Program Media Player nie może połączyć się z serwerem

Symptomy

Przy próbie odtworzenia w programie Windows Media Player pliku zapisanego na komputerze zdalnym może pojawić się jeden lub więcej z następujących komunikatów o błędach:

Nie można połączyć się z serwerem. (Błąd=C00D0006)
-lub-
Nie było żadnej odpowiedzi z serwera w odpowiednim czasie. (Błąd=C00D0013)
-lub-
Limit sesji serwera został przekroczony. (Błąd=C00D000F)

Przyczyna

Ten problem może wystąpić wtedy, gdy komputer zdalny jest zbyt zajęty, aby odpowiedzieć na żądanie pliku, lub jest w trybie offline. Ten problem może również wystąpić, jeśli ustawienia sieci nie są poprawnie skonfigurowane lub jesteś w trybie offline.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, spróbuj odtworzyć plik później lub sprawdź, czy ustawienia sieci są poprawne i czy jesteś w trybie offline.

Więcej informacji

Ten problem występuje częściej w przypadku bardzo popularnych witryn oraz witryn z wolniejszymi serwerami.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 235901 — ostatni przegląd: 29.07.2008 — zmiana: 1

Opinia