MS10-072: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Windows SharePoint Services 3.0: 12 października 2010

Ważne Ten artykuł zawiera informacje, dzięki którym można łatwo obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Takie zmiany można wprowadzić w celu obejścia określonego problemu. Przed ich wprowadzeniem zaleca się dokonanie oceny zagrożenia, z jakim wiąże się zastosowanie tego obejścia w danym środowisku. Po zastosowaniu tego obejścia należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe, aby zapewnić lepszą ochronę komputera.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-072. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższa lista zawiera wymagania wstępne tej aktualizacji zabezpieczeń:
 • Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany program Windows SharePoint Services 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowsza wersja. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:949582 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Windows SharePoint Services 3.0

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Znany problem 1

  Symptom
  W przypadku nieukończenia zadania Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint program SharePoint może być w stanie niespójności. Mogą występować problemy z wyświetleniem strony administracji centralnej lub witryny programu SharePoint i może być zwracany jeden z następujących komunikatów o błędach:

  Komunikat o błędzie 1

  Błąd serwera: http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=96177

  Komunikat o błędzie 2

  HTTP 404 Nie znaleziono pliku

  Komunikat o błędzie 3

  Nie można połączyć się z bazą danych konfiguracji

  Rozwiązanie

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rozwiązania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  944267 Rozwiązywanie problemów z typowymi błędami w przypadku uruchamiania Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint na komputerze z programem Windows SharePoint Services 3.0 lub SharePoint Server 2007
 • Znany problem 2

  Symptom

  Użytkownicy przechodzący do witryny programu SharePoint są monitowani o uwierzytelnienie. Systemy Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 zawierają funkcję zabezpieczeń służącą do sprawdzania sprzężenia zwrotnego, opracowaną w celu zapobiegania atakom lustrzanym skierowanym przeciwko komputerowi. Z tego powodu próba uwierzytelnienia kończy się niepowodzeniem, jeśli używana w pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) lub niestandardowy nagłówek hosta nie odpowiada nazwie komputera lokalnego.  Obejście problemu  Istnieją dwie metody obejścia tego problemu. Należy skorzystać z jednej z następujących metod, odpowiednio do danej sytuacji.

  Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

  Metoda 1. Określenie nazw hostów (metoda preferowana w przypadku uwierzytelniania NTLM)

  Aby określić nazwy hostów zamapowane na adres sprzężenia zwrotnego, które umożliwiają nawiązywanie połączeń z witrynami sieci Web na używanym komputerze, wykonaj następujące czynności:

  1. Ustaw dla wpisu rejestru DisableStrictNameChecking wartość 1. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   281308 Połączenie z udziałem SMB na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 może nie działać dla aliasu nazwy
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W Edytorze rejestru odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz MSV1_0, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość wielociągu.
  5. Wpisz ciąg BackConnectionHostNames, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję BackConnectionHostNames, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  7. W polu Dane wartości wpisz nazwę hosta lub nazwy hostów dla witryn na komputerze lokalnym, a następnie kliknij przycisk OK.
  8. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom usługę IISAdmin.

  Metoda 2. Wyłączenie sprawdzania sprzężenia zwrotnego (metoda mniej zalecana)

  Ostrzeżenie Ta metoda obejścia problemu może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tej metody obejścia problemu, ale podaje informacje umożliwiające jej zastosowanie według uznania użytkownika. Tę metodę obejścia problemu użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.


  Druga metoda polega na wyłączeniu sprawdzania sprzężenia zwrotnego przez ustawienie wpisu rejestru DisableLoopbackCheck.

