MS10-102: Luka w zabezpieczeniach funkcji Hyper-V umożliwia atak typu „odmowa usługi”

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-102. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniżej wymieniono znane problemy, jakie mogą napotkać klienci podczas odinstalowywania tej aktualizacji zabezpieczeń.

Uwaga Nie zaleca się klientom odinstalowywania tej aktualizacji zabezpieczeń, ponieważ naraża to system na lukę w zabezpieczeniach opisaną w tym artykule.

 • W celu odinstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń wymagane jest dodatkowe ponowne uruchomienie, ponieważ przełącznik sieci wirtualnej firmy Microsoft (VMSP, Microsoft Virtual Network Switch) nie zostanie uruchomiony po pierwszym ponownym uruchomieniu. W trakcie procesu odinstalowywania nie jest wyświetlany monit o dodatkowe ponowne uruchomienie. Ponowne uruchomienie musi zostać ręcznie zainicjowane przez administratora sieci. Bez dodatkowego ponownego uruchomienia usługi sieciowe w systemie operacyjnym hosta i gościa mogą nie zostać uruchomione. Chociaż komputer-host może być dostępny do administrowania zdalnego za pomocą pulpitu zdalnego, zdecydowanie zaleca się jednak ponowne uruchomienie tego komputera, aby mieć pewność, że przełącznik VMSP jest uruchomiony. W celu zdiagnozowania tego problemu sprawdź następujące punkty:
  • Menedżer zadań wskazuje, że komputer nie ma dostępu do sieci. Menedżer zadań wskazuje brak dostępu do sieci
  • W Menedżerze sieci wirtualnej funkcji Hyper-V jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
   Wystąpił błąd podczas wyliczania przełączników sieci komputera. Upewnij się, że usługa sieciowa Hyper-V jest zainstalowana i działa poprawnie.

   Być może nie masz uprawnień do wykonania tego zadania.
   Komunikat o błędzie w Menedżerze sieci wirtualnej funkcji Hyper-V
  • W dzienniku zdarzeń sieci funkcji Hyper-V zostanie zarejestrowane następujące zdarzenie błędu:
   Identyfikator zdarzenia 14108
   Nie można otworzyć dojścia do sterownika przełącznika; błąd = 21477942402.
   W dzienniku zdarzeń sieci funkcji Hyper-V jest rejestrowane zdarzenie o identyfikatorze 14108

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.0.6001.18538707,07214-Oct-201015:04x64
Hvboot.sys6.0.6001.18538108,43218-Oct-201006:07x64
Hvix64.exe6.0.6001.18538732,16014-Oct-201015:04x64
Virtualization.events.xmlNot Applicable1,38424-Feb-201014:08Not Applicable
Hvax64.exe6.0.6001.22777707,58414-Oct-201015:06x64
Hvboot.sys6.0.6001.22777108,43218-Oct-201006:07x64
Hvix64.exe6.0.6001.22777732,16014-Oct-201015:06x64
Virtualization.events.xmlNot Applicable1,38426-Feb-201004:15Not Applicable
Hvax64.exe6.0.6002.18327654,84814-Oct-201016:00x64
Hvboot.sys6.0.6002.18327108,43218-Oct-201006:07x64
Hvix64.exe6.0.6002.18327671,74414-Oct-201016:00x64
Virtualization.events.xmlNot Applicable1,38403-Apr-200921:20Not Applicable
Hvax64.exe6.0.6002.22505649,21614-Oct-201016:05x64
Hvboot.sys6.0.6002.22505108,43218-Oct-201006:07x64
Hvix64.exe6.0.6002.22505665,08814-Oct-201016:05x64
Virtualization.events.xmlNot Applicable1,38403-Apr-200920:56Not Applicable
Blank.vfdNot Applicable1,474,56024-Feb-201014:13Not Applicable
Vid.dll6.0.6001.1853837,88814-Oct-201017:09x64
Vmbuspipe.dll6.0.6001.1853815,87214-Oct-201017:09x64
Vmbusvdev.dll6.0.6001.1853883,96814-Oct-201017:09x64
Vmguest.isoNot Applicable42,584,06424-Feb-201014:38Not Applicable
Vmprox.dllNot Applicable178,68814-Oct-201017:09x64
Vmwpctrl.dll6.0.6001.1853887,04014-Oct-201017:09x64
Windowsvirtualization.mofNot Applicable406,53614-Oct-201013:38Not Applicable
Windowsvirtualizationuninstall.mofNot Applicable57224-Feb-201014:09Not Applicable
Blank.vfdNot Applicable1,474,56026-Feb-201004:18Not Applicable
Vid.dll6.0.6001.2277737,88814-Oct-201016:55x64
Vmbuspipe.dll6.0.6001.2277715,87214-Oct-201016:55x64
Vmbusvdev.dll6.0.6001.2277783,96814-Oct-201016:55x64
Vmguest.isoNot Applicable42,584,06426-Feb-201005:05Not Applicable
Vmprox.dllNot Applicable178,68814-Oct-201016:55x64
Vmwpctrl.dll6.0.6001.2277787,04014-Oct-201016:55x64
Windowsvirtualization.mofNot Applicable406,53614-Oct-201013:40Not Applicable
Windowsvirtualizationuninstall.mofNot Applicable57226-Feb-201004:15Not Applicable
Blank.vfdNot Applicable1,474,56003-Apr-200921:36Not Applicable
Vid.dll6.0.6002.1832732,25614-Oct-201018:36x64
Vmbuspipe.dll6.0.6002.1832715,87214-Oct-201018:36x64
Vmbusvdev.dll6.0.6002.1832783,96814-Oct-201018:36x64
Vmprox.dll6.0.6002.18327179,20014-Oct-201018:36x64
Vmwpctrl.dll6.0.6002.1832787,04014-Oct-201018:36x64
