 4107 może zostać zarejestrowane z komunikatem o błędzie „Nieprawidłowe dane” (zamiast komunikatu „Wymagany certyfikat jest poza okresem ważności, co wynika z weryfikacji bieżącego zegara systemowego lub sygnatury czasowej”).

Błąd „Nieprawidłowe dane” oznacza, że obiekt zwrócony z sieci nie jest poprawnym plikiem cab. Z tego powodu system Windows nie może go prawidłowo przeanalizować. Takie błędy mogą występować w przypadku nieudanych prób pobrania plików cab z sieci lub przesłania ich przez serwer proxy. Jeśli serwer proxy zwróci inne dane lub komunikat zamiast standardowego kodu błędu HTTP, system Windows podejmie próbę przeanalizowania komunikatu otrzymanego z serwera proxy, oczekując, że jest to plik cab. Ta operacja zostanie zakończona niepowodzeniem z błędem „Nieprawidłowe dane”.

W celu rozwiązania tego problemu należy usunąć nieprawidłowy wpis z pamięci podręcznej przez wyczyszczenie jej zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji „Rozwiązanie”.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 2328240 — ostatni przegląd: 15.05.2011 — zmiana: 1

Opinia