  Aby ustawić klucz rejestru DisableLoopbackCheck, wykonaj następujące czynności:

  1. Ustaw dla wpisu rejestru DisableStrictNameChecking wartość 1. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   281308 Połączenie z udziałem SMB na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 może nie działać dla aliasu nazwy
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W Edytorze rejestru odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Lsa, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  5. Wpisz ciąg DisableLoopbackCheck, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję DisableLoopbackCheck, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  7. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
  8. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  926642 Komunikat o błędzie podczas uzyskiwania dostępu lokalnego do serwera za pomocą nazwy FQDN lub aliasu CNAME po zainstalowaniu dodatku Windows Server 2003 SP1: „Odmowa dostępu” lub „Żaden dostawca sieciowy nie zaakceptował podanej ścieżki sieciowej”
 • Znany problem 3

  Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows Small Business Server z programem Windows SharePoint Services 3.0 w niektórych scenariuszach strona administracji centralnej i strona Companyweb programu SharePoint mogą być niedostępne. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie i o rozwiązywaniu go, odwiedź następującą stronę sieci Web w witrynie Microsoft TechNet:
 • Znany problem 4

  Po zainstalowaniu ta aktualizacja zabezpieczeń może wielokrotnie występować na liście Zainstalowane aktualizacje. Dzieje się tak, ponieważ ta aktualizacja jest stosowana do wielu aplikacji pakietu Office.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
944267 Rozwiązywanie problemów z typowymi błędami w przypadku uruchamiania Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint na komputerze z programem Windows SharePoint Services 3.0 lub SharePoint Server 2007

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
983444 MS10-039: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Windows SharePoint Services 3.0: 8 czerwca 2010

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć pozycji Dodaj lub usuń programy lub Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Uwaga Podczas usuwania tej aktualizacji zabezpieczeń może zostać wyświetlony monit o włożenie dysku programu Windows SharePoint Services 3.0 do stacji dysków. Ponadto opcja odinstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą elementu Dodaj lub usuń programy lub Programy i funkcje w Panelu sterowania może nie być dostępna. Istnieje kilka możliwych przyczyn tego problemu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