Windowsvirtualization.mofNot Applicable406,53614-Oct-201014:06Not Applicable
Windowsvirtualizationuninstall.mofNot Applicable57203-Apr-200921:20Not Applicable
Blank.vfdNot Applicable1,474,56003-Apr-200921:02Not Applicable
Vid.dll6.0.6002.2250532,25614-Oct-201018:34x64
Vmbuspipe.dll6.0.6002.2250515,87214-Oct-201018:34x64
Vmbusvdev.dll6.0.6002.2250583,96814-Oct-201018:34x64
Vmprox.dll6.0.6002.22505179,20014-Oct-201018:34x64
Vmwpctrl.dll6.0.6002.2250587,04014-Oct-201018:34x64
Windowsvirtualization.mofNot Applicable406,53614-Oct-201014:11Not Applicable
Windowsvirtualizationuninstall.mofNot Applicable57203-Apr-200920:56Not Applicable
Isoparser.sys6.0.6001.1853819,96814-Oct-201015:11x64
Passthruparser.sys6.0.6001.1853828,67214-Oct-201015:11x64
Storvsp.sys6.0.6001.18538132,09614-Oct-201015:11x64
Vhdparser.sys6.0.6001.1853894,20814-Oct-201015:11x64
Isoparser.sys6.0.6001.2277719,96814-Oct-201015:12x64
Passthruparser.sys6.0.6001.2277728,67214-Oct-201015:12x64
Storvsp.sys6.0.6001.22777132,09614-Oct-201015:13x64
Vhdparser.sys6.0.6001.2277794,20814-Oct-201015:13x64
Isoparser.sys6.0.6002.1832719,96814-Oct-201016:11x64
Passthruparser.sys6.0.6002.1832728,67214-Oct-201016:11x64
Storvsp.sys6.0.6002.18327121,85614-Oct-201016:11x64
Vhdparser.sys6.0.6002.1832787,55214-Oct-201016:11x64
Isoparser.sys6.0.6002.2250519,96814-Oct-201016:16x64
Passthruparser.sys6.0.6002.2250528,67214-Oct-201016:16x64
Storvsp.sys6.0.6002.22505121,34414-Oct-201016:17x64
Vhdparser.sys6.0.6002.2250587,55214-Oct-201016:17x64
S3cap.sys6.0.6001.185386,65614-Oct-201015:11x64
Storflt.sys6.0.6001.1853838,91214-Oct-201015:11x64
Vmbus.sys6.0.6001.18538236,94418-Oct-201006:07x64
Vmbuscoinstaller.dll6.0.6001.18538124,41614-Oct-201015:11x64
Vmbuspipe.dll6.0.6001.1853815,87214-Oct-201017:09x64
Winhv.sys6.0.6001.1853854,16018-Oct-201006:07x64
S3cap.sys6.0.6001.227776,65614-Oct-201015:13x64
Storflt.sys6.0.6001.2277738,91214-Oct-201015:12x64
Vmbus.sys6.0.6001.22777236,94418-Oct-201006:07x64
Vmbuscoinstaller.dll6.0.6001.22777124,41614-Oct-201015:12x64
Vmbuspipe.dll6.0.6001.2277715,87214-Oct-201016:55x64
Winhv.sys6.0.6001.2277754,16018-Oct-201006:07x64
Vmbus.sys6.0.6002.18327214,41618-Oct-201006:07x64
Vmbuscoinstaller.dll6.0.6002.18327124,41614-Oct-201016:11x64
Vmbuspipe.dll6.0.6002.1832715,87214-Oct-201018:36x64
Winhv.sys6.0.6002.1832752,11218-Oct-201006:07x64
Vmbus.sys6.0.6002.22505213,39218-Oct-201006:07x64
Vmbuscoinstaller.dll6.0.6002.22505124,41614-Oct-201016:16x64
Vmbuspipe.dll6.0.6002.2250515,87214-Oct-201018:34x64
Winhv.sys6.0.6002.2250552,11218-Oct-201006:07x64
Vmsntfy.dll6.0.6001.1853862,46414-Oct-201015:11x64
Vmswitch.sys6.0.6001.18538273,92014-Oct-201015:11x64
Vmsntfy.dll6.0.6001.2277762,46414-Oct-201015:12x64
Vmswitch.sys6.0.6001.22777273,40814-Oct-201015:13x64
Vmsntfy.dll6.0.6002.1832762,46414-Oct-201016:11x64
Vmswitch.sys6.0.6002.18327249,85614-Oct-201016:11x64
Vmsntfy.dll6.0.6002.2250562,46414-Oct-201016:16x64
Vmswitch.sys6.0.6002.22505249,85614-Oct-201016:17x64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_0461fa4f10abf3189ed5a33bb8cc0441_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_15a6a1b0152566e8.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_141db8a29ce715ca1ae5bc18ccc59348_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c72705a26eebd0d6.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_25aa32d96134c0b3a1b53b2bfe4b3432_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_49b5ac16df21ce5f.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_385a5460cc8263a1d25dffc020c383fb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_b55dd2e3c3326d57.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7ed256c37f2891c4a792b28896c22a0f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_3f4b2456207dec75.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a0da8853834153a94cb1c38e9bd02f55_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_96ee168d0928af08.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b2af6022d7083f83ccacb0417f3ee599_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_08936785ac23b2ef.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d7948e7e1db2bca9211e582f23c678d8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_abb6c585a34c9be5.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_c537f153afe51061.manifest
File versionNot Applicable
File size9,808
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_c595500ac92403bf.manifest
File versionNot Applicable
File size9,808
