MS10-072: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Office SharePoint Server 2007: 12 października 2010

Ważne Ten artykuł zawiera informacje, dzięki którym można łatwo obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Takie zmiany można wprowadzić w celu obejścia określonego problemu. Przed ich wprowadzeniem zaleca się dokonanie oceny zagrożenia, z jakim wiąże się zastosowanie tego obejścia w danym środowisku. Po zastosowaniu tego obejścia należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe, aby zapewnić lepszą ochronę komputera.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-072. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Znany problem 1

  Symptom
  W przypadku nieukończenia zadania Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint program SharePoint może być w stanie niespójności. Mogą występować problemy z wyświetleniem strony administracji centralnej lub witryny programu SharePoint i może być zwracany jeden z następujących komunikatów o błędach:

  Komunikat o błędzie 1

  Błąd serwera: http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=96177

  Komunikat o błędzie 2

  HTTP 404 Nie znaleziono pliku

  Komunikat o błędzie 3

  Nie można połączyć się z bazą danych konfiguracji

  Rozwiązanie

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rozwiązania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  944267 Rozwiązywanie problemów z typowymi błędami w przypadku uruchamiania Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint na komputerze z programem Windows SharePoint Services 3.0 lub SharePoint Server 2007
 • Znany problem 2

  Symptom


  Użytkownicy przechodzący do witryny programu SharePoint są monitowani o uwierzytelnienie. Systemy Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 zawierają funkcję zabezpieczeń służącą do sprawdzania sprzężenia zwrotnego, opracowaną w celu zapobiegania atakom lustrzanym skierowanym przeciwko komputerowi. Z tego powodu próba uwierzytelnienia kończy się niepowodzeniem, jeśli używana w pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) lub niestandardowy nagłówek hosta nie odpowiada nazwie komputera lokalnego.

  Obejście problemu  Istnieją dwie metody obejścia tego problemu. Należy skorzystać z jednej z następujących metod, odpowiednio do danej sytuacji.

  Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

  Metoda 1. Określenie nazw hostów (metoda preferowana w przypadku uwierzytelniania NTLM)

  Aby określić nazwy hostów zamapowane na adres sprzężenia zwrotnego, które umożliwiają nawiązywanie połączeń z witrynami sieci Web na używanym komputerze, wykonaj następujące czynności:

  1. Ustaw dla wpisu rejestru DisableStrictNameChecking wartość 1. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   281308 Połączenie z udziałem SMB na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 może nie działać dla aliasu nazwy
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W Edytorze rejestru odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz MSV1_0, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość wielociągu.
  5. Wpisz ciąg BackConnectionHostNames, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję BackConnectionHostNames, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  7. W polu Dane wartości wpisz nazwę hosta lub nazwy hostów dla witryn na komputerze lokalnym, a następnie kliknij przycisk OK.
  8. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom usługę IISAdmin.

  Metoda 2. Wyłączenie sprawdzania sprzężenia zwrotnego (metoda mniej zalecana)

  Ostrzeżenie Ta metoda obejścia problemu może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tej metody obejścia problemu, ale podaje informacje umożliwiające jej zastosowanie według uznania użytkownika. Tę metodę obejścia problemu użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.


  Druga metoda polega na wyłączeniu sprawdzania sprzężenia zwrotnego przez ustawienie wpisu rejestru DisableLoopbackCheck.

  Aby ustawić klucz rejestru DisableLoopbackCheck, wykonaj następujące czynności:

  1. Ustaw dla wpisu rejestru DisableStrictNameChecking wartość 1. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   281308 Połączenie z udziałem SMB na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 może nie działać dla aliasu nazwy
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W Edytorze rejestru odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Lsa, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  5. Wpisz ciąg DisableLoopbackCheck, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję DisableLoopbackCheck, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  7. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
  8. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  926642 Komunikat o błędzie podczas uzyskiwania dostępu lokalnego do serwera za pomocą nazwy FQDN lub aliasu CNAME po zainstalowaniu dodatku Windows Server 2003 SP1: „Odmowa dostępu” lub „Żaden dostawca sieciowy nie zaakceptował podanej ścieżki sieciowej”
 • Znany problem 3

  Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows Small Business Server z programem Office SharePoint Server 2007 w niektórych scenariuszach strona administracji centralnej i strona Companyweb programu SharePoint mogą być niedostępne. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie i o rozwiązywaniu go, odwiedź następującą stronę sieci Web w witrynie Microsoft TechNet:
 • Znany problem 4

  Po zainstalowaniu ta aktualizacja zabezpieczeń może wielokrotnie występować na liście Zainstalowane aktualizacje. Dzieje się tak, ponieważ ta aktualizacja jest stosowana do wielu aplikacji pakietu Office.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
944267 Rozwiązywanie problemów z typowymi błędami w przypadku uruchamiania Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint na komputerze z programem Windows SharePoint Services 3.0 lub SharePoint Server 2007

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższa lista zawiera wymagania wstępne tej aktualizacji zabezpieczeń:
 • Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowane następujące oprogramowanie:
  • Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla produktów serwerowych pakietu Microsoft Office 2007

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
979445 MS10-039: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Office SharePoint Server 2007: 8 czerwca 2010

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Microsoft Office SharePoint Server 2007 (wersja 32-bitowa)
File nameFile versionFile sizeDateTime
Admcmds.xml.x86Not applicable2,21617-Apr-200909:05
Chtbrkr.dll.x8612.0.6539.50006,859,77609-Jun-201007:48
Deprpt.asxNot applicable15,60416-Sep-200922:08
Editprofilelayouts.aspxNot applicable2,67121-May-200923:24
Expicker.jsNot applicable3,26521-May-200923:24
Gmgfelem.xmlNot applicable28814-Aug-200922:09
Gmigfeat.xmlNot applicable47214-Aug-200922:09
Microsoft.office.server.dll12.0.6539.50002,932,73609-Jun-201006:34
Microsoft.office.server.dll_isapi12.0.6539.50002,932,73609-Jun-201006:34
Microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi12.0.6545.50003,723,26411-Aug-201018:06
Msscntrs.dll.x8612.0.6529.5000909,82403-Feb-201008:20
Mssdmn.exe.x8612.0.6539.50001,372,67209-Jun-201007:43
Mssearch.exe.x8612.0.6539.50001,057,79209-Jun-201007:46
Mssph.dll.x8612.0.6544.50002,519,04004-Aug-201007:39
Mssrch.dll.x8612.0.6539.50005,203,96809-Jun-201007:46
Natlang6.dll_osssearch.x866.0.6531.50006,211,58409-Mar-201015:46
Natlangnlsd0009.dll_osssearch.x866.0.6519.500032,449,02430-Sep-200909:35
Notesph.dll.oss.x8612.0.6545.50002,147,84011-Aug-201020:05
Offfiltx.dll.x862006.1200.6524.50004,998,65619-Nov-200922:24
Office.odf12.0.6527.50003,634,68812-Jan-201016:07
Osafehtm.dll12.0.6545.5000233,47211-Aug-201016:10
Pbb1feat.xmlNot applicable52621-Jul-201006:10
Pbb1fil.xmlNot applicable8,67921-Jul-201006:10
Pbbfeat.xmlNot applicable52021-Jul-201006:10
Pbbfil.xmlNot applicable1,25721-Jul-201006:10
Pblyfeat.xmlNot applicable58321-Jul-201006:09
Pkmexsph.dll_0001.x8612.0.6539.50001,240,57609-Jun-201007:45
Portal.dll12.0.6541.50006,623,23208-Jul-201017:00