903771 Informacje na temat możliwości odinstalowania aktualizacji pakietu Office

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Windows SharePoint Services 3.0 (wersja 32-bitowa):
File nameFile versionFile sizeDateTime
Camlqry.xsdNot applicable9,58102-Feb-201008:25
Cfgupddl.sqlNot applicable13809-Jul-201001:06
Configdb.sqlNot applicable65,94709-Jul-201001:54
Configup.sqlNot applicable49,18009-Jul-201001:06
Create.asxNot applicable16,35028-Oct-200917:29
Depl.xsdNot applicable62,67206-Apr-201008:52
Dwdcw20.dll12.0.6545.5000438,61611-Aug-201019:22
Dws.asxNot applicable4,44128-Oct-200917:29
Feature_0003.xmlNot applicable51112-Mar-200905:12
Fldswss.xmlNot applicable214,91303-Feb-201007:40
Msscntrs.dll_0001.x8612.0.6529.500088,40803-Feb-201009:24
Mssdmn.exe_0001.x8612.0.6539.5000280,94409-Jun-201008:49
Mssearch.exe_0005.x8612.0.6539.5000156,05609-Jun-201008:49
Mssph.dll_0001.x8612.0.6544.5000701,77604-Aug-201008:03
Mssrch.dll_0001.x8612.0.6539.50002,063,69609-Jun-201008:49
Nlhtml.dll_0002.x862008.1231.6510.5000123,24022-Jun-200911:59
Offfilt.dll_0002.x862008.1231.6532.5000199,53620-Mar-201009:15
Offprsx.dll12.0.6529.50001,133,46403-Feb-201008:20
Onetutil.dll12.0.6545.50021,980,28024-Aug-201020:59
Owssvr.dll_000112.0.6545.50023,024,76024-Aug-201021:42
Owstimer.exe_000112.0.6520.500054,62413-Oct-200906:14
Query9x.dll_0002.x8612.0.6510.500081,21617-Jun-200923:27
Rgnldflt.xmlNot applicable14,76009-Jul-201001:11
Schema.xml_announceNot applicable92,05423-Apr-200905:30
Schema.xml_discussNot applicable325,96303-Feb-201007:40
Schema.xml_usersNot applicable371,41610-Sep-200903:21
Searchom.dll_0003.x8612.0.6545.50001,462,65612-Aug-201002:13
Searchom.dll_0005.x8612.0.6545.50001,462,65612-Aug-201002:13
Sigcfg.cerNot applicable68909-Jul-201001:54
Sigcfg.dllNot applicable8,03209-Jul-201001:54
Sigcfg.sqlNot applicable41,76109-Jul-201001:54
Sigsdb.cer.x86Not applicable68903-Feb-201009:24
Sigsdb.dll.x86Not applicable8,03203-Feb-201009:24
Sigsdb.sql.x86Not applicable154,21103-Feb-201009:24
Sigstore.cerNot applicable68911-Aug-201019:13
Sigstore.dllNot applicable8,02411-Aug-201019:13
Sigstore.sqlNot applicable403,49411-Aug-201019:13
Store.sqlNot applicable2,760,84111-Aug-201019:13
Storeup.sqlNot applicable2,685,96411-Aug-201017:38
Stoupddl.sqlNot applicable13809-Jul-201001:06
Stsadm.exe12.0.6539.5000571,29611-Jun-201004:24
Stsap.dll12.0.6536.5000628,63228-Apr-201001:16
Stslib.dll_000112.0.6517.5000128,87218-Sep-200905:41
Stsom.dll12.0.6545.50029,570,16824-Aug-201021:42
Stsom.dll_000112.0.6545.50029,570,16824-Aug-201021:42
Stssoap.dll12.0.6535.5000313,20808-Apr-201011:57
Stswel.dll12.0.6545.50021,936,76024-Aug-201021:42
Stswfacb.dll12.0.6505.5000194,44006-May-200914:35
Stswfact.dll12.0.6505.5000194,44006-May-200914:35
Timezone.xmlNot applicable64,37509-Jul-201001:11
Tquery.dll_0002.x8612.0.6542.50002,357,58421-Jul-201006:59
Wss.rsxNot applicable453,41003-Feb-201007:37
Wss.search.sql.x86Not applicable431,50103-Feb-201009:24
Wss.search.up.sql.x86Not applicable338,77603-Feb-201008:41
Wss.xsdNot applicable72,86712-Aug-200901:10
Wsspreupgradecheck.xmlNot applicable10,57413-Oct-200905:24
Xmlfiltr.dll.x862008.1231.6514.5000102,24818-Aug-200907:42
Windows SharePoint Services 3.0 (wersja 64-bitowa):
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Camlqry.xsdNot applicable9,58102-Feb-201008:25Not applicable
Cfgupddl.sqlNot applicable13809-Jul-201001:06Not applicable
Configdb.sqlNot applicable65,94709-Jul-201001:54Not applicable
Configup.sqlNot applicable49,18009-Jul-201001:06Not applicable