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_c72834c3ad042d64.manifest
File versionNot Applicable
File size9,808
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c7c572b8c6135fc5.manifest
File versionNot Applicable
File size9,808
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-vstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_c0c3aa8fac8be99e.manifest
File versionNot Applicable
File size45,508
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-vstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_c1210946c5cadcfc.manifest
File versionNot Applicable
File size45,508
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-vstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_c2b3edffa9ab06a1.manifest
File versionNot Applicable
File size44,661
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-vstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c3512bf4c2ba3902.manifest
File versionNot Applicable
File size44,661
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_8a45f09066e3b60b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,262
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8aa34f478022a969.manifest
File versionNot Applicable
File size5,262
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_8c3634006402d30e.manifest
File versionNot Applicable
File size5,262
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_8cd371f57d12056f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,262
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_9586dd2d6275dfdd.manifest
File versionNot Applicable
File size8,991
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_95e43be47bb4d33b.manifest
File versionNot Applicable
File size8,991
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_9777209d5f94fce0.manifest
File versionNot Applicable
File size7,535
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_98145e9278a42f41.manifest
File versionNot Applicable
File size7,535
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_beebcaeba9d0e2e9.manifest
File versionNot Applicable
File size6,179
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_bf4929a2c30fd647.manifest
File versionNot Applicable
File size6,179
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:16
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_c0dc0e5ba6efffec.manifest
File versionNot Applicable
File size6,179
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c1794c50bfff324d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,179
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,818
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size6,550
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,878
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,542
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,449
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,818
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size6,550
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,878
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,542
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,520
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,493
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size6,213
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,553
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,211
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,191
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,118
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,495
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size6,219
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,555
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,211
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,192
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,118
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,526
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,514
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,448
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,450
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,369
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,388
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,990
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,061
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,711
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,774
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,992
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,065
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,714
