Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia pliku w programie Windows Media Player

Symptomy

Po wpisaniu nazwy pliku, który ma zostać odtworzony w programie Windows Media Player, może pojawić się jeden lub więcej z następujących komunikatów o błędach:

Nie można otworzyć pliku (Błąd=80040216)
Nie można otworzyć 'http://NazwaSerwera/Ścieżka/NazwaPliku.asf'. Sprawdź, czy ścieżka i nazwa pliku są poprawne i spróbuj ponownie. (Błąd=80070002)
Nie można otworzyć '\\Serwer\Katalog\NazwaPliku'. Sprawdź, czy ścieżka i nazwa pliku są poprawne i spróbuj ponownie. (Błąd=80070035)
Nie można otworzyć '\\Serwer\NazwaPliku'. Sprawdź, czy ścieżka i nazwa pliku są poprawne i spróbuj ponownie. (Błąd=80070043)
Nie można otworzyć 'protokół://serwer/katalog/nazwa_pliku'. Sprawdź, czy ścieżka i nazwa pliku są poprawne i spróbuj ponownie. (Błąd=80070005)
Podana ścieżka jest nieprawidłowa. (Błąd=800700A1)
Nie odnaleziono serwera ani serwera proxy. (Błąd=800C0005)
Protokół nie jest znany i nie wprowadzono zgodnego protokołu podłączania. (Błąd=800C000D)
Podany typ strumienia nie może być rozpoznany. (Błąd=C00D07E2)
Nie można odnaleźć określonego pliku. (Błąd=C00D001A)
Nie masz praw dostępu do tej lokalizacji lub pliku. (Błąd 80070005)

Przyczyna

Program Windows Media Player nie może odnaleźć pliku o podanej nazwie. Prawdopodobnie nazwa została wpisana błędnie lub ścieżka pliku jest niepoprawna. Istnieje wiele różnych metod tworzenia ścieżek plików; wybór metody zależy od sposobu, w jaki ma być uzyskiwany dostęp do zawartości multimedialnej. Poniżej przedstawiono przykłady poprawnej składni używanej w typowych metodach uzyskiwania dostępu do plików multimedialnych.

Więcej informacji

Aby odtworzyć plik multimedialny znajdujący się na komputerze lokalnym

LiteraDysku:\NazwaKatalogu\NazwaPliku

LiteraDysku to litera skojarzona z dyskiem, na którym znajduje się plik multimedialny (zwykle C:\). Katalog to dowolny folder, w którym znajduje się plik multimedialny. Należy zwrócić uwagę, że między poszczególnymi nazwami katalogów oraz po dwukropku występującym po literze dysku pojawia się znak kreski ułamkowej odwróconej. NazwaPliku to nazwa pliku multimedialnego. NazwaDysku oraz NazwaPliku to wymagane części ścieżki. Część NazwaKatalogu jest opcjonalna, w zależności od tego, gdzie jest przechowywana zawartość multimedialna.


Aby odtworzyć plik multimedialny znajdujący się w sieci World Wide Web

Protokół://NazwaDomeny/NazwaKatalogu/NazwaPliku

Protokół to zestaw formatów i procedur umożliwiających wymianę danych między komputerami. Do protokołów używanych przez program Windows Media Player należą protokoły HTTP (Hypertext Transfer Protocol) i MMS (Microsoft Media Server). Część NazwaKatalogu jest opcjonalna, w zależności od lokalizacji plików multimedialnych w witrynie sieci Web. NazwaPliku to nazwa pliku multimedialnego. Należy zwrócić uwagę, że po identyfikatorze protokołu pojawia się dwukropek i dwie kreski ułamkowe, natomiast między poszczególnymi nazwami folderów i przed nazwą pliku pojawia się jedna kreska ułamkowa. Protokół, NazwaDomeny oraz NazwaPliku to wymagane części ścieżki. Część NazwaKatalogu jest opcjonalna, w zależności od tego, gdzie jest przechowywana zawartość multimedialna.

Aby odtworzyć plik multimedialny znajdujący się w sieci lokalnej

NazwaSerwera\NazwaUdziału\NazwaPliku

NazwaSerwera to nazwa komputera w sieci lokalnej, na którym znajduje się plik multimedialny. NazwaUdziału to znajdujący się na serwerze folder udostępniony, w którym jest zapisany plik multimedialny. NazwaPliku to nazwa pliku multimedialnego. Należy zwrócić uwagę, że część NazwaSerwera poprzedzają dwa znaki kreski ułamkowej odwróconej, a jeden taki znak pojawia się między poszczególnymi nazwami folderów i przed nazwą pliku. NazwaSerwera, NazwaUdziału oraz NazwaPliku to wymagane części ścieżki.


Aby odtworzyć plik multimedialny znajdujący się w sieci lokalnej przy użyciu określonego protokołu

Protokół://NazwaSerwera/NazwaUdziału/NazwaPliku

Protokół to zestaw formatów i procedur umożliwiających wymianę danych między komputerami. Do protokołów używanych przez program Windows Media Player należą protokoły HTTP (Hypertext Transfer Protocol) i MMS (Microsoft Media Server). NazwaSerwera to nazwa komputera w sieci, na którym znajduje się plik multimedialny. NazwaUdziału to nazwa znajdującego się na serwerze folderu udostępnionego, w którym jest zapisany plik multimedialny. NazwaPliku to nazwa pliku multimedialnego. Należy zwrócić uwagę, że po identyfikatorze protokołu pojawia się dwukropek i dwie kreski ułamkowe, natomiast między poszczególnymi nazwami folderów i przed nazwą pliku pojawia się jedna kreska ułamkowa. Protokół, NazwaSerwera, NazwaUdziałuoraz NazwaPliku to wymagane części ścieżki.

Rozwiązanie

Upewnij się, że nazwa pliku została wpisana poprawnie i że ścieżka pliku jest prawidłowa, a następnie spróbuj ponownie. Jeśli komunikat o błędzie pojawił się w wyniku kliknięcia łącza na stronie sieci Web, skontaktuj się z dostawcą zawartości w celu uzyskania zaktualizowanego łącza.Należy zwrócić uwagę, że komunikat o błędzie może się także pojawić przy próbie odtworzenia pliku .asx odwołującego się do nieistniejącej ścieżki (co może być spowodowane reorganizacją zawartości w witrynie). Ścieżka pliku .asx jest poprawna; problem polega na tym, że ścieżka osadzona w pliku .asx nie jest już poprawna. Ponowne wpisanie ścieżki pliku .asx nie rozwiąże tego problemu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 234292 — ostatni przegląd: 17.05.2011 — zmiana: 1

Opinia