Portal.dll_00112.0.6541.50006,623,23208-Jul-201017:00
Profilesrp.sqlNot applicable551,28809-Jun-201008:08
Profilup.sqlNot applicable618,70309-Jun-201008:08
Provfil.xmlNot applicable20,53821-Jul-201006:09
Provfile.xmlNot applicable4,89821-Jul-201006:09
Pubrfeat.xmlNot applicable95821-Jul-201006:09
Query9x.dll_0001.x8612.0.6510.5000553,47217-Jun-200923:21
Reportcenterxmlonet_xmlNot applicable25,16904-Nov-200922:14
Sclonet_xml.x86Not applicable32,39217-Apr-200909:05
Sctabslistallitems_aspx.x86Not applicable2,64908-Dec-200907:15
Scxmlonet_xml.x86Not applicable54,69217-Apr-200910:19
Searchom.dll.x8612.0.6545.50009,153,53611-Aug-201020:01
Searchom.dll_0001.x8612.0.6545.50009,153,53611-Aug-201020:01
Sharepointpub.dll12.0.6545.50003,723,26411-Aug-201018:06
Sharepointpub_gac.dll12.0.6545.50003,723,26411-Aug-201018:06
Sitesv3siteslistallitems_aspx12.0.32082,64908-Dec-200907:15
Sitesv3tabslistallitems_aspx12.0.32082,64908-Dec-200907:15
Sm.asxNot applicable31,01208-Apr-201011:25
Sps.core.rsxNot applicable85,63817-Apr-200910:21
Spscore.rsx_1025Not applicable103,75717-Apr-200918:12
Spscore.rsx_1026Not applicable116,42917-Apr-200918:11
Spscore.rsx_1027Not applicable92,89417-Apr-200918:11
Spscore.rsx_1028Not applicable83,67717-Apr-200917:51
Spscore.rsx_1029Not applicable90,79517-Apr-200918:12
Spscore.rsx_1030Not applicable89,10717-Apr-200918:11
Spscore.rsx_1031Not applicable92,53417-Apr-200918:11
Spscore.rsx_1032Not applicable121,22317-Apr-200918:11
Spscore.rsx_1033Not applicable85,63817-Apr-200910:21
Spscore.rsx_1035Not applicable89,73317-Apr-200918:10
Spscore.rsx_1036Not applicable94,47817-Apr-200918:11
Spscore.rsx_1037Not applicable97,26117-Apr-200918:10
Spscore.rsx_1038Not applicable94,20717-Apr-200918:10
Spscore.rsx_1040Not applicable92,76217-Apr-200918:05
Spscore.rsx_1041Not applicable97,79617-Apr-200918:03
Spscore.rsx_1042Not applicable92,05017-Apr-200918:03
Spscore.rsx_1043Not applicable91,32917-Apr-200917:59
Spscore.rsx_1044Not applicable87,92317-Apr-200918:01
Spscore.rsx_1045Not applicable93,35417-Apr-200917:59
Spscore.rsx_1046Not applicable90,66017-Apr-200917:58
Spscore.rsx_1048Not applicable91,75217-Apr-200917:58
Spscore.rsx_1049Not applicable114,43517-Apr-200917:59
Spscore.rsx_1050Not applicable90,27917-Apr-200918:10
Spscore.rsx_1051Not applicable92,65617-Apr-200917:58
Spscore.rsx_1053Not applicable89,02217-Apr-200917:58
Spscore.rsx_1054Not applicable128,14017-Apr-200917:58
Spscore.rsx_1055Not applicable90,96517-Apr-200917:51
Spscore.rsx_1058Not applicable112,11617-Apr-200917:51
Spscore.rsx_1060Not applicable89,55617-Apr-200917:58
Spscore.rsx_1061Not applicable87,32117-Apr-200918:11
Spscore.rsx_1062Not applicable91,35217-Apr-200918:03
Spscore.rsx_1063Not applicable91,52317-Apr-200918:03
Spscore.rsx_1081Not applicable127,69817-Apr-200918:11
Spscore.rsx_2052Not applicable83,67617-Apr-200917:51
Spscore.rsx_2070Not applicable92,24817-Apr-200917:59
Spscore.rsx_2074Not applicable90,82617-Apr-200917:59
Spscore.rsx_3082Not applicable92,45817-Apr-200918:10
Spsimpph.dll.x8612.0.6529.50001,395,20003-Feb-201008:22
Svrsetup.dll12.0.6501.500015,127,04012-Mar-200904:59