Create.asxNot applicable16,35028-Oct-200917:29Not applicable
Depl.xsdNot applicable62,67206-Apr-201008:52Not applicable
Dwdcw20.dll12.0.6545.50001,093,46411-Aug-201017:31x64
Dws.asxNot applicable4,44128-Oct-200917:29Not applicable
Feature_0003.xmlNot applicable51112-Mar-200905:12Not applicable
Fldswss.xmlNot applicable214,91303-Feb-201007:40Not applicable
Msscntrs.dll_0001.x6412.0.6529.5000437,08003-Feb-201008:46Not applicable
Mssdmn.exe_0001.x6412.0.6539.5000797,04009-Jun-201006:58Not applicable
Mssearch.exe_0005.x6412.0.6539.5000572,31209-Jun-201006:58Not applicable
Mssph.dll_0001.x6412.0.6544.50001,956,17604-Aug-201008:18Not applicable
Mssrch.dll_0001.x6412.0.6539.50004,758,86409-Jun-201006:58Not applicable
Nlhtml.dll_0002.x642008.1231.6510.5000228,19217-Jun-200921:48Not applicable
Offfilt.dll_0002.x642008.1231.6532.5000387,95217-Mar-201011:57Not applicable
Offprsx.dll12.0.6529.50001,760,15203-Feb-201008:25x64
Onetutil.dll12.0.6545.50023,385,20824-Aug-201020:52x64
Owssvr.dll_000112.0.6545.50025,163,89624-Aug-201021:26Not applicable
Owstimer.exe_000112.0.6520.500089,44013-Oct-200906:03Not applicable
Query9x.dll_0002.x6412.0.6510.5000219,45617-Jun-200923:01Not applicable
Rgnldflt.xmlNot applicable14,76009-Jul-201001:11Not applicable
Schema.xml_announceNot applicable92,05423-Apr-200905:30Not applicable
Schema.xml_discussNot applicable325,96303-Feb-201007:40Not applicable
Schema.xml_usersNot applicable371,41610-Sep-200903:21Not applicable
Searchom.dll_0003.x6412.0.6545.50001,565,05611-Aug-201019:55Not applicable
Searchom.dll_0005.x6412.0.6545.50001,565,05611-Aug-201019:55Not applicable
Sigcfg.cerNot applicable68909-Jul-201001:54Not applicable
Sigcfg.dllNot applicable8,03209-Jul-201001:54x86
Sigcfg.sqlNot applicable41,76109-Jul-201001:54Not applicable
Sigsdb.cer.x64Not applicable68903-Feb-201009:24Not applicable
Sigsdb.dll.x64Not applicable8,03203-Feb-201009:24Not applicable
Sigsdb.sql.x64Not applicable154,21103-Feb-201009:24Not applicable
Sigstore.cerNot applicable68911-Aug-201019:13Not applicable
Sigstore.dllNot applicable8,02411-Aug-201019:13x86
Sigstore.sqlNot applicable403,49411-Aug-201019:13Not applicable
Store.sqlNot applicable2,760,84111-Aug-201019:13Not applicable
Storeup.sqlNot applicable2,685,96411-Aug-201017:38Not applicable
Stoupddl.sqlNot applicable13809-Jul-201001:06Not applicable
Stsadm.exe12.0.6539.5000571,29611-Jun-201005:07x86
Stsap.dll12.0.6536.5000628,63228-Apr-201001:03x86
Stslib.dll_000112.0.6517.5000128,87218-Sep-200905:32Not applicable
Stsom.dll12.0.6545.50029,570,16824-Aug-201021:26x86
Stsom.dll_000112.0.6545.50029,570,16824-Aug-201021:26Not applicable
Stssoap.dll12.0.6535.5000313,20808-Apr-201011:41x86
Stswel.dll12.0.6545.50023,328,88824-Aug-201021:26x64
Stswfacb.dll12.0.6505.5000194,45606-May-200914:15x86
Stswfact.dll12.0.6505.5000194,45606-May-200914:15x86
Timezone.xmlNot applicable64,37509-Jul-201001:11Not applicable
Tquery.dll_0002.x6412.0.6542.50004,783,95221-Jul-201006:05Not applicable
Wss.rsxNot applicable453,41003-Feb-201007:37Not applicable
Wss.search.sql.x64Not applicable431,50103-Feb-201009:24Not applicable
Wss.search.up.sql.x64Not applicable338,77603-Feb-201008:41Not applicable
Wss.xsdNot applicable72,86712-Aug-200901:10Not applicable
Wsspreupgradecheck.xmlNot applicable10,57413-Oct-200905:24Not applicable
Xmlfiltr.dll.x642008.1231.6514.5000204,13614-Aug-200915:25Not applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2345304 — ostatni przegląd: 12.05.2011 — zmiana: 1

Opinia