MS10-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń aplikacji Word Online 2010: 12 października 2010

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-079. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znany problem z tą aktualizacją zabezpieczeń

Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń bez stosowania flagi /quiet może zostać zwrócone puste okno dialogowe. Ten problem może występować w przypadku zaznaczenia pola wyboru Kliknij tutaj, aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft i kliknięcia przycisku Kontynuuj. Aby bez negatywnych skutków zignorować to puste okno dialogowe i kontynuować instalację, należy kliknąć przycisk OK.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Nie określono wymagań wstępnych związanych z instalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Microsoft Word Online 2010
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wdsrv.conversion.office.msoserver.dll14.0.5120.500021,423,48821-Jul-201001:04x64
Wdsrv.conversion.office.oartserver.dll14.0.5123.500026,593,64010-Aug-201019:28x64
Wdsrv.conversion.sword.dll14.0.5123.50007,487,32010-Aug-201019:48x64
Wdsrv.dll14.0.5119.5000354,17613-Jul-201022:45x86
Wdsrv.isapi.dll14.0.5119.5000354,17613-Jul-201022:45x86
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2345015 — ostatni przegląd: 24.04.2014 — zmiana: 1

Opinia