Svrsetup.exe12.0.6501.50008,511,48812-Mar-200905:00
Tquery.dll.x8612.0.6542.50008,269,82421-Jul-201006:56
Upgrade.dll_00112.0.6539.5000774,14409-Jun-201008:13
Userprofilechangeservicewsdl.aspxNot applicable19,96926-May-201012:16
Microsoft Office SharePoint Server 2007 (wersja 64-bitowa)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Admcmds.xml.x64Not applicable2,21617-Apr-200908:51Not applicable
Chtbrkr.dll.x6412.0.6539.50006,129,49609-Jun-201006:58Not applicable
Deprpt.asxNot applicable15,59216-Sep-200920:21Not applicable
Editprofilelayouts.aspxNot applicable2,65921-May-200923:11Not applicable
Expicker.jsNot applicable3,26521-May-200923:11Not applicable
Gmgfelem.xmlNot applicable28814-Aug-200921:52Not applicable
Gmigfeat.xmlNot applicable47214-Aug-200921:52Not applicable
Microsoft.office.server.dll12.0.6539.50002,893,69609-Jun-201006:26x86
Microsoft.office.server.dll_isapi12.0.6539.50002,893,69609-Jun-201006:26Not applicable
Microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi12.0.6545.50003,676,05611-Aug-201018:24Not applicable
Msscntrs.dll.x6412.0.6529.5000437,08003-Feb-201008:46Not applicable
Mssdmn.exe.x6412.0.6539.5000797,04009-Jun-201006:58Not applicable
Mssearch.exe.x6412.0.6539.5000572,27209-Jun-201006:58Not applicable
Mssph.dll.x6412.0.6544.50001,956,17604-Aug-201008:18Not applicable
Mssrch.dll.x6412.0.6539.50004,758,86409-Jun-201006:58Not applicable
Natlang6.dll_osssearch.x646.0.6531.50003,985,80809-Mar-201016:25Not applicable
Offfiltx.dll.x642006.1200.6524.50001,845,13619-Nov-200923:16Not applicable
Osafehtm.dll12.0.6545.5000139,12011-Aug-201016:13x64
Pbb1feat.xmlNot applicable52621-Jul-201005:45Not applicable
Pbb1fil.xmlNot applicable8,67921-Jul-201005:45Not applicable
Pbbfeat.xmlNot applicable52021-Jul-201005:45Not applicable
Pbbfil.xmlNot applicable1,25721-Jul-201005:45Not applicable
Pblyfeat.xmlNot applicable58321-Jul-201005:45Not applicable
Pkmexsph.dll_0001.x6412.0.6539.5000651,60809-Jun-201006:58Not applicable
Portal.dll12.0.6541.50006,506,39208-Jul-201013:49x86
Portal.dll_00112.0.6541.50006,506,39208-Jul-201013:49Not applicable
Profilesrp.sqlNot applicable551,28809-Jun-201008:35Not applicable
Profilup.sqlNot applicable618,70309-Jun-201008:35Not applicable
Provfil.xmlNot applicable20,53821-Jul-201005:45Not applicable
Provfile.xmlNot applicable4,89821-Jul-201005:45Not applicable
Pubrfeat.xmlNot applicable95821-Jul-201005:45Not applicable
Query9x.dll_0001.x6412.0.6510.5000219,47217-Jun-200923:01Not applicable
Reportcenterxmlonet_xmlNot applicable25,16904-Nov-200922:36Not applicable
Sclonet_xml.x64Not applicable32,39217-Apr-200908:51Not applicable
Sctabslistallitems_aspx.x64Not applicable2,63908-Dec-200907:15Not applicable
Scxmlonet_xml.x64Not applicable54,69217-Apr-200910:16Not applicable
Searchom.dll.x6412.0.6545.50008,808,32011-Aug-201019:55Not applicable
Searchom.dll_0001.x6412.0.6545.50008,808,32011-Aug-201019:55Not applicable
Sharepointpub.dll12.0.6545.50003,676,05611-Aug-201018:24x86
Sharepointpub_gac.dll12.0.6545.50003,676,05611-Aug-201018:24x86
Sitesv3siteslistallitems_aspx12.0.32082,63908-Dec-200907:15Not applicable