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,182
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vmswitch.sys6.1.7600.16701403,45610-Nov-201003:54x64
Vmswitch.sys6.1.7600.20834411,64810-Nov-201004:07x64
Passthruparser.sys6.1.7600.1638520,48013-Jul-200923:42x64
Storvsp.sys6.1.7600.16701120,32010-Nov-201003:53x64
Vhdparser.sys6.1.7600.1638517,40813-Jul-200923:42x64
Passthruparser.sys6.1.7600.1638520,48013-Jul-200923:42x64
Storvsp.sys6.1.7600.20834120,32010-Nov-201004:06x64
Vhdparser.sys6.1.7600.1638517,40813-Jul-200923:42x64
Vmbus.sys6.1.7600.16701199,55210-Nov-201006:21x64
Vmbuscoinstaller.dll6.1.7600.16385130,04813-Jul-200923:42x64
Vmbuspipe.dll6.1.7600.1638515,36013-Jul-200923:42x64
Vmbusres.dll6.1.7600.1638544,54414-Jul-200901:30x64
Winhv.sys6.1.7600.1638552,30414-Jul-200901:48x64
Vmbus.sys6.1.7600.20834199,55210-Nov-201006:28x64
Vmbuscoinstaller.dll6.1.7600.16385130,04813-Jul-200923:42x64
Vmbuspipe.dll6.1.7600.1638515,36013-Jul-200923:42x64
Vmbusres.dll6.1.7600.1638544,54414-Jul-200901:30x64
Winhv.sys6.1.7600.1638552,30414-Jul-200901:48x64
Vmsntfy.dll6.1.7600.1670172,19210-Nov-201006:03x64
Vmswitch.sys6.1.7600.16701403,45610-Nov-201003:54x64
Vmsntfy.dll6.1.7600.2083472,19210-Nov-201006:16x64
Vmswitch.sys6.1.7600.20834411,64810-Nov-201004:07x64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_2ebeb4ee4a2f24b75953a3e55e4196ce_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_b7a34697745058f0.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d57c6813a9ebf5f4d0dbe0bf479dd407_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_2891e5d87e20a937.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dd9d2786c11619ba05cc6b28b972b241_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_62ba9d6a70b07dce.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f01450a27788f2fa27d3a72f27542bae_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_0c1fce113d96ccd0.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-d..switch-forceproject_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_d2b324e62fdd0b37.manifest
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)06:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-d..switch-forceproject_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_d31f52cb49104ad9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-vmswitch_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_c552b0fa99909ed0.manifest
File versionNot Applicable
File size670
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)06:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-vmswitch_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_c5bededfb2c3de72.manifest
File versionNot Applicable
File size670
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_8a873079c7e8eae6.manifest
File versionNot Applicable
File size3,047
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_8af35e5ee11c2a88.manifest
File versionNot Applicable
File size3,047
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_95c81d16c37b14b8.manifest
File versionNot Applicable
File size3,731
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_96344afbdcae545a.manifest
File versionNot Applicable
File size3,731
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_bf2d0ad50ad617c4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,772
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)07:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_bf9938ba24095766.manifest
File versionNot Applicable
File size2,772
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)07:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,836
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,575
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,837
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,576
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,798
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,679
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,516
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size5,201
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,533
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,806
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,540
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,627
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,724
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,292
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2345316 — ostatni przegląd: 17.12.2010 — zmiana: 1

Opinia