MS10-061: Luka w zabezpieczeniach usługi Bufor wydruku umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-061. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Ta luka w zabezpieczeniach dotyczy komputerów z systemem Windows Vista i Windows Server 2008 lub nowszym i zainstalowaną jedną z poniższych drukarek atramentowych dla klientów indywidualnych, nawet jeśli na komputerze jest wyłączone udostępnianie drukarek oparte na hasłach:
Daty produkcjiDrukarka
1998-2000Lexmark 3200 Color Jetprinter
1997-2000Lexmark 5700 Color Jetprinter
1999-2000Lexmark Z11 Color Jetprinter
2000-2001Lexmark Z12 Color Jetprinter
2000-2002Lexmark Z22-Z32 Color Jetprinter
1999-2000Lexmark Z31 Color Jetprinter
2000-2001Lexmark Z42 Color Jetprinter
1999-2000Lexmark Z51 Color Jetprinter
2000-2001Lexmark Z52 Color Jetprinter
1999-2000Compaq IJ300 Inkjet Printer
2000-2002Compaq IJ600 Inkjet Printer
1997-2000Compaq IJ700 Inkjet Printer
1999-2000Compaq IJ750 Inkjet Printer
1997-2000Compaq IJ900 Inkjet Printer
2000-2001Compaq IJ1200 Inkjet Printer
Podane drukarki nie są już produkowane, ale zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń jest zalecane szczególnie użytkownikom tych starszych urządzeń.
Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń w niektórych scenariuszach może nie być możliwe drukowanie do pliku przy użyciu aplikacji sieci Web. Po otwarciu powiązanej kolejki drukowania może okazać się, że zadanie drukowania ma stan „błąd — drukowanie”. Ponadto stan drukarki może zmienić się na wartość „błąd”. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację 2480118. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2480118 Nie można drukować wyników do plików za pomocą aplikacji sieci Web w systemie Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS10-061
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń używane oprogramowanie antywirusowe może zwrócić komunikat ostrzegawczy dotyczący drukowania. Ponadto może się okazać, że aby móc wydrukować dokumenty lub nawiązać połączenie z drukarką sieciową, konieczne jest naciśnięcie przycisku Zezwalaj lub Tak w oknie dialogowym komunikatu ostrzegawczego. Konkretna treść komunikatu zależy od używanej konfiguracji.

  Aby obejść ten problem, po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego należy kliknąć przycisk Zezwalaj lub Tak. Innym rozwiązaniem jest zainstalowanie najnowszych aktualizacji oprogramowania antywirusowego przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń.

INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.


Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spoolsv.exe5.1.2600.602458,88017-Aug-201013:17x86SP3SP3GDR
Spoolsv.exe5.1.2600.602458,88017-Aug-201013:19x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spoolsv.exe5.2.3790.4759111,61618-Aug-201008:31x64SP2SP2GDR
Spoolsv.exe5.2.3790.4759111,61618-Aug-201008:26x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spoolsv.exe5.2.3790.475958,36817-Aug-201013:39x86SP2SP2GDR
Spoolsv.exe5.2.3790.475958,36817-Aug-201013:58x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spoolsv.exe5.2.3790.4759149,50418-Aug-201008:28IA-64SP2SP2GDR
Spoolsv.exe5.2.3790.4759149,50418-Aug-201008:25IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Spoolsv.exe6.0.6001.18511126,46417-Aug-201013:32x86
Spoolsv.exe6.0.6001.22743128,00017-Aug-201013:27x86
Spoolsv.exe6.0.6002.18294128,00017-Aug-201014:11x86
Spoolsv.exe6.0.6002.22468128,00017-Aug-201014:20x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Spoolsv.exe6.0.6001.18511267,77617-Aug-201014:04x64
Spoolsv.exe6.0.6001.22743270,84817-Aug-201014:02x64
Spoolsv.exe6.0.6002.18294273,92017-Aug-201014:54x64
Spoolsv.exe6.0.6002.22468273,92017-Aug-201014:54x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Spoolsv.exe6.0.6001.18511435,20017-Aug-201013:46IA-64
Spoolsv.exe6.0.6001.22743440,32017-Aug-201013:47IA-64
Spoolsv.exe6.0.6002.18294470,52817-Aug-201014:25IA-64
Spoolsv.exe6.0.6002.22468470,52817-Aug-201014:26IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,924
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,644
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,766
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,482
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,469
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,400
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,134
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,242
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,972
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,230
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,959
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,404
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,007
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_0d150761f55ae63c6d8eb967a20b93e1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_99f6e643566894fe.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_1a14b3d481c72961df0085ceb83fa2de_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_546be8cf204b3c51.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_a3127a22c2cd42fc1239b5d5508aa751_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_004f2500fb848af4.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_e07f7a84fef1df7bc69de25c3b0b73b7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_990a608aa514e04d.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_d641dcfdc18fec21.manifest
File versionNot Applicable
File size130,413
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)15:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_d6ad0c7edac40f93.manifest
File versionNot Applicable
File size130,413
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_d7d4d063bef46cd2.manifest
File versionNot Applicable
File size130,413
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_d882e000d7f61b4c.manifest
File versionNot Applicable
File size130,413
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)16:29
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_3a20eba57fc98cbecd1c19aedaf7daf6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_c2b1acf02636b5fc.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a2960012a4c55fc71f142b57e9d55583_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_7bdca2845cead00a.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e379e9f7ff7cf27b10a563032a1a5998_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_f94dbbcee05ab7de.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ebe6cc7bd98b450c52a6f1807231af70_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_a22a8223e933a644.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_3260788179ed5d57.manifest
File versionNot Applicable
File size130,688
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)15:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_32cba802932180c9.manifest
File versionNot Applicable
File size130,688
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_33f36be77751de08.manifest
File versionNot Applicable
File size130,688
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)16:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_34a17b8490538c82.manifest
File versionNot Applicable
File size130,688
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)16:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,936
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,660
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,776
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,496
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,483
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,418
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,156
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,258
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,992
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,246
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,979
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,031
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_187aa240c184f0eb6afdbeaba33c6279_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_682b94648658cf4a.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_50c762ab1029d94271815d6dd42564da_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_7205ccc00ffaf5a1.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b048eb7f0bfc946b90f9607f0c02169b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_b6b9a74b0ffb822f.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dec32afaec75e02c4e5de7d06a5dba34_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_55396e8fc03a3b60.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_d64380f3c18df51d.manifest
File versionNot Applicable
File size130,679
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)15:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_d6aeb074dac2188f.manifest
File versionNot Applicable
File size130,679
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_d7d67459bef275ce.manifest
File versionNot Applicable
File size130,679
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)15:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_d88483f6d7f42448.manifest
File versionNot Applicable
File size130,679
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)16:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,771
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,489
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,651
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,366
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,702
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,579
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Spoolsv.exe6.1.7600.16661316,92821-Aug-201005:32x86
Spoolsv.exe6.1.7600.20785316,92820-Aug-201004:25x86
Spoolsv.exe6.1.7600.16661316,92821-Aug-201005:32x86
Spoolsv.exe6.1.7600.20785316,92820-Aug-201004:25x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Spoolsv.exe6.1.7600.16661558,59221-Aug-201006:29x64
Spoolsv.exe6.1.7600.20785559,10420-Aug-201005:38x64
Spoolsv.exe6.1.7600.16661558,59221-Aug-201006:29x64
Spoolsv.exe6.1.7600.20785559,10420-Aug-201005:38x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Spoolsv.exe6.1.7600.166611,084,92821-Aug-201005:27IA-64
Spoolsv.exe6.1.7600.207851,085,44020-Aug-201004:17IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,804
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,520
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,500
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,914
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,949
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,648
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_01f81b86922db3f7769ff8474f4440db_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_4fb96421783337e7.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_59167e2d5a49f1326be13f8c7c0e53fe_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16661_none_4b5567dba34beb0c.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_99ca2f4808a1d901d083c997b5083fb3_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20785_none_650c3f0125f25bd8.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_d82769343dc2fa70128f77ac8c59ff52_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_e78b14ad2d7ccd43.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_d6339da722cfb4be.manifest
File versionNot Applicable
File size207,265
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_d6ab9bc23bf9f1c6.manifest
File versionNot Applicable
File size207,265
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)05:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16661_none_c7a419ecadb65d8d.manifest
File versionNot Applicable
File size206,947
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20785_none_c81c1807c6e09a95.manifest
File versionNot Applicable
File size206,947
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_21a854b9cecb18a9bf67042602b9ea02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_a7d5785e87a46b6f.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6fd63bce122b225f39027c17e8703a76_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20785_none_0a200249925ad242.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c40327c2ac600908b3ee9cde20507f1a_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16661_none_2312ed969953e2dd.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f95e43292e6139b1bee79fc32d7e3572_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_dbcd81bf2a4220c8.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_3252392adb2d25f4.manifest
File versionNot Applicable
File size207,260
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_32ca3745f45762fc.manifest
File versionNot Applicable
File size207,260
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16661_none_23c2b5706613cec3.manifest
File versionNot Applicable
File size206,942
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20785_none_243ab38b7f3e0bcb.manifest
File versionNot Applicable
File size206,942
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,019
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,743
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,514
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,131
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,170
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,863
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_1ec40d4f62be1bf96c7ae9200735114e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_06ecd8b0358b8340.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4532b62c7b88efd5e5226fb0510f44e6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_cce6003270165bf0.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_d635419d22cdbdba.manifest
File versionNot Applicable
File size207,261
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_d6ad3fb83bf7fac2.manifest
File versionNot Applicable
File size207,261
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)05:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,809
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,527
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,477
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,456
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2347290 — ostatni przegląd: 17.05.2011 — zmiana: 1

Opinia