Sitesv3tabslistallitems_aspx12.0.32082,63908-Dec-200907:15Not applicable
Sm.asxNot applicable30,86908-Apr-201011:27Not applicable
Sps.core.rsxNot applicable85,63817-Apr-200910:18Not applicable
Spscore.rsx_1025Not applicable103,75717-Apr-200917:50Not applicable
Spscore.rsx_1026Not applicable116,42917-Apr-200917:50Not applicable
Spscore.rsx_1027Not applicable92,89417-Apr-200917:49Not applicable
Spscore.rsx_1028Not applicable83,67717-Apr-200917:25Not applicable
Spscore.rsx_1029Not applicable90,79517-Apr-200917:49Not applicable
Spscore.rsx_1030Not applicable89,10717-Apr-200917:49Not applicable
Spscore.rsx_1031Not applicable92,53417-Apr-200917:49Not applicable
Spscore.rsx_1032Not applicable121,22317-Apr-200917:49Not applicable
Spscore.rsx_1033Not applicable85,63817-Apr-200910:18Not applicable
Spscore.rsx_1035Not applicable89,73317-Apr-200917:49Not applicable
Spscore.rsx_1036Not applicable94,47817-Apr-200917:49Not applicable
Spscore.rsx_1037Not applicable97,26117-Apr-200917:49Not applicable
Spscore.rsx_1038Not applicable94,20717-Apr-200917:41Not applicable
Spscore.rsx_1040Not applicable92,76217-Apr-200917:41Not applicable
Spscore.rsx_1041Not applicable97,79617-Apr-200917:40Not applicable
Spscore.rsx_1042Not applicable92,05017-Apr-200917:40Not applicable
Spscore.rsx_1043Not applicable91,32917-Apr-200917:37Not applicable
Spscore.rsx_1044Not applicable87,92317-Apr-200917:38Not applicable
Spscore.rsx_1045Not applicable93,35417-Apr-200917:38Not applicable
Spscore.rsx_1046Not applicable90,66017-Apr-200917:37Not applicable
Spscore.rsx_1048Not applicable91,75217-Apr-200917:37Not applicable
Spscore.rsx_1049Not applicable114,43517-Apr-200917:36Not applicable
Spscore.rsx_1050Not applicable90,27917-Apr-200917:48Not applicable
Spscore.rsx_1051Not applicable92,65617-Apr-200917:37Not applicable
Spscore.rsx_1053Not applicable89,02217-Apr-200917:29Not applicable
Spscore.rsx_1054Not applicable128,14017-Apr-200917:29Not applicable
Spscore.rsx_1055Not applicable90,96517-Apr-200917:28Not applicable
Spscore.rsx_1058Not applicable112,11617-Apr-200917:28Not applicable
Spscore.rsx_1060Not applicable89,55617-Apr-200917:36Not applicable
Spscore.rsx_1061Not applicable87,32117-Apr-200917:48Not applicable
Spscore.rsx_1062Not applicable91,35217-Apr-200917:38Not applicable
Spscore.rsx_1063Not applicable91,52317-Apr-200917:38Not applicable
Spscore.rsx_1081Not applicable127,69817-Apr-200917:49Not applicable
Spscore.rsx_2052Not applicable83,67617-Apr-200917:25Not applicable
Spscore.rsx_2070Not applicable92,24817-Apr-200917:37Not applicable
Spscore.rsx_2074Not applicable90,82617-Apr-200917:36Not applicable
Spscore.rsx_3082Not applicable92,45817-Apr-200917:49Not applicable
Spsimpph.dll.x6412.0.6529.5000788,32003-Feb-201008:46Not applicable
Tquery.dll.x6412.0.6542.50004,783,95221-Jul-201006:05Not applicable
Upgrade.dll_00112.0.6539.5000771,99209-Jun-201007:24Not applicable
Userprofilechangeservicewsdl.aspxNot applicable19,95726-May-201011:29Not applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2345212 — ostatni przegląd: 18.05.2011 — zmiana: 1

